Zwalczanie gryzoni w sadzie

Drobne gryzonie, te roślinożerne, mogą powodować poważne szkody w sadach, na polach, działkach i ogrodach. W sprzyjającym im warunkach bardzo szybko się rozmnażają i mogą stać się plagą. Podgryzają korzenie, nadgryzają pędy i podstawy łodyg, zjadają całe rośliny. Potrafią dobrać się do przechowywanych plonów.

Niektóre ryją nory w ziemi i zagnieżdżają się w nich na stałe w ogrodzie czy sadzie. Inne „zadomawiają” się w budynkach. Najgroźniejszymi szkodnikami w sadach są karczowniki ziemnowodne, a w ogrodach i sadach norniki polne i myszy (szczególnie mysz polna i domowa).

Karczownik ziemnowodny

Karczownik ziemnowodny to duży gryzoń, długość ciała do 20 cm, masywny, szaro-brunatny do czarnego. Prowadzi podziemny tryb życia w długich i rozgałęzionych norach. Ziemię z nor wyrzuca na zewnątrz w postaci kopczyków (ale mniejszych od kretowisk). Zjada korzenie roślin, zimą ogryza korzenie drzew i krzewów do tego stopnia, że obumierają!

Nornik polny

Nornik polny osiąga długość do 12 cm, jest żółtoszary na grzbiecie i jasnoszary na brzuchu, ma krótki ogon. Żyje gromadnie w płytkich podziemnych norach. Nory wykonuje w miejscach słonecznych z dużą ilością roślin. Zimą wygryza korę młodych drzew owocowych tuż nad ziemią – może ogołocić pień z kory na całym obwodzie. Nie gardzi korzeniami drzew owocowych.

Szybkiemu wzrostowi populacji gryzoni sprzyja łagodna zima bez odwilży oraz ciepła i średnio wilgotna wiosna. Najliczniej występują w sierpniu i we wrześniu.

Naturalnymi wrogami tych gryzoni są sowy, myszołowy, kuny leśne, łasice, tchórze i lisy, nawet jeże a z zwierząt domowych psy i koty. Zabicie kilku gryzoni jest sprawą prostą, natomiast zmniejszenie populacji o połowę wymaga już dobrze przeprowadzonej akcji.

W uprawach towarowych główną metodą zwalczania gryzoni jest walka chemiczna. Mamy do wyboru dużo różnych rodentycydów, z których większość to bardzo skuteczne i nowoczesne środki. Najbardziej bezpieczne dla ludzi i środowiska są rodentycydy zawierające antykoagulanty, jak np. brodifakum będący substancją aktywną środka KLERAT.

KLERAT K – granulat

Zabija drobne gryzonie i szczury po jednorazowym jego pobraniu. Jest skuteczny przeciwko osobnikom odpornym na warfarynę i inne antykoagulanty. Gryzonie giną po kilku dniach, toteż nie występuje u nich nieufność do podawanej trutki. Klerat K zawiera dodatek wabiący do spożycia oraz hamujący łaknienie gryzoni na drugi dzień po spożyciu śmiertelnej dawki, co zapobiega kumulacji środka i zatruciom ptaków drapieżnych. Posiada najlepsze zabezpieczenie przed przypadkowym spożyciem człowieka przez dodatek wstrętnie gorzkiej substancji. Hamuje rozkład gnilny padłych gryzoni.

Sposoby aplikacji rodentycydów:

  1. Ręcznie: wykładanie w porcjach po kilkanaście gramów, do otworów zamieszkałych nor gryzoni lub do rurek drenarskich,  co 5-10 m bezpośrednio na ścieżkach przebiegu gryzoni lub przy otworach nor tak, aby jeden punkt przypadał na około 40 m2 powierzchni.
  2. Mechanicznie: wykładając doglebowym dozownikiem ciągnikowym(foto) w międzyrzędziach, w pobliżu pni drzew tj. w miejscach gnieżdżenia się nornika polnego i karczownika ziemnowodnego. Zużycie rodentycydu można regulować w granicach od 4 do 15 kg/ha w zależności od stopnia nasilenia występowania gryzoni.

UWAGA: DOZOWNIK MOŻNA WYPOŻYCZYĆ BEZPŁATNIE ZA ZAKUP 20 KILOGRAMÓW ŚRODKA KLERAT.