Zawiązywanie owoców w roku 2008

W procesie kwitnienia i zawiązywania owoców można wyróżnić kilka etapów. Jedne z nich trwają bardzo krótko, a inne – nawet do kilkunastu dni. Kwitnienie to nie tylko sam rozwój kwiatu, ale również przebieg zapylenia i zapłodnienia. Zapylenie i zapłodnienie kwiatów uzależnione jest od przebiegu temperatury, od warunków agrotechnicznych, a także od owadów zapylających.

Obfite owocowanie zależy od prawidłowego przebiegu kwitnienia

Ważnym elementem w procesie zapłodnienia jest żywotność pyłku. Rośliny sadownicze produkują bardzo duże ilości pyłku, jednak siła kiełkowania pyłku może odgrywać pewną rolę w prawidłowym przebiegu zapylenia. Duży spadek siły kiełkowania pyłku może być spowodowany przemarznięciem kwiatów lub może mieć podłoże genetyczne.

Wszystkie triploidalne odmiany wytwarzają pyłek o niskiej sile kiełkowania. Pyłek odmian triploidalnych na pożywkach sztucznych kiełkuje w 10%, podczas gdy pyłek odmian diploidalnych kiełkuje w 70%. Siła kiełkowania jest uzależniona w dużym stopniu od temperatury. Najkorzystniejsza temperatura do kiełkowania pyłku jabłoni, wiśni i czereśni wynosi 16 – 22oC. Spadek siły kiełkowania następuje również gdy wilgotność powietrza spada poniżej 50%.

Prawidłowy przebieg kwitnienia wymaga odpowiednich warunków klimatycznych

Czereśnie i śliwy potrzebują średnich dobowych temperatur od 10 – 18oC w okresie kwitnienia, natomiast jabłonie i grusze od 15 -18oC. Wykres 1 pokazuje nam przebieg temperatury w okresie kwitnienia. Takie temperatury były bardzo niekorzystne do kwitnienia jabłoni i grusz.

Pierwsze zrzucanie owoców rozpoczyna się tuż po zaschnięciu i opadnięciu płatków korony. Opadają wtedy głównie kwiaty z niezapylonymi zalążniami oraz zawiązki, u których zarodki ulegają degeneracji. Przyczyna tego opadu tkwi prawdopodobnie w niedostatecznej zawartości substancji stymulujących wzrost zalążni. Inną przyczyną opadania owoców w tym okresie jest zamieranie zapłodnionej komórki jajowej lub innych tkanek rozwijających się nasion, co może nastąpić przy niedostatecznym zaopatrzeniu drzew w substancje pokarmowe.

Stan odżywnienia azot

W tym sezonie w wielu sadach stan odżywienia szczególnie w azot był bardzo niski. Z doświadczeń wynika, że zaopatrzenie w substancje pokarmowe jest najważniejszym czynnikiem warunkującym utrzymanie owoców na drzewie przez cały okres ich rozwoju. Niedostateczne odżywienie drzew może spowodować niepowodzenia w zawiązywaniu owoców. Niska zawartość Np.: boru może doprowadzić do sterylności, upośledzenia kiełkowania pyłku i wzrostu łagiewki pyłkowej. Natomiast mała ilość azotu może prowadzić do masowego opadania zawiązków.

zawiązywanie owoców zapylenie