Komunikat sadowniczy z dnia 30.04.2015 – choroby wiśni i czereśni

Monilioza

W lata wilgotne, na odmianach wrażliwych i w sadach, w których w minionym sezonie wystąpiły objawy brunatnej zgnilizny drzew pestkowych, przed zapowiadanymi na długi weekend majowy opadami deszczu konieczne jest wykonanie kolejnego zabiegu zabezpieczającego

topsin 1l nowyPolecane fungicydy

Ponieważ wystąpiło ochłodzenie, z palety zalecanych fungicydów lepiej wybrać te mniej wrażliwe na spadki temperatury np.: Rovral Agua  500 SC, Topsin M 500 SC, Switch 62,5 WG lub Siugnum 33 WG; z kolei w temperaturze >12 C można sięgnąć po jeden z zarejestrowanych tebukonazoli np. Horizon 250 EW, lub Shavit Plus 71,5 WP, difenokonazol np. Score 250 EC (zgodnie z rejestracją)

Lustracje

Prowadzić obserwacje nasilenia choroby na kwiatach – w okresie opadania płatków, a na pędach po ok. 4 tygodniach po opadnięciu płatków.

Rak bakteryjny i dziurkowatość liści

Ta choroba to kolejna, o której należy  pamiętać w okresie kwitnienia, szczególnie, jeśli są częste opady deszczu,  a w sadzie mamy podatne odmiany.

Odmiany czereśni podatne na raka bakteryjnego to: Hedelfińska, Van, Sweetheart, Czarna Późna, Marchijska, Napoleon, z kolei odmiany mało i średnio podatne: Kordia, Regina, Rainier, Rivan, Schneidera Późna, Summit, Sam, Buttnera Czerwona, Buttnera Czerwona Późna, Burlat, Karesova, Korina, Lapins, Merton Premier (odporna na chorobę), Oktavia, Pola, Techlovan, Ulster, Vanda, Vega, Wczesna Riversa.

Podatne odmiany wiśni: Nefris, Wanda

Kontynuacja ochrony w okresie kwitnienia

Przed kolejnymi opadami deszczu poleca się wykonanie jednego zabiegu jednym z zalecanych preparatów miedziowych, zwracając uwagę na fakt, że część z nich ma rejestrację tylko na wiśniach, a część tylko na czereśniach.

W programie profilaktycznym przeciwko chorobom bakteryjnym polecamy również VIFLO Cu B .

 • Nawóz VIFLO CuB – (niebieski) został  już dopuszczony  decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  nr 364/15 do obrotu i stosowania na terenie  Polski.
 • Nawóz ten  jest obecnie najskuteczniejszym preparatem ograniczającym choroby bakteryjne
 • VIFLO CuB  jest  nowatorskim nawozem produkowanym w nanotechnologii zawierający miedź i mikroelementy
 • Jest pierwszym nawozem w którym składniki  pokarmowe są skompleksowane kwasem glukonowym
 • Połączenie tych 2 elementów zapewnia bardzo szybkie pobranie składników pokarmowych i wysoką skuteczność w likwidacji niedoborów składników pokarmowych oraz ograniczaniu rozwoju chorób bakteryjnych, ale i grzybowych
 • Ten nawóz to także płynna mieszanina mikroskładników pokarmowych (wszystkie składniki są rozpuszczalne w wodzie)
 • Ten nawóz to wysoka skuteczność w ochronie przed bakteriami
 • Wykazuje działanie systemiczne
 • Nie powoduje fitotoksyczności , stosować w fazie opadania płatków kwiatowych – dawka 2 l/ha (i ordzawień owoców)
 • Bezpieczny w stosowaniu w ciągu całego sezonu

Skład Viflo Cu B

Bor (B)             1,8 %

Miedź (Cu)       4,0 %

Mangan(Mn)    0,5 %

Cynk (Zn)        1,0 %

Drobna plamistość liści drzew pestkowych

robna plamistość drzew pestkowychPrzekwitają już niektóre odmiany czereśni i wczesne wiśnie (niektóre rejony). Okres końcówki kwitnienia i tuż po kwitnieniu to optymalny czas na rozpoczęcie zwalczania drobnej plamistości liści drzew pestkowych.

Jest to groźna choroba wiśni i czereśni, występująca  w różnym nasileniu w poszczególnych latach i na poszczególnych odmianach. W wyniku  silnych infekcji w sadach niedostatecznie chronionych następuje masowe opadanie liści. Całkowita defoliacja może wystąpić już przed zbiorem. Wczesna defoliacja powoduje zakłócenia w dojrzewaniu owoców, które nie wybarwiają się i tracą wartość handlową. Ponadto wczesna defoliacja powoduje słabe zawiązywanie pąków kwiatowych, a więc zmniejszenie plonowania oraz wzrost wrażliwości drzew na przemarzanie.

Grzyb zimuje na porażonych, opadłych liściach. Wiosną na początku maja przez 6-8 tygodni wysiewają się zarodniki workowe – źródło infekcji pierwotnej.

Większość uprawianych odmian wiśni jest w średnim lub dużym stopniu podatna na tę chorobę i wymaga ochrony chemicznej. Obok podatności odmiany i  obecność źródła infekcji w sadzie, o nasileniu choroby decydują warunki atmosferyczne panujące wiosną i wczesnym latem. Chorobie sprzyja pogoda wilgotna i deszczowa w okresie: po kwitnieniu – wzrost i dojrzewanie zawiązków.

Zwalczanie choroby

Polega na corocznej ochronie chemicznej w celu zabezpieczenia liści przed infekcjami pierwotnymi. Opryskiwanie należy rozpocząć bezpośrednio po kwitnieniu  i wykonywać je co 10-14 dni, zwracając uwagę na wskazania deszczomierza w przypadku stosowania preparatów kontaktowych. W sadach dobrze chronionych wystarczą zwykle 2-3 opryskiwania w sezonie. Natomiast w sadach, w których w poprzednim roku doszło do silnych infekcji, a więc źródło infekcji jest bogate, w lata sprzyjające rozwojowi choroby konieczne jest wykonanie nawet 4-5 zabiegów.

Polecane fungicydy

Preparaty Topsin M 500 SC, Shavit Plus czy difenokonazol podane w okresie końcówki kwitnienia będą jednocześnie zwalczały drobną plamistość liści drzew pestkowych.

Czereśnie – zarejestrowane preparaty na czereśniach to:

 • Syllit 65 WP dawka 1,2-1,5 kg/ha (zgodnie z etykietą)
 • Topsin M 500 SC – 1,5 l/ha

Wiśnie;

 • Syllit 65 WP  1,2-1,5 kg/ha
 • Merpan 80 WG – 1,9/ha
 • Shavit Plus 71,5 WP –  2 kg/ha
 • difenokonazol Score 250 EC  – 0,2/ha
 • Topsin M 500 SC – 1,5/ha
 • Kaptan Plus 71,5 WP – 2/ha

Nie stosować preparatów IBE w temperaturze poniżej 12°C

Gdy wykonuje się zabiegi ochrony roślin w czasie kwitnienia – bez względu na to, czy do sadu wprowadzono pszczoły czy trzmiele – należy szczególną uwagę zwracać na toksyczność preparatów oraz bezwzględnie przestrzegać prewencji.

Barbara Błaszczyńska, Doradca Sadowniczy Agrosimex

Info Karta