Syllit 65 WP

Dodyna w praktyce

W programie ochrony przed parchem, główną pozycję zajmują preparaty kontaktowe oparte na substancjach kaptan i dithianon. Poza preparatami układowymi z...

Zobacz więcej