tryptofan

Aminokwasy roślinne

Aminokwasy to związki organiczne zawierające przynajmniej jedną grupę aminową i jedną karboksylową, które należą do najważniejszych w żywych organizmach, ponieważ...

Zobacz więcej

Nawozy z aminokwasami

Globalna konkurencja w rolnictwie czy zmienne, często ekstremalne warunki atmosferyczne wymagają od rolników i firm nawozowych poszukiwania nowych rozwiązań pozwalających...

Zobacz więcej