Komunikat sadowniczy z dn. 16.05.2013 r. – "Nawet najdłuższa zima tylko do wiosny trzyma"

zwalczanie parcha komunikatDzisiejsze zalecenia zacząłem tym stwierdzeniem ponieważ od stopnienia śniegu minął już miesiąc i mało kto pamięta o zimie.  Otrzymane  w ostatnich dniach wyniki analiz gleb pobrane właśnie  po stopnieniu śniegu niestety  przypominają nam o długiej i śnieżnej zimie. Wykonaliśmy pełne analizy ogrodnicze gleb z kilkudziesięciu gospodarstw na zawartość azotu, fosforu, potasu, magnezu wapnia, próchnicy oraz mikroskładników.

Wniosek jest jeden długa , bardzo śnieżna zima a jednocześnie prawie niezamarznięta  gleba  spowodowała ogromne stary azotu.   Praktycznie w 60 % badanych gleb zawartość azotu azotanowego  była bardzo niska w przedziale 3-10 mg /L gleby. Praktycznie w 1 przypadku zawartość azotu była na średnim poziomie i przekraczała 50 mg/L.  W większości badanych gospodarstw niska była także zawartość potasu . Bardzo niepokojące są wyniki na zawartość przyswajalnego wapnia . W zdecydowanej większości zawartość wapnia  była bardzo niska w przedziale 200-500 mg/L a poziom średni zaczyna się po przekroczeniu 1000mg Ca/L gleby. Analizy gleb potwierdzają  stały bardzo silny deficyt boru.

W związku z silnym deficytem azotu  w glebie w zależności od dawek  azotu zastosowanego wczesną wiosną w nawozach wieloskładnikowych , bezpośrednio po kwitnieniu należy zastosować 15-25 kg azotu w szybko działających nawozach: Nitrabor, Tropicote, Saletra wapniowa czeska,Unica Calcium,  saletrzak Duslo, CANWIL, saletra amonowa PULAN, RSM.

W celu zapewnienia dobrego  wzrostu  liści  oraz wiązania owoców polecamy  w okresie koniec kwitnienia  -początek wzrostu zawiązków owoców wykonać następujące zabiegi :

Cel zabiegu  i termin

Nawóz

Dawka

Likwidacja niedoborów boru, poprawa kwitnienia, lotności pyłku i  wiązania owoców- w fazie opadania płatków kwiatowyc/poczatek wzrostu zawiązków owoców

Bolero,

Manni plex B, Rheobor,

1-2L

2-3L/ha

Likwidacja niedoborów wapnia, stymulacja  syntezy auksyn  opadanie płatków kwiatowych  i początek wzrostu owoców.

Metalosate Calcium

2L/ha

Stymulacja wiązania owoców, utrzymanie zawiązków- opadanie płatków kwiatowych

Algex, Agrocean B

Basfoliar Kelp P Max, Goemar Fertileader Leos,

5L/ha; 2L/ha

Stymulacja rozwoju liści , syntezy chlorofilu, , poprawa aktywności fotosyntezy

Azofol  + siarczan magnezu +Mikrostar complex +

5 l/ha + 5 kg/ha + 0,5 kg/ha

Likwidacja niedoborów żelaza

Mikrostar Fe

Delsol

15 kg/ha,
oprysk pasów herbicydowych

1-2L/ha ,oprysk pasów herbicydowychlub fertygacja

W celu zapewnienia  prawidłowego wzrostu  owoców grusz  3 tygodnie po pełni kwitnienia należy zastosować Platinę w dawce 1,5L/ha. Nawóz  ten zawiera 50 g Tryptofanu w 1litrze. Platina  zastosowana w tym terminie zapobiega uszkodzeniom wiązek przewodzących w  owocach i zapewnia dobre odżywienie owoców. . Zagrożenie  problemem uszkodzenia wiązek przewodzących i zahamowania wzrostu owoców jest szczególnie  duże   przy wysokich temperaturach powietrza.

Polecane artykuły: