Zgnilizna korony truskawki – występowanie, szkodliwość, cykl rozwojowy

Występowanie i rośliny żywicielskie

 • P. cactorum jest powszechnie występującym w glebie polifagiem,
 • W wielu krajach jest powszechnie znanym patogenem truskawek,

 • Zgniliznę korony truskawki powoduje wyspecjalizowana rasa grzyba, która poraża tylko truskawkę,
 • Nie stwierdza się takiej specjalizacji w przypadku infekcji owoców.

Szkodliwość choroby

 • Obok strat w plonie grzyb powoduje zamierania roślin,
 • Porażane są zarówno sadzonki na plantacjach matecznych jak i rośliny starsze,
 • Porażone rośliny gwałtownie więdną i zamierają,
 • Charakterystyczne jest więdnięcie nawet najmłodszych liści,
 • W okresach suchej i upalnej pogody może dochodzić do zahamowania rozwoju choroby i pozornego wyzdrowienia roślin.

Cykl rozwojowy

 • Grzyb zimuje w w postaci oospor, wytwarzanych w porażonych tkankach,
 • W warunkach wysokiej wilgotności grzyb wytwarza zarodnie, z których uwalniane są zarodniki pływkowe,
 • Podczas silnych opadów deszczu zarodniki te rozprzestrzeniają się po plantacji i może dojść do masowego porażenia owoców,
 • Wprowadzenie grzyba na plantacje następuje przez porażone sadzonki.