Komunikat sadowniczy z dnia 27.04.2015 – Parch, infekcje i wysiewy

W ostatnim czasie, niemal całym kraju wystąpiły mniej lub bardziej obfite opady. Doprowadziły one do wysiewów zarodników workowych i powstania infekcji o średnim nasileniu. W miejscowości Błędów, po opadzie 1,2 mm i analizie sporetrapu, stwierdzono wysiew na poziomie 2000 szt. zarodników w m3. W większości lokalizacji przez kilka godzin panowały sprzyjające warunki do kiełkowania zarodników. Zabiegi preparatami kontaktowymi przeprowadzone w sobotę wystarczająco zabezpieczyły jabłonie przed infekcją.  W związku z  prognozowanymi w najbliższych dniach opadami deszczu należy kontynuować ochronę preparatami zapobiegawczymi by zabezpieczyć jabłonie przed prognozowaną silną infekcją. W poniższej tabeli przedstawione zostały szczegółowe dane dotyczące infekcji w poszczególnych lokalizacjach.

tabela 3

Zalecenia ochrony

syllitW sadach, w których zabieg preparatem kontaktowym był wykonany w miniony czwartek/piątek, z uwagi na intensywny przyrost liści, polecamy następujący zabieg interwencyjno-zapobiegawczy:

Syllit 65 WP

Albo

Merpan/Malvin/Captan 80 WG – 1,9 kg/ha

+

Gladius 450 SC (pirymetanil) – 1l/ha lub

Essentials_Fungicide_5kg MerpanPyrus 400 SC  (pirymetanil) – 1l/ha lub

Qualy 300 EC  (cyprodynil) – 0,5l/ha lub

Chorus 50 WG (cyprodynil) – 0,3 kg/ha
W sadach, w których zabieg wykonano tuż przed deszczem należy kontynuować ochronę preparatami zapobiegawczymi

Merpan/ Malvin/Captan 80WG 1,9 kg/ha  lub Delan 700 WG 0,75 kg/ha
Zabieg ten można połączyć ze zwalczaniem szkodników.

1.    W sadach z dużą presją zwójki różóweczki: Steward/Rumo 30 WG  0,175 kg/ha
2 Jeśli w sadach większym zagrożeniem jest mszyca: Mospilan 20 SP 0,2 kg/ha

Warto spróbować

Prolonger – NOWOŚĆ WŚRÓD ADIUWANTÓW
Stosowany łącznie z nawozami dolistnymi, insektycydami, fungicydami oraz regulatorami
wzrostu roślin, poprawia pokrycie roślin cieczą roboczą, a także zapewnia odporność na
zmywanie przez deszcz i powolne uwalnianie substancji aktywnych. Ogranicza straty
substancji aktywnej podczas zabiegu. Zmniejsza szybkość parowania kropli oprysku.

Sposób działania
Preparat PROLONGER wiąże substancje aktywne lub składniki nawozów na powierzchni
roślin. Zapewnia ich systematyczne uwalnianie do tkanek rośliny, poprawiając ich
wykorzystanie, a także ogranicza fitotoksyczność pestycydów. Intensyfikuje wykorzystanie
nawozów dolistnych.

Powstała błona związana z naturalnym woskiem jest elastyczna i zwiększa się wraz ze
wzrostem roślin. Wzmacnia woskową ochronę rośliny, zapobiegając wnikaniu patogenów,
nie blokując przy tym wymiany gazowej rośliny. Błona ulega biodegradacji po 7-10 dniach

Zarejestrowane uprawy i dawki
· Uprawy sadownicze i warzywne:
– Preparaty kontaktowe – 300-400 ml/ha,
– Preparaty systemiczne – 200-300 ml/ha,
– Nawożenie dolistne – 250-300 ml/ha,

UWAGA: PROLONGER utrzymuje się na powierzchni rośliny przez około 7-10 dni po zabiegu.
Kolejne zabiegi z użyciem adiuwantu PROLONGER zaleca się po upływie 7-10 dni. W
przypadku konieczności wykonania zabiegu preparatem systemicznym po upływie czasu
krótszego niż 3 dni od ostatniego zabiegu z użyciem adiuwantu PROLONGER, należy
zastosować dodatek 200 ml PROLONGERA, który połączy się z poprzednio wytworzoną błoną
na powierzchni rośliny. NIE STOSOWAĆ DO ZABIEGÓW PÓŹNIEJ NIŻ 10 DNI PRZED ZBIOREM.

 

Robert Binkiewicz, Michał Malicki

Doradcy Sadowniczy Agrosimex

Info Karta