Zwalczanie zwójkówek i owocówek

zwójkówka zwalczanie owocówka zwalczanieNa rynku dostępnych jest wiele środków ochrony roślin zwalczających zwójkówki i owocówki. Obecnie dostępnych jest aż 13 insektycydów do zwalczania zwójkówek w sadach jabłoniowych. Asortyment do zwalczania owocówki jabłkóweczki jest znacznie szerszy. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dr. Zofii Płuciennik z Instytutu ogrodnictwa na temat środków do ochrony przed zwójkówkami i owocówkami.

Dr Zofia Płuciennik, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Zwalczanie zwójkówek w sadach jabłoniowych

Obecnie do zwalczania zwójkówek w sadach jabłoniowych mamy zarejestrowanych aż 13 insektycydów należących do sześciu grup chemicznych. Do nich należą m.in.: Coragen 200 SC (grupa antranilowych diamidów), Rimon 100 EC (związek z grupy benzoilomocznikowych), Runner 240 SC (związek z grupy hydroidów) i Steward 30 WG / Rumo 30 WG (związek z grupy oksadiazyn) oraz środki z grupy syntetycznych pyretroidów, takie jak np.: Fastac 100 EC, Karate Zeon 050 CS i Sumi-alpha 050 EC. Wszystkie wymienione wyżej preparaty (z wyjątkiem ostatniej grupy pyretroidów) można stosować w sadach IPO.

środki ochrony roślin

Preparaty Coragen 200 SC i Rimon 100 EC zwalczają tylko najmłodsze stadia larwalne (tuż po wylęgu) i powinny być przede wszystkim wykorzystane do zwalczania owocówki jabłkóweczki, a przy okazji będą również niszczyły wylęgające się w tym okresie gąsienice zwójkówek.

Pozostałe środki (Runner 240 SC, Steward 30 WG / Rumo 30 WG) dobrze zwalczają wszystkie stadia rozwojowe gąsienic i mogą być stosowane w każdym terminie. Do zabiegów w lipcu i sierpniu bardzo przydatny jest Steward 30 WG / Rumo 30 WG , gdyż odznacza się dużą stabilnością i długim okresem działania (ok. 3 tygodni).

Preparaty z grupy syntetycznych pyretroidów są przydatne do zwalczania zwójkówek wiosną, gdyż dzięki szerokiemu spektrum działania zwalczają jednocześnie inne szkodniki, m.in. mszyce, a stosowane w tym okresie mają stosunkowo najmniejszy niekorzystny wpływ na organizmy pożyteczne.

środki ochrony roślin

Zwalczanie owocówek w sadach jabłoniowych

Asortyment preparatów do zwalczania owocówki jabłkóweczki jest znacznie szerszy. Wszystkie preparaty zarejestrowane do zwalczania zwójkówek można również stosować do zwalczania owocówki, a oprócz ww. środków także: Calypso 480 SC, Mospilan 20 SP (grupa chloronikotynyli), Dimilin 480 SC (grupa acylomocznikowa), Carpovirusine Super SC (preparat wirusowy).

Preparaty z grupy chloronikotynyli są niezwykle przydatne do zwalczania w czerwcu pierwszego pokolenia owocówki, mają one szerokie spektrum działania i jednocześnie zwalczają inne występujące w tym czasie szkodniki, m.in. zwójkówki liściowe i mszyce, które w ostatnich latach są dużym problemem.

Preparaty wirusowe niemające praktycznie okresu karencji są przydatne szczególnie wtedy, gdy w sąsiednich kwaterach (rzędach) trwa już zbiór owoców.

Prawidłowa rotacja insektycydów

Przy wyborze preparatów należy zwracać uwagę na prawidłową ich rotację, by uniknąć selekcji odpornych form szkodnika. Insektycydy należące do jednej grupy chemicznej nie powinny być stosowane częściej niż dwukrotnie w sezonie. Z kolei środków z grupy syntetycznych pyretroidów zgodnie z etykietą nie powinno się stosować częściej niż raz w sezonie niezależnie od nazwy użytego preparatu.

Działanie środków ochrony roślin

Większość wymienionych środków (z wyjątkiem preparatów Rimon 100 EC, Runner 240 SC, Dimilin 480 SC, Carpovirusine Super SC) to neurotoksyny, czyli środki działające na układ nerwowy owada. Ich sposób działania jest na ogół podobny (czasami odmienny w detalach), a efekt niezmiennie ten sam – najczęściej prowadzą do paraliżu.

Preparat Dimilin zakłóca naturalny proces linienia gąsienic motyli, Rimon z kolei powoduje zaburzenia w rozwoju zarodków (działanie jajobójcze), a Carpovirusine Super jest środkiem na bazie wirusa, który atakuje szkodnika od wewnątrz przez układ pokarmowy. W przewodzie pokarmowym następuje hydroliza (rozkład) otoczki wirusa, w wyniku której uwalniane są wiriony, które wnikają do nabłonka przewodu pokarmowego larwy. Wystarczą dwie cząstki wirusa, aby zainfekować młodą larwę. Po wniknięciu do komórek wirusy intensywnie namnażają się, doprowadzając do rozpadu komórek, do których wniknęły. Proces namnażania się wirionów w komórkach polega na wielokrotnej replikacji, czyli powielaniu materiału genetycznego wirusa. Uwolnione po rozpadzie komórek liczne wiriony atakują kolejne tkanki i narządy larwy, doprowadzając do jej śmierci w wyniku zakażenia ogólnoustrojowego.

Polecamy również inne artykuły nt. zwalczania szkodliwych motyli:

magazyn doradca sadownicy