Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Ochrony Roślin Sadowniczych

Już 23 i 24 lutego w Ossie koło Rawy Mazowieckiej odbędzie się 54. Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych. Organizatorami konferencji są Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz firma Bayer CropScience. W programie ponad 30 wykładów, a także sesja posterowa i konsultacje z ekspertami.


Tematem przewodnim konferencji jest „Strategia ochrony upraw sadowniczych przed agrofagami w świetle aktualnych uwarunkowań ekonomiczno – środowiskowych”. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej Instytutu Ogrodnictwa: www.insad.pl. Wstęp na konferencję jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy również do odwiedzenia stoiska firmy Agrosimex w części wystawowej konferencji.

Program konferencji:

(kliknij na tytuły zaznaczone zielonym kolorem, aby obejrzeć relację filmową)

23 lutego 2011, godz. 10:00-18:00
9:00-10:00 Rejestracja uczestników, wydawanie materiałów konferencyjnych i ankiet konkursowych – konkurs wiedzy sadowniczej Bayer CropScience
10:00-10:20 Otwarcie Konferencji – prof. dr hab. Franciszek Adamicki – Kierownik Instytutu Ogrodnictwa, Skierniewice, dr Manfred Weiser – Dyrektor Bayer CropScience, Polska.
10:20-10:40 Wystąpienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dr Marian Zalewski – Podsekretarz Stanu MRiRW, Warszawa.
10:40-11:00 Mgr Mirosław Maliszewski – poseł na Sejm RP; Prezes Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej.
Ochrona roślin widziana z perspektywy parlamentu.
11:00-11:20 Dr Bogumił Rzeźnicki – Departament Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW, Warszawa.
Ważne zmiany w ochronie roślin.
11:20-11:40 Mgr Dariusz Wiraszka – Z-ca Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Warszwa.
Krajowy system jakości żywności – Integrowana Produkcja gwarancją bezpieczeństwa eksportowanych z Polski do Federacji Rosyjskiej owoców i innych produktów pochodzenia roślinnego.
11:40-12:00 Prof. dr hab. Remigiusz W. Olszak – IO, Skierniewice.
Strategia zwalczania szkodników w systemie integrowanej ochrony roślin.
12:00-12:20 Prof. dr hab. Eberhard Makosz -Przewodniczący Zarządu Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych, Lublin.
Przyczyny i skutki niedostatecznej ochrony jabłoni i wiśni przed chorobami w roku 2010.

12:20-13:00 Dyskusja i przerwa na kawę
13:00-13:20 Dr hab. Anna Bielenin prof. nadzw. IO, Skierniewice.
Epidemiczne wystąpienie niektórych chorób roślin sadowniczych w sezonie 2010 – integracja metod zwalczania.
13:20-13:40 Prof. dr hab. Piotr Sobiczewski, dr Joanna Puławska, mgr Artur Mikiciński – IO, Skierniewice.
Postęp w prognozowaniu zagrożenia i zwalczaniu zarazy ogniowej.
13:40-14:00 Dr Jerzy Próchnicki – Bayer CropScience Polska.
Działania Bayer CropScience w zakresie dbałości o produkty i ich bezpieczne stosowanie.
14:00-14:20 Prof. dr hab. Ryszard Hołownicki – IO, Skierniewice.
Strefy ochronne o zróżnicowanej szerokości przy aplikacji pestycydów w sadach.

14:20-14:40 Prof. dr hab. Remigiusz W. Olszak – IO, Skierniewice.
Dyskusja, prezentacja tematyki posterów.
14:40-16:00 Sesja posterowa, obiad, konsultacje
16:00-16:15 Dr hab. Jerzy Lisek prof. nadzw. IO, Skierniewice.
Jak regulować zachwaszczenie w sadach?
16:15-16:30 Dr Beata Meszka, mgr Agata Broniarek-Niemiec, dr hab. Anna Bielenin prof. nadzw. – IO, Skierniewice.
Problem odporności Venturia inaequalis na fungicydy w polskich sadach jabłoniowych.
16:30-16:45 Dr hab. Bożena Łozowicka prof. nadzw. IOR-PIB, mgr Piotr Kaczyński, mgr Ewa Rutkowska, mgr Magdalena Jankowska – TSD IOR-PIB, Białystok.
System Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniu bezpieczeństwa żywności (RASFF) w odniesieniu do owoców jagodowych.
16:45-17:00 Dr Artur Miszczak – IO, Skierniewice.
Pozostałości środków ochrony roślin w owocach pochodzących z sadów i plantacji prowadzonych metodą IPO.
17:00-17:15 Dr Krzysztof Zmarlicki, dr Piotr Brzozowski – IO, Skierniewice.
Relacje pomiędzy cenami środków ochrony roślin, kosztami produkcji i cenami wybranych gatunków owoców.
17:15-17:25 Mgr Kazimierz Bona – Bayer CropScience Polska.
Oferta Bayer CropScience dotycząca współpracy z ogrodnikami w sezonie 2011.
17:25-18:00 Dyskusja, rozstrzygnięcie pierwszej części konkursu wiedzy sadowniczej BCS

24 lutego 2011, godz. 9:00-13:45
9:00-9:15 Dr hab. Barbara H. Łabanowska prof. nadzw. IO, Skierniewice.
Szkodniki roślin jagodowych – wybrane problemy ich zwalczania.
9:15-9:30 Dr Zofia Płuciennik, prof. dr hab. Remigiusz W. Olszak – IO, Skierniewice.
Monitoring owocówki jabłkóweczki i zwójkówek liściowych przy użyciu pułapek feromonowych.
9:30-9:45 Mgr Damian Gorzka, prof. dr hab. Remigiusz W. Olszak – IO, Skierniewice.
Badania odporności owocówki jabłkóweczki na syntetyczne pyretroidy.
9:45-10:00 Dr Alicja Maciesiak, prof. dr hab. Remigiusz W. Olszak, mgr Małgorzata Tartanus – IO, Skierniewice.
Ocena zagrożenia sadów czereśniowych i wiśniowych przez nasionnice – trudności w ich zwalczaniu.
10:00-10:15 Mgr Krystyna Jaworska, prof. dr hab. Remigiusz W. Olszak – IO, Skierniewice.
Skuteczność metody chemicznej w zwalczaniu miodówki gruszowej plamistej.
10:15-10:30 Dr Alicja Maciesiak, prof. dr hab. Remigiusz W. Olszak – IO, Skierniewice.
Niepowodzenia w zwalczaniu przędziorków w sadach.

10:30-10:45 Mgr Mirosław Korzeniowski – Bayer CropScience Polska.
Stosowanie akarycydu Envidor 240 SC w oparciu o nową etykietę – instrukcję stosowania.
10:45-11:15 Dyskusja i przerwa na kawę
11:15-11:30 Dr Mirosława Cieślińska – IO, Skierniewice.
Fitoplazmy w polskich sadach i szkółkach – zagrożenia, szkodliwość i wykrywanie.
11:30-11:45 Dr Hanna Bryk, mgr Monika Michalecka, mgr Anna Jakubowska – IO, Skierniewice.
Grzyby z rodzaju Colletotrichum – sprawcy gorzkiej zgnilizny jabłek.
11:45-12:00 Mgr Agata Broniarek-Niemiec, dr hab. Anna Bielenin prof. nadzw. – IO, Skierniewice.
Nasilenie występowania chorób wiśni w roku 2010 i prognozy na następny sezon.
12:00-12:15 Mgr Anna Jakubowska, dr hab. Anna Bielenin prof. nadzw. – IO, Skierniewice.
Monilinia fruticola – nowy dla Polski patogen drzew pestkowych.
12:15-12:30 Dr Joanna Puławska, prof. dr hab. Piotr Sobiczewski – IO, Skierniewice.
Zagrożenie roślin sadowniczych guzowatością korzeni i możliwości ograniczania choroby.
12:30-12:45 Mgr Tomasz Gasparski – Bayer CropScience Polska.
Flint Plus 64 WG – nowy fungicyd w ochronie jabłoni.
12:45-13:00 Dr hab. Anna Bielenin prof. nadzw. IO, prof. dr hab. Remigiusz W. Olszak – IO, Skierniewice.
Środki ochrony roślin – „nowości” polskiego rynku preparatów.
13:00-13:15 Prof. dr hab. Remigiusz W. Olszak, prof. dr hab. Piotr Sobiczewski – IO, Skierniewice, oraz Dr Manfred Weiser – Bayer CropScience Polska.
Podsumowanie konferencji i dyskusja.
13:15-13:45 Rozstrzygnięcie drugiej części konkursu wiedzy sadowniczej Bayer CropScience

Plan sesji posterowej
1. Dr Hanna Bryk, mgr Agata Broniarek-Niemiec, mgr Witold Danelski – IO, Skierniewice.
Skuteczność wyciągów roślinnych w zwