Zwójka siatkóweczka – morfologia i szkodliwość

Zwójka siatkóweczka – morfologia i rośliny żywicielskie

 • Zwójka ta jest polifagiem, w uprawach sadowniczych występuje na drzewach ziarnkowych i pestkowych wszystkich gatunków. W ostatnich latach pojawia się licznie w centralnej Polsce.
 • Motyl o rozpiętości skrzydeł do 22 mm. Skrzydła przednie są jasnopomarańczowobrązowe z ciemnymi czerwonawym lub brunatnym rysunkiem delikatnej siateczki. Skrzydła tylne jasnoszare.
 • Gąsienice dorastają do 22 mm, ciało ciemnozielone z żółtymi brodawkami. Głowa i tarczka karkowa są złotobrązowe lub miodowożółte.
 • Tarczka analna ma barwą brodawek.

Zwójka siatkóweczka – rozwój

 • W warunkach Polski rozwijają się dwa pokolenia.
 • Zimują gąsienice 2 lub 3 stadium rozwojowego w kokonach przy pąkach w spękaniach kory. Gąsienice uaktywniają się w fazie zielonego pąka, żerując głównie na pąkach.
 • Masowe przepoczwarczanie się gąsienic odbywa się pod koniec kwitnienia jabłoni.
 • Lot pierwszego pokolenia rozpoczyna się w II-III dekadzie maja i trwa do końca czerwca i I dekady lipca. W czerwcu pojawiają się gąsienice z jaj złożonych przez samice I pokolenia.
 • Motyle II pokolenia pojawiają się II połowie lipca i w sierpniu.
 • Gąsienice II pokolenia żerują pod koniec lata i jesienią na owocach.
 • Gąsienice te schodzą na zimowanie.