Zgnilizna pierścieniowa podstawy pnia – patogen, objawy, cykl rozwojowy

Patogen

 • Chorobę wywołuje grzyb Phytophtora cactorum z klasy lęgniowców z rzędu wroślików.
 • Grzyb został wykryty na ponad 100 gatunkach roślin.
 • Phytophthora cactorum atakuje często rośliny motylkowe będące przedplonem pod sad, zwłaszcza Łubin.

 • Grzyb poraża prawie wszystkie gatunki drzew pestkowych i ziarnkowych przede wszystkim jednak jabłonie i truskawki.
 • Najczęściej choroba jest notowana na jabłoniach rosnących na mokrych, zlewnych i ciężkich glebach.
 • Jest to typowa choroba siedliskowa, występująca uporczywie w tych samych miejscach jednak bez tendencji do szybkiego rozprzestrzeniania się na nowe tereny. Objawy.

Objawy

 • Najgroźniejsze objawy występują na szyjce korzeniowej i przyziemnej części pnia. W początkowej fazie choroby pojawiają się fioletowe, wilgotne plamy na korze.
 • W miejscu plam miękisz korowy gnije, staje się brunatny i ma specyficzny zapach gnijącej tkanki.
 • Obumieranie kory sięgające aż do kambium rozpoczyna się zwykle na poziomie gleby i następnie przesuwa się w dół na szyjkę korzeniową i w górę na pień drzewa.
 • W późniejszych fazach rozwojowych choroby, kora wysycha i pęka odsłaniając drewno.
 • Grzyb nie atakuje drewna.
 • Powstanie rozległych ran prowadzi do przerwania transportu asymilatów i stopniowego zamierania korzeni.
 • Liście chorych drzew są drobniejsze, chlorotyczne, przedwcześnie żółkną i opadają.
 • Jabłonie wykazujące objawy chorobowe w koronach są już praktycznie drzewami zniszczonymi i żadne zabiegi ochrony roślin, w takim przypadku nie przyniosą pozytywnych rezultatów.
 • W warunkach bardzo wysokiej wilgotności sprawca choroby może także zaatakować konary i pędy w koronie drzew; w naszym klimacie jest to zjawisko występujące sporadycznie.
 • Stosunkowo często spotyka się zgniliznę owoców powodowaną przez ten patogen; na porażonych owocach pojawiają się miękkie brunatne plamy gnilne. W okresie wilgotnej pogody plamy te pokrywają się delikatnym białym nalotem.

Cykl rozwojowy

 • Grzyb Phytophthora cactorum może wytwarzać zarodniki konidialne pełniące rolę zarodni pływkowych, na zewnętrznych częściach porażonych organów.
 • Patogen tworzy również oospory wewnątrz porażonych tkanek.
 • Grzyb może również przetrwać w postaci saprofitycznie żyjącej na resztkach roślin grzybni.
 • Poszczególne odmiany i podkładki różnią się w sposób istotny wrażliwością na porażenie. Dużą wrażliwością na porażenie charakteryzują się podkładki: MM106, M26, P 1, P 14, P 59, P 60.
 • Największą wrażliwość na porażenie obserwuje się wiosną, w drugiej połowie czerwca oraz drugiej połowie lata, jest to bezpośrednio związane z poziomem auksyn w tkankach drzew