Nawożenie truskawek (cz.1)

truskawkiTruskawka nie ma dużych wymagań pokarmowych w porównaniu z innymi uprawami sadowniczymi, ale ważne jest, aby w całym okresie wegetacji składniki pokarmowe były dostępne dla roślin. W tym celu należy przestrzegać kilku ważnych wskazówek. Stosowanie nawozów wpływających na rozwój systemu korzeniowego jest jedną z nich.

Właściwy odczyn gleby

Truskawki są bardzo wrażliwe na deficyt wody, dlatego też w miarę możliwości należy wpływać na wytworzenie silnego systemu korzeniowego, który będzie w stanie sięgnąć do głębszych warstw gleby w czasie początków suszy.

OxyfertilAby system korzeniowy truskawek rozwijał się prawidłowo, trzeba zapewnić odpowiedni odczyn gleby, najlepiej 5,5–6,5, czyli przed założeniem plantacji należy wykonać analizy gleby i w razie potrzeby zastosować nawozy wapniowe: Wapniak Kornicki, Physiomax, Granukal, kredę nawozową, a na glebach cięższych – Oxyfertil.

Stosowanie kwasów humusowych

Bardzo istotne jest także zastosowanie nawozów zawierających kwasy humusowe, np. Rosahumus, które korzystnie wpływają na rozwój systemu korzeniowego truskawek, poprawiają dostępność i wykorzystanie składników pokarmowych z nawozów mineralnych oraz wpływają korzystnie na stosunki wodno- powietrzne w glebie i gromadzenie wody po opadach.

truskawka Rosahumus

Rosahumus stosujemy w formie oprysku doglebowego w dawce 3–6 kg/ha. Bardzo dobre efekty daje także moczenie korzeni sadzonek truskawek w 1-proc. roztworze Rosahumusu.

truskawka Rosahumus

Nawożenie PKMg

Przed założeniem plantacji trzeba też zastosować odpowiednie nawożenie PKMg, stosując nawóz Rosafert 5-12-24 lub siarczan potasu i superfosfat wzbogacony lub fosforan amonu. Na glebach ubogich w magnez należy zastosować kizeryt.

program nawożenia truskawki

Stymulacja rozwoju mikroorganizmów w glebie

Nowym zagadnieniem jest poprawa sprawności i aktywności biologicznej gleb poprzez stosowanie nawozów stymulujących rozwój w glebie bakterii Pseudomonas putida i Pseudomonas fluorescens, które wpływają na przemiany fosforu w glebie do form łatwo dostępnych dla roślin.

To zdecydowanie ułatwia jego pobieranie, a w następstwie rozwój systemu korzeniowego, a później rozwój kwiatów i owocowanie. Zwiększenie populacji tych bakterii w glebie przed założeniem plantacji jest bardzo korzystne dla zdrowotności roślin. Tworzą one z żelazem połączenia chelatowe „siderofory” (piowerdynę i piocholinę oraz kwas salicylowy).

Wiązania te powodują, że żelazo, które jest podstawowym składnikiem niezbędnym do rozwoju wszystkich bakterii i grzybów, staje się niedostępne dla mikroorganizmów chorobotwórczych, przez co spada ich liczebność na danym polu i zagrożenie porażenia chorobami powodowanymi przez grzyby z rodzaju: Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Phoma, Botrytis, Verticillium.

Fosfiron CuDobre efekty w rozwoju roślin i poprawie ich kondycji daje stosowanie nawozu Fosfiron Cu, który zawiera unikalne połączenie aktywnego, łatwo dostępnego dla roślin fosforu oraz miedzi. Nawóz ten stosujemy do podlewania roślin po sadzeniu poprzez fertygację lub do nawożenia dolistnego.

Krzysztof Zachaj
 Zobacz również: Nawożenie truskawek (cz.2)

Polecane artykuły:

doradca sadowniczy - magazyn