Jak przechowywać oszczędnie? – część I

przechowywanie owocówAby zminimalizować straty podczas przechowywania, sadownicy muszą nie tylko wyprodukować owoce, lecz także przygotować je tak, aby można było je długo przechować, niekiedy nawet 10 miesięcy.

Dlatego producenci muszą odpowiednio nawozić i wykonać zabiegi zabezpieczające przed wystąpieniem chorób w komorach chłodniczych. Należy pamiętać też o sprawdzeniu i przygotowaniu komór i urządzeń chłodniczych, aby przechowywane owoce miały zapewnione idealne warunki.

Przygotowywanie owoców do przechowywania

W drugiej połowie sezonu, w sierpniu i we wrześniu, zabezpieczamy owoce przed chorobami, które mogą porazić owoce w przechowalni. Dlatego już teraz, planując przedzbiorczy program ochrony owoców, sadownik powinien dokładnie przeanalizować poprzedni sezon przechowalniczy – przypomnieć sobie rodzaj i nasilenie chorób, jakie stwierdzono podczas przygotowywania do sprzedaży jabłek z danego sadu czy kwatery. Wyniki takiej analizy będą wskazówkami, z jakim potencjalnym zagrożeniem trzeba będzie walczyć w obecnym sezonie.

Należy jednak pamiętać, że o wystąpieniu choroby decyduje nie tylko obecność źródła zakażenia owoców – w większości przypadków chorób w sadzie, ale także w bardzo dużym stopniu decydują warunki atmosferyczne. Wyniki takiej analizy będą wskazówką, z jakim potencjalnym zagrożeniem trzeba będzie walczyć w obecnym sezonie.

W ostatnich latach najczęściej występowały: gorzka zgnilizna, szara pleśń oraz brunatna zgnilizna.

Choroby przechowalnicze

choroby przechowalniczeGorzka zgnilizna jabłek

Chorobę powoduje grzyb z rodzaju Pezicula. Wiele odmian jabłek powszechnie prawianych w kraju, takich jak: Ligol, Szampion, Gala, Golden Delicious, Pinova, jest bardzo podatnych na gorzką zgniliznę. Pezicula spp. są także sprawcami zgorzeli kory jabłoni.

Zarodniki grzybów tworzą się latem na pędach jabłoni i są przenoszone z kroplami deszczu na rosnące owoce. W czasie zbioru jabłek choroba jest niewidoczna, dopiero po kilku miesiącach ich przechowywania, gdy owoce zaczną mięknąć, rozwijają się charakterystyczne plamy gnilne, tzw. oczkowanie jabłek.

Szara pleśń

Drugą chorobą pod względem wielkości powodowanych strat jest szara pleśń (Botrytis cinerea). Najczęściej występuje na jabłkach odmian: Gloster, Ligol, Elstar, Gala.

Grzyb B. cinerea zakaża kwiaty jabłoni i pozostaje ukryty w resztkach kwiatowych w kielichu jabłka. Podobnie jak w przypadku gorzkiej zgnilizny choroba rozwija się dopiero w chłodni.

Typową cechą szarej pleśni jest to, że może zakażać owoce po zbiorze – przez kontakt gnijącego jabłka ze zdrowym w trakcie przechowywania.Prowadzi to do powstawania gniazd gnilnych, obejmujących coraz więcej jabłek w miarę wydłużania okresu przechowywania.

Brunatna zgnilizna

Może także wystąpić brunatna zgnilizna jabłek (Monilinia fructigena), chociaż nielicznie – niestanowiąca dużego zagrożenia dla owoców starannie zebranych i prawidłowo przechowywanych.

Zobacz również:

Jak przechowywać oszczędnie? – część II
Jak przechowywać oszczędnie? – część III
Jak przechowywać oszczędnie? – część IV

Polecane artykuły: