Komunikat sadowniczy z 29.04.2014 – Drobna plamistość liści drzew pestkowych

Drobna plamistość liści drzew pestkowych występuje corocznie w różnym nasileniu. Obok podatności odmiany, o nasileniu choroby decyduje obecność źródła infekcji i warunki atmosferyczne panujące wiosną i wczesnym latem.

Drobna plamistość liści drzew pestkowych

Grzyb zimuje na porażonych, opadłych liściach. Wiosną od początku/połowy maja do końca czerwca wysiewają się zarodniki workowe – źródło infekcji pierwotnej. Pierwsze infekcje są najczęściej nieznaczne (słabo widoczne) i objawy chorobowe pojawiają się tylko w niewielkim nasileniu na najniżej położonych, najstarszych liściach. Na przełomie maja i czerwca na dolnej ich stronie pojawiają się niewielkie szarozielone przebarwienia.

W późniejszym okresie na górnej stronie liści tworzą się drobne brunatne plamki o średnicy 1-2 mm. Na przełomie czerwca i lipca liczba plam gwałtownie wzrasta (porażane są coraz to młodsze, najbardziej wrażliwe liście) i skupione są one najczęściej na brzegach blaszki.

Na dolnej stronie liścia w miejscu plam w okresie długotrwałych opadów deszczu powstają małe białoszare wzniesienia – owocniki stadium konidialnego z białokremowymi skupieniami zarodników konidialnych. Zarodniki te stanowią źródło zakażeń wtórnych i w lata z dużą ilością opadów po kwitnieniu powodują czasami gwałtowny rozwój choroby, mimo, że objawy pierwotnych infekcji były niewidoczne (zarodniki przenoszone są wraz z wodą i wiatrem). Okres ich wysiewu trwa 6-8 tygodni.

drobna plamistość liści

W optymalnych warunkach, od infekcji do wystąpienia objawów chorobowych potrzeba tylko 5 dni. Porażone liście żółkną i opadają, czasami już w połowie lata.

Wczesna defoliacja znacznie osłabia drzewa, co z kolei wpływa na gorsze zawiązanie pąków kwiatowych na następny rok (powoduje znaczne zmniejszenie plonu w roku następnym) i większą podatność drzew na uszkodzenia mrozowe. Z kolei drzewa uszkodzone przez mróz atakowane są łatwiej przez patogeny kory i drewna.Zwalczanie choroby polega na corocznej profilaktycznej ochronie chemicznej  w celu zabezpieczenia liści przede wszystkim przed infekcjami pierwotnymi.

Zwalczanie drobnej plamistości liści

Opryskiwanie należy rozpocząć bezpośrednio po kwitnieniu i wykonywać je co 10-14 dni, zwracając uwagę na wskazania deszczomierza w przypadku wykorzystania do ochrony preparatów kontaktowych. Liczba zabiegów zależy od podatności odmiany, panujących warunków atmosferycznych i wielkości źródła infekcji. W sadach dobrze chronionych wystarczą zwykle 2-3 opryskiwania w sezonie.

merpan opryski sadowniczeNatomiast w sadach, w których w poprzednim roku doszło do silnych infekcji, a więc ich źródło jest bogate, w lata sprzyjające rozwojowi choroby konieczne jest zintensyfikowanie ochrony.
Dla zapewnienia dobrego formowania się pąków kwiatowych u czereśni, zachowanie liści w dobrej kondycji aż do przymrozków jesiennych powinno być bezwzględnie przestrzegane.
W związku z zapowiadanymi opadami deszczu konieczny zabieg zabezpieczający młode liście, polecamy Syllit/Carpene na czereśniach oraz dodatkowo na wiśniach difenokonazol, Topsin M lub Merpan