Zwalczanie przędziorków po kwitnieniu – wideo

W obecnej fazie rozwojowej jabłoni, po kwitnieniu, niezbędne są lustracje w kierunku występowania przędziorków, pordzewiaczy, mszyc, zwójkówek. Jest to bowiem podstawa to podjęcia decyzji o wykonaniu zabiegu. Lustracje należy wykonać poczynając od odmian najbardziej podatnych na przędziorki, zaczynając od wnętrza korony i najstarszych liści.

W tej fazie rozwojowej jabłoni, po kwitnieniu i na początku zawiązywania zawiązków do zwalczania przędziorków polecamy: Envidor oraz Koromite i Sumo (nowe akarycydy z nową substancją czynną).
Envidor zwalcza jaja i formy ruchome przędziorka (z wyjątkiem samców), a Koromite i Sumo natomiast wszystkie stadia rozwojowe z wyjątkiem jaj letnich:

Envidor 240 SC – 0,4 l/ha
Koromite/Sumo 10 EC – 0,75-1 l/ha

Należy pamiętać również o innych środkach do zwalczania przędziorków, tym bardziej że ich rotacja jest wskazana, takich jak: Omite, Ortus oraz Magus, który zwalcza wszystkie stadia rozwojowe przędziorków. Mamy do dyspozycji również nowy akarycyd Zoom 110 SC, który zwalcza jaja letnie oraz młode larwy.

Wszystkie ww. akarycydy z wyjątkiem środka Magus można również stosować do zwalczania pordzewiacza jabłoniowego.