Jak znacząco zmniejszyć zużycie energii elektrycznej w komorze chłodniczej?

smartfresh cena aplikacjeJabłka, jak wiemy, nawet po zerwaniu z drzewa pozostają organizmami żywymi, a więc zachodzi w nich proces oddychania. Podczas oddychania zużywany jest tlen z atmosfery komory chłodniczej, jak i  cukry (glukoza) z jabłka. Wydzielany jest CO2, energia i woda.

SmartFresh znacząco wpływa na obniżenie zużycia energii elektrycznej przez urządzenia chłodnicze i pracę płuczki CO2, ponieważ przez swoje działanie obniża oddychanie owoców.

smartfresh cena aplikacje warka

Aby utrzymać stałe warunki temperatury urządzenia chłodnicze muszą odebrać energię cieplną powstała podczas oddychania. Natomiast płuczka dwutlenku węgla musi odbierać nadmiar gromadzącego się z oddychnia CO2, a gdy komora jest bardzo szczelna nawet dodawać tlenu do zadanego stężenia. Woda powstala z oddychania jest rowniez odprowadzana przez  urządzenia chłodnicze. Niskie oddychanie = mniej pracy dla urządzeń.
przechowywanie jabłek kontrolowana atmosfera chłodnia

System Jakości SmartFresh przechowywanie owoców

Mniejszy ubytek masy owoców

Ponadto SmartFresh znacząco obniża ubytki masy podczas przechowywania spowalniając dojrzewanie. Mniej w takim wypadku zużywanych jest cukrów i kwasów w procesie dojrzewania, wiec jabłka są cięższe.

Procent ubytku masy ze względu na transpirację i oddychanie u jabłek przechowywanych 8 miesięcy w chłodni KA dla odmian Idared i Jangored

SmartFresh zamówienie
Źródło: Wyniki badań prowadzonych przez Katedrę Sadownictwa SGGW (Warszawa) w dwóch 100 t komorach KA z jabłkami odmiany Idared i Janagored w obiekcie przechowalniczym OP Rajpol; sezon 2010/2011

Rezultaty potwierdzone doświadczeniami

Oszczędności na pracy urządzeń chłodniczych, płuczki CO2 oraz mniejsze ubytki masy podczas przechowywania potwierdzają przeprowadzone doświadczenia w wielu jednostkach badawczych w Europie oraz lokalne badania w obiektach OP Rajpol i SGGW na Wilanowie przeprowadzone przez Katedrę  Sadownictwa SGGW.

Więcej informacji można znaleźć w poniższej ulotce do pobrania:

smart fresz cena

Autor: Przemysław Badowski

Inne publikacje o Systemie Jakości SmartFresh:

Agrosimex partnerem SmartFresh™

SmartFresh™ – jak to działa?

Jak wygląda aplikacja SmartFresh™?

Przygotowanie komór chłodniczych do sezonu przechowalniczego

Wyznaczanie terminu zbioru owoców

Jak zmniejszyć zużycie energii elektrycznej w komorze chłodniczej?

 

Więcej informacji o Systemie Jakości SmartFresh

Kliknij, aby pobrać broszury informacyjne:

Przewodnik użytkownika SmartFresh
SmartFresh Odmiany SzampionPytania i odpowiedzi

Pełną informację na temat korzyści z wykorzystania technologii SmartFresh w gospodarstwie można otrzymać kontaktując się z przedstawicielami firmy AgroFresh:smartfresh cena aplikacje

Marcin Piesiewicz: 697 884 205, Mpiesiewicz@agrofresh.com

Przemysław Badowski: 697 884 235, Pbadowski@agrofresh.com

Adam Paradowski: 602 319 671, Aparadowski@agrofresh.com

www.SmartFresh.com

smartfresh agrofresh