Komunikat sadowniczy z dn. 28.05.2013 r. – Ochrona wiśni – koniec maja/początek czerwca

ochrona przed chorobami grzybowymi w sadach wiśniowych i sliwkowych

Należy rozpocząć ochronę owoców przed gorzką zgnilizną wiśni, którą intensyfikujemy wraz ze stopniem dojrzałości owoców. Najskuteczniejszymi fungicydami w walce z tą chorobą są preparaty kontaktowe, zawierające kaptan – Captan 80 WG, Kaptan zaw. 50 WP, Kaptan Plus 71,5 WP i tiuram – Sadoplon 75 WP (Kaptan Plus to jedyny w tej grupie preparat dwuskładnikowy, który jednocześnie zwalcza jednocześnie gorzką zgniliznę wiśni jak również drobną plamistość liści drzew pestkowych, wymaga jednak temperatur >12 °C, aby skutecznie działał.

Niestety fungicydy kontaktowe są łatwo zmywane przez intensywne lub długotrwałe opady deszczu. W związku z tym dla określenia stopnia zmycia fungicydu sadownik powinien korzystać z deszczomierza.

Zabiegi należy wykonywać co około 10-14 dni, ale jeśli wcześniej wystąpił intensywny opad deszczu (16 mm opadu burzowego lub 20 mm spokojnego deszczu), skraca się okres pomiędzy opryskiwaniami.

Powinny być kontynuowane zabiegi przeciwko drobnej plamistości liści drzew pestkowych. Opady deszczu bardzo sprzyjają infekcjom. W sadach, w których w poprzednim roku choroba wystąpiła w dużym nasileniu (duży procent opadłych przedwcześnie liści) powinny być zaplanowane przynajmniej 4 opryskiwania po kwitnieniu.

ochrona przed chorobami grzybowymi w sadach wiśniowych i sliwkowych

Polecane preparaty:

  • Syllit/Carpene 65 WP,
  • Topsin M 500 SC
  • po ociepleniu Score 250 EC (difenokonazol)

 Po ociepleniu obserwować pułapki na nasionnicę.

Polecane artykuły: