Zastosowanie Giberelin w sadownictwie

Zastosowanie Giberelin w sadownictwie - zdjęcie saduSadownicy wciąż poszukują rozwiązań, które pozwoliłyby tanio produkować owoce wysokiej jakości. W przypadku zewnętrznych czynników klimatycznych człowiek ma niewielki wpływ lub wcale. Natomiast dostępne na rynku preparaty i nawozy pozwalają wpływać na fizjologię drzew owocowych, a tym samym poprawiać owocowanie i jakość owoców. Jednym z takich preparatów jest Gibb Plus, który zawiera 10g/l mieszaniny giberelin 4 i 7 – jednych z hormonów roślinnych.

Zastosowanie Gibb Plus na odmiany, które mają tendencję do przemiennego owocowania np. grupa Jonagoldów lub po wystąpieniu wiosennych przymrozków, zdecydowanie poprawia zawiązywanie owoców.

Jeśli drzewa weszły w przemienne owocowanie, ilość pąków kwiatowych jest umiarkowana lub pąki są słabej jakości zastosowanie Gibb Plus w dawce 0,5 l/ha pozwala uzyskać zadowalający plon. Zabieg należy wykonać na początku kwitnienia przy temperaturze min. +18 stopni C.

W klimacie, w jakim się znajdujemy, sady podczas kwitnienia narażone są na uszkodzenia przymrozkowe a niekiedy na utratę całego plonu. Giberelina zawarta w Gibb Plus daje możliwość ochrony części lub większości plonu nawet po silnych przymrozkach. Wskazane jest wtedy wykonanie zabiegu w dawce 0,5-0,6 l/ha bezpośrednio po przymrozkach następnego dnia jak tylko będą sprzyjające warunki, tj. +18°C i słoneczna pogoda

Sadownicy belgijscy i holenderscy wypraktykowali stosowanie Gibereliny  GA4+7 do poprawy jakości jakości owoców odmian Golden Delicius czy Pinova. Polega to głównie na znacznej redukcji ordzawienia skórki, na co te odmiany są wrażliwe jak i osiągnięciu owoców większych i o charakterystycznym podłużnym kształcie, pożądanym przez odbiorców owoców. W tym celu należy wykonać 3 zabiegi w odstępach 7-10 dniowych, rozpoczynając od końca kwitnienia. Dawkowanie na konretne odmiany przedstawiamy w zaleceniach poniżej.

Obserwuje się również bardzo korzystny wpływ na poprawę jakości liści, stosując Gibb Plus przed kwitnieniem w niskiej dawce 0,25 l/ha. Tylko najlepszej jakości liście mogą odpowiednio odżywiać kwiaty, co sprzyja lepszemu zawiązywaniu owoców, oraz wyrastaniu owoców lepszej jakości.

Produkt Gibb Plus jest doskonałym narzędziem, dzięki któremu polscy sadownicy mogą chronić swe plony i poprawiać ich jakość.

Stosowanie Gibb Plus

1.Poprawa zawiązywania owoców (jeśli b. mało pąków kwiatowych lub zła pogoda podczas kwitnienia)

  • a) jabłonie: początek kwitnienia 0,5 l/ha
  • b) w sadach zachodniej Europy Gibb Plus stosowany jest w gruszach: pomiędzy 50% otwartych kwiatów a końcem kwitnienia 0,5 l/ha

2. Poprawa zawiązywania owoców po przymrozku

  • a) jabłonie: do 12 godzin po przymrozku 0,5 l/ha
  • b) w sadach zachodniej Europy Gibb Plus stosowany jest w gruszach: do 48 godzin po przymrozku 0,5 l/ha

3. Redukcja ordzawienia
Od końca kwitnienia, 1-4 zabiegi co 7-10 dni

Dawki:

  • Golden Delicius (klon b. wrażliwy na ordzawienie) 4 x 0,5 l/ha ( w sumie maksymalnie w sezonie 2 l/ha)
  • Golden Delicius Reinders  3 x 0,5 l/ha ( w sumie maksymalnie w sezonie  2 l/ha)
  • Gala, Szampion, Elise 3 x 0,3 l/ha ( w sumie max w sezonie  1,2-1,5 l/ha)
  • Jonagold, Ligol 1-2 x 0,25 ( w sumie max w sezonie 1 l)

Uwaga!
Nie stosować po kwitnieniu na grusze Gibb Plus w celu redukcji ordzawienia = może powodować ordzawienie!
 
Zabieg wykonać na dzień w temp. min. 15-18°C i najlepiej podczas wysokiej wilgotności powietrza. Stosować dużą ilość cieczy roboczej min. 800-1000 l/ha.