Zapylanie i przerzedzanie jabłoni

pszczołaPodstawą dochodowego sadu jest coroczne i regularne owocowanie na optymalnym poziomie. A więc nie za niskie plony, ale i niezbyt wysokie, ponieważ takie obniżają jakość owoców oraz mogą powodować przemienne owocowanie. Bezpośredni wpływ na poprawne zapylenie kwiatów roślin sadowniczych mają owady zapylające oraz różnorodność odmian w kwaterze, dzięki czemu dochodzi do zapylenia krzyżowego poszczególnych odmian. Przyczyną słabego zapylenia jest brak, niedostatek owadów zapylających lub ich mała aktywność, która spowodowana jest niekorzystnymi warunkami pogodowymi lub małą atrakcyjnością pyłku.

Dobre zapylenie niezbędne

Owady zapylające

Aby temu zaradzić, wprowadza się do sadu dodatkowe owady zapylające na czas kwitnienia, np. trzmiele, murarkę ogrodową. Ta ostatnia dobrze znosi niesprzyjające warunki pogodowe. Nawet podczas złej pogody zbiera i przenosi pyłek.

Zapylacze

Kolejną metodą poprawiającą zapylenie jest posadzenie tzw. zapylaczy, czyli w rzędach znajdują się odmiany lub gatunki, których pyłek zapyla kwiaty odmiany głównej. Świetne efekty tej metody widać w jabłoniach i gruszach. Uprawa odmian czereśni obcopylnych bez odpowiednich zapylaczy jest wręcz niemożliwa.

Wspomaganie zapylania

Gibb PlusGibereliny

Wyekstrahowanie giberelin 4 i 3, opracowanie zaleceń stosowania w sadach dało kolejne możliwości wpływania na jakość zapylenia i zapłodnienia. Produkty, np. Gibb Plus, stosowane w sytuacji wystąpienia złych warunków do zapylenia indukują je i dzięki temu plonowanie jest lepsze. Upalne i krótkie kwitnienie powoduje, że pyłek staje się mało atrakcyjny dla owadów zapylających i niechętnie po niego sięgają.

Bor

W praktyce zastosowanie bardzo małych dawek boru (10% standardowej dawki) poprawia jakość, lepkość i żywotność pyłku, dzięki czemu jest on chętnie przenoszony.

Atraktant Pollinus

Producenci mogą również korzystać z atraktantu Pollinus. Jest to preparat zawierający kompozycję czterech związków zapachowych pochodzenia roślinnego. Ze względu na walory zapachowe przywabia pszczoły do roślin, których kwiaty są mało atrakcyjne lub gdy wokół plantacji wymagającej zapylenia znajdują się kwitnące rośliny konkurencyjne. Zastosowanie Pollinusa zwiększa aktywność zbierania pyłku przez pszczoły, ma wpływ na lepsze zapylenie roślin i zwiększenie plonu.

Zapanować nad plonowaniem

Podczas sprzyjających warunków do zapylenia i zawiązania owoców oraz przy stosowaniu różnych metod je usprawniających zdarza się, że plon, który pozostaje na drzewach po opadzie czerwcowym, jest zbyt duży. Wtedy sadownicy zadają sobie pytanie: czy warto poprawiać zapylenie, jeśli później plon jest zbyt obfity i wiążą się z tym problemy?

Konsekwencjami nadmiernego plonowania jest spadek jakości owoców (są zbyt małe i słabo wybarwione) oraz prawdopodobieństwo niskiego plonu w roku następnym. Aby ograniczyć do minimum te zagrożenia, wykonuje się przerzedzanie kwiatów lub zawiązków owocowych.

Przerzedzanie

Wszystkie opisane zabiegi agrotechniczne mają na celu zrównoważenie plonowania oraz poprawę jakości owoców. Czasami producent jest bezsilny w konfrontacji z naturą, ale w większości przypadków mamy duży wpływ na kontrolowanie plonowania.

  1. Parzenie kwiatów nawozem ATS (tiosiarczan amonu). Forma amonowa azotu zawarta w tym nawozie działa parząco na kwiaty. Zabieg należy wykonać w momencie, gdy kwiaty, które chcemy wyeliminować, nie są jeszcze zapylone. Tych zapylonych preparat nie uszkodzi. Zazwyczaj sadownicy wykonują zabieg w drugiej fazie kwitnienia, eliminując w efekcie kwiaty najsłabsze i z pędów jednorocznych, z których wyrosłyby owoce niskiej jakości. Dawka to 12–15 kg/ha/300–500 l wody. Ważne, aby podczas zabiegu była sucha pogoda.
  2. Kwas 1-naftylooctowy NAA (Pomonit 050 SL). Substancja powoduje przerzedzanie małych zawiązków tuż po przekwitnięciu. Termin zabiegu zazwyczaj przypada na moment, gdy 90% płatków kwiatowych opadło. Zalecane stężenie to 0,04%. Ważne jest stosowanie wyższej ilości cieczy roboczej na 1 ha (1000–1500 l), dostosowując do wielkości koron i wysokości drzew.
  3. 1-naftyloacetamid NAD (Amid Thin – produkt niedostępny w Polsce). Ten produkt wykorzystują sadownicy na zachodzie Europy do przerzedzania większych zawiązków, maks. 6 mm. Dawka preparatu to 0,75 kg/ha, a warunki pogodowe podczas zabiegu jak wyżej.
  4. Benzyloadenina (Paturyl, Globaryll, Bioprzerzedzacz). Substancja ta służy do przerzedzania dużych zawiązków 10–13 mm, kiedy jest już pewność, że plon będzie obfity. Dawkowanie 0,05–0,1% w zależności od wrażliwości odmiany traktowanej.

Polecane artykuły:

magazyn doradca sadowniczy