Zwalczanie mszyc 2011 – wideo

Zwalczanie mszycW ciągu kilku ostatnich lat w sadach jabłoniowych obserwujemy wzmożone występowanie mszyc. Skład gatunkowy populacji tych szkodników ulega jednak ciągłym zmianom — raz większe znaczenie ma mszyca jabłoniowo-babkowa, innym razem — mszyca jabłoniowa. Wpływają na to przede wszystkim warunki atmosferyczne, jakie panują latem i wczesną jesienią. Ponadto lokalne warunki w poszczególnych sadach, a przede wszystkim stosowany program ochrony, czyli terminy zabiegów zwalczających mszyce, środki i ich dawki. Aby skutecznie zwalczać te szkodniki, należy w pierwszej kolejności poznać biologię poszczególnych gatunków występujących na jabłoni, a także metody ich monitoringu.

Aktualne zalecenia

Mszyca jabłoniowa

mszyca jabłoniowa zwalczanie

Mszyca jabłoniowa jest gatunkiem jednodomowym, występuje przede wszystkim na jabłoni, choć może zasiedlać także: gruszę, pigwę, głóg i jarzębinę. Dorosłe mszyce są trawiastozielone, mają długie czarne syfony i czarny ogonek. Larwy są podobne do dorosłych mszyc, tylko nieco mniejsze. Wczesną wiosną, w okresie pękania pąków, mszyca jabłoniowa żeruje na czubkach rozwijających się liści. Później zasiedla młode liście oraz części szczytowe pędów, wilków i odrostów korzeniowych.

Na liściach mszyce występują przede wszystkim na ogonkach liściowych i na głównym nerwie, sporadycznie zasiedlają samą blaszkę liściową. W okresie wegetacji młode pędy mogą być całkowicie pokryte mszycami. Zimują jaja — czarne, matowe, bez połysku, pokryte woskowym nalotem. Składane są prawie wyłącznie na jednorocznych pędach. Możemy je spotkać również na wilkach i odrostach korzeniowych. Larwy zaczynają wylęgać się w kwietniu, co zwykle zbiega się z początkiem pękania pąków na jabłoni. Wyląg larw trwa około tygodnia, a rozwój larwalny — do trzech tygodni. Dojrzałe samice mogą rodzić dzieworodnie około 70 larw. W kolejnych pokoleniach obserwuje się spadek ich płodności.

Pod koniec maja pojawiają się mszyce uskrzydlone. Mszyca jabłoniowa nie migruje z sadu, mszyce uskrzydlone przelatują z jednych drzew na drugie. Samice rozpoczynają składanie jaj zimowych pod koniec września lub na początku października. Jedna samica może złożyć do 4 jaj zimowych. Mszyca jabłoniowa występuje najliczniej w pierwszej połowie lata. Wysoka temperatura i susza ograniczają populację tego gatunku.

 

Mszyca jabłoniowo-zbożowa

Mszyca jabłoniowo-zbożowa jest gatunkiem dwudomowym, żywicielami pierwotnym są: jabłoń, grusza, głogi, jarzębina, irga i pigwa, żywicielami wtórnymi — różne gatunki traw. Dorosła mszyca jest owalna w zarysie, jasnozielona lub żółtozielona z krótkimi, jasnozielonymi syfonami i krótkim ogonkiem. Larwy są podobne do dorosłych mszyc, tylko nieco mniejsze. Wylęgające się larwy zasiedlają przede wszystkim pąki kwiatowe. W miarę rozwoju populacji mszyce przechodzą na szypułki kwiatowe i ogonki liściowe, a następnie na dolną stroną blaszek liściowych. W wyniku żerowania mszyc na liściach blaszka liściowa zwija się zwykle ukośnie lub spiralnie. Żerowanie tego gatunku na liściach nie powoduje odbarwiania się blaszek liściowych. Gatunek ten występuje na starszych owocujących drzewach.

Zimują jaja u nasady krótkopędów, w kątach pąków. Zwykle na starszych i grubych gałęziach, czasami na pniach w pęknięciach kory oraz na śladach po wyciętych gałęziach. Znacznie więcej jaj zimowych możemy zaobserwować w dolnej części korony i na spodniej stronie gałęzi. Jaja zimowe są czarne, błyszczące, mają do 0,5 mm długości.

Wyląg larw z jaj zimowych rozpoczyna się wcześnie, pod koniec marca, na początku kwietnia, w czasie nabrzmiewania pąków, ale jeszcze przed ich pękaniem. Rozwój larwalny może trwać do 5 tygodni. Dorosłe mszyce zaczynają rodzić larwy w okresie zielonego pąka. Jedna samica może wydać do 60 larw. Drugie pokolenie pojawia się wkrótce po kwitnieniu, są to mszyce uskrzydlone, które przelatują na trawy. Na korzeniach traw rozwija się do 10 pokoleń dzieworodnych samic. Od września na trawach pojawiają się mszyce uskrzydlone, które przelatują z powrotem na jabłoń. Jaja zimowe samice składają w październiku i listopadzie.

