Komunikat sadowniczy z dnia 13.05.14 – Nawożenie sadów po kwitnieniu

Wykonane pod koniec kwietnia analizy ogrodnicze wykazują bardzo niską koncentrację azotu, potasu i wapnia w badanych gospodarstwach. Długa, ciepła jesień oraz bardzo krótka zima ziemia była zamarznięta tylko przez ok 14-20 dni spowodowały duże straty azotu w wyniku aktywności biologicznej gleby, oraz wypłukanie potasu i co bardzo groźne wapnia, który jest bardzo ważnym składnikiem budulcowym.

Praktycznie we wszystkich gospodarstwach zawartość azotu była niska <50 mg/l gleby a w prawie 80% gospodarstw bardzo niska <10 mg/l. Bardzo niepokojące są wyniki na zawartość przyswajalnego wapnia. W zdecydowanej większości zawartość wapnia była bardzo niska w przedziale 500-800 mg/l, a poziom średni zaczyna się po przekroczeniu 1000 mg Ca/l gleby. Chociaż były przypadki na glebach kwaśnych zawartości wapnia na poziomie 60 mg/l co jest bardzo groźne rozwoju drzew. Analizy gleb potwierdzają stały bardzo silny deficyt boru.

13.05.14 nawieoze

13.05.14 nawieoze113.05.14 nawieoze213.05.14 nawieoze313.05.14 nawieoze4

W celu zapewnienia prawidłowego wzrostu owoców grusz 3 tygodnie po pełni kwitnienia należy zastosować Platinę w dawce 1,5 l/ha. Nawóz ten zawiera 50 g Tryptofanu w 1litrze.

Platina zastosowana w tym terminie zapobiega uszkodzeniom wiązek przewodzących w owocach i zapewnia dobre odżywienie owoców. Zagrożenie problemem uszkodzenia wiązek przewodzących i zahamowania wzrostu owoców jest szczególnie duże przy wysokich temperaturach powietrza.