DoradztwoSadownicze.pl

KATEGORIA: Komunikaty sadownicze

5 kwietnia, 2014
autor: Barbara Błaszczyńska

Komunikat sadowniczy z dnia 02.04.2014 – Licinek tarninaczek

Motyl licinek tarninaczek jest jednym z ważniejszych szkodników sadów wiśniowych i czereśniowych okresu wczesnej wiosny, w okresach masowego występowania, co kilkanaście lat może wyrządzać szkody o znaczeniu ekonomicznym – liczba uszkodzonych kwiatów i zawiązków może wynosić nawet 60-80%.

5 kwietnia, 2014
autor: Barbara Błaszczyńska

Komunikat sadowniczy z dnia 2.04.2014 – Misecznik śliwowy

W sadach, w których przekroczony jest próg zagrożenia misecznikiem śliwowym w najbliższych dniach – faza pękania pąków/ zielony pąk należy wykonać zabieg preparatem olejowym.

3 kwietnia, 2014
autor: Piotr Barański

Komunikat sadowniczy BCS z dnia 3.04.2014 – ochrona jabłoni

Jabłonie Obserwujemy bardzo szybki rozwój zarodników workowych. Duża ich część gotowa jest już do wysiewu. Przed spodziewanym deszczem bezwzględnie należy zabezpieczyć jabłonie przed parchem jabłoni, preparatami kontaktowymi np. ANTRACOL 70 WG lub zawierającymi ditianon czy też kaptan. W wielu regionach Polski popadać może już w środę, czwartek !!! Aktualnie widać także bardzo szybki rozwój wegetatywny roślin. Proszę zwracać uwagę na przyrosty liści oraz występowanie opadów. Tym […]

2 kwietnia, 2014
autor: Barbara Błaszczyńska

Komunikat sadowniczy z dnia 31.03.2014 – Regulacja zachwaszczenia na plantacji truskawek

Zastosowanie herbicydów należy zaplanować w okresie do kwitnienia, gdyż w fazie kwitnienia aż do zakończenia zbiorów będzie to już niemożliwe.

2 kwietnia, 2014
autor: Barbara Błaszczyńska

Komunikat sadowniczy z dnia 31.03.2014 – Biała plamistość liści

Komunikat sadowniczy dotyczący zwalczania białej plamistości liści oraz czerwonej plamistości liści na plantacjach truskawek.

25 marca, 2014
autor: Piotr Barański

Komunikat sadowniczy BCS z dnia 25.03.2014 – uprawa drzew pestkowych i jabłoni

W warunkach Małopolski, w rejonie Nowego Sącza obserwuje się dojrzałość zarodników na poziomie ok. 30%. Zarodniki powoli przyjmują kolor oliwkowy. Oznacza to, że trzeba być już w 100% przygotowanym do sezonu „ochroniarskiego”. Południowa i zachodnia część Polski ma kilkudniową przewagę w rozwoju zarodników względem regionu centralnej Polski. Dotyczy to również fazy rozwojowej jabłoni i innych gatunków roślin sadowniczych. Jabłonie W sadach jabłoniowych wskazane jest […]

25 marca, 2014
autor: Karolina Felczak

Monitoring rozwoju pseudotecjów Venturia inaequalis

Czas rozpoczęcia ochrony przed parchem jabłoni powinien być skorelowany z dojrzewaniem askospor (zarodników workowych) grzyba V.inaequalis, ponieważ opóźnienie pierwszego zabiegu może w znaczny sposób obniżyć skuteczność oraz zwiększyć koszty prowadzonego programu ochrony.Monitoring dynamiki rozwoju pseudotecjów grzyba umożliwi terminowe wykonanie zabiegów w programie zapobiegawczo-interwencyjnym, bez konieczności wykonywania zabiegów wyniszczających. Podczas prowadzonych ocen rozwoju owocników grzyba na wybranych odmianach z różnych lokalizacji zaobserwowano istotne różnice zarówno […]

22 marca, 2014
autor: Robert Binkiewicz

Komunikat sadowniczy z dn. 21.03.2014 – Pierwsze zabiegi „miedziowe”

Po krótkiej i łagodnej zimie, w tym tygodniu większość gatunków sadowniczych rozpoczyna wegetację. Również jabłonie i grusze są w fazie nabrzmiewania lub pękania pąków. Jest to optymalny moment, na wykonanie pierwszego zabiegu tzw. fitosanitarnego jednym z preparatów miedziowych.

19 marca, 2014
autor: Karolina Felczak

Prognozowanie i monitoring rozwoju pseudotecjów grzyba Venturia inaequalis

Podstawowym warunkiem uzyskania dobrych efektów w zwalczaniu parcha jabłoni jest terminowe wykonywanie zabiegów chemicznych. Dzięki systematycznej analizie warunków atmosferycznych, istnieje możliwość precyzyjnego określenia okresów krytycznych parcha jabłoni czyli czasu, w którym spełnione są warunki do wystąpienia infekcji pierwotnych przez grzyba Venturia inaequalis

17 marca, 2014
autor: Piotr Barański

Komunikat sadowniczy BCS z dnia 17.03.2014

Witam po zimowej przerwie. Mamy przedwiośnie sadownicze więc zachęcam Państwa do wykonywania lustracji sadów pod kątem obecności jaj przędziorka owocowca. Tą prostą czynność można wykonywać choćby podczas cięcia zimowego zwracając szczególną uwagę na 2-3 letnie pędy. W sadach gruszowych należy zwrócić uwagę na ewentualne występowanie miodówki gruszowej. Pomocnym narzędziem będzie płachta entomologiczna, ta sama którą wykorzystuje się do stwierdzenia ilości populacji chrząszczy kwieciaka. W […]

Strona należy do Agrosimex Sp. z o. o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strony internetowe - Larso.pl