Mszyca jabłoniowo-babkowa

mszyca jabłoniowo-babkowa zwalczanie

Mszyca jabłoniowo-babkowa także jest mszycą dwudomową. Pierwotnym żywicielem jest jabłoń, wtórnym — różne gatunki popularnego chwastu — babki. Dorosłe mszyce mają zmienne ubarwienie, mogą być ciemno– lub jasnopopielate, spotyka się także osobniki jasnobrązowe do ciemnoróżowych. Pokryte są woskowym nalotem i mają czarne syfony. Charakterystyczny jest kształt dorosłej mszycy — gruszkowaty, rozszerzający się ku tyłowi. Larwy są jasnoróżowe, mniejsze od osobników dorosłych.

Mszyca jabłoniowo-babkowa zasiedla pąki, liście, szypułki kwiatowe, szypułki zawiązków i owoców.

mszyca zwinięte liście

Liście ulegają skędzierzawieniu, zwijają się i żółkną. Wzrost pędów zostaje silnie zahamowany, zawiązki ulegają deformacji, są drobne, niewyrośnięte i często pozostają na drzewach do końca wegetacji. Zimują czarne, błyszczące jaja złożone przeważnie na cienkich gałązkach, koło pąków. Wyląg larw może zaczynać się pod koniec marca, na początku kwietnia w okresie pękania pąków. Rozwój larwalny trwa do 4 tygodni. Samice są bardzo płodne, jedna może urodzić do 180 larw. W ciągu sezonu wegetacyjnego na jabłoni może wystąpić do ośmiu pokoleń tego szkodnika. W każdym z kolejnych pokoleń pojawiają się uskrzydlone osobniki przelatujące na rośliny babki.

mszyca deformacja owoców

Pod koniec czerwca mszyca jabłoniowo-babkowa teoretycznie powinna opuścić sad jabłoniowy, obserwuje się jednak zjawisko pozostawania tego gatunku w sadach jabłoniowych na stałe. We wrześniu zaczyna się migracja z powrotem do sadów jabłoniowych. Jaja zimowe mszyce zaczynają składać w październiku.

W sadach jabłoniowych możemy spotkać też sporadycznie mszyce takie, jak: mszyca jabłoniowo-karminówka, mszyca głogowo-miętowa, porazik szczawiowy, mszyca trzmielinowo-burakowa.

gatunki mszyc
Podstawowe informacje o gatunkach mszyc
mszyce lustracje
Lustracje w początkowym okresie rozwoju jabłoni oraz po ich kwitnieniu

Szkodliwość mszyc

Wszystkie gatunki mszyc charakteryzują się dużą szkodliwością. W wyniku ich żerowania następuje ogładzanie roślin z asymilatów. Zasiedlone pędy łatwiej przemarzają, a na słodkiej spadzi rozwijają się grzyby — sadzaki, których nalot ogranicza fotosyntezę. Liście na skutek zasiedlenia przez mszyce skręcają się, kędzierzawieją, pędy są zahamowane we wzroście, a ich czubki mogą zasychać. Efekty żerowania mszycy jabłoniowo-babkowej dotyczą także zawiązków owocowych — w tym przypadku mamy bezpośrednie przełożenie na wielkość plonu.

Trudności w zwalczaniu mszyc

Na trudności w zwalczaniu mszyc wpływa kilka czynników. Są to m.in.:

● duża płodność samic;

● duża liczba pokoleń występujących w sezonie;

● zimowanie w postaci jaj na pędach w pobliżu pąków;

● wczesny pojaw wszystkich gatunków na jabłoni;

● zmienność wyglądu w obrębie gatunku;

● możliwość migracji mszyc uskrzydlonych w sadzie;

● przystosowanie do zmiennych warunków panujących w sadach;

● sposób żerowania, wpływający na fizjologię zasiedlonej rośliny;

● obserwowana ostatnio mniejsza wrażliwość mszyc na niektóre insektycydy.

Zwalczając mszyce w sadach jabłoniowych, należy:

● starannie lustrować sad, począwszy od fazy pękania pąków, pojawu pierwszych liści poprzez zielony pąk, okres po kwitnieniu aż do późnego lata,

● zabiegi wykonywać na początku pojawu mszyc w sadzie, w okresie budowania pierwszych kolonii; każde opóźnienie zabiegu ogranicza skuteczność preparatów,

● we właściwy sposób dobierać insektycydy, szczególną uwagę zwrócić na dobór preparatów do pierwszych zabiegów,

● stosować insektycydy w odpowiedniej temperaturze,

● dobierać właściwą ilość cieczy użytkowej do konkretnej sytuacji,

● dbać o faunę pożyteczną, która silnie ogranicza występowanie mszyc,

● nie dopuszczać do nadmiernego występowania licznych kolonii mszyc.

Polecane artykuły o zwalczaniu mszyc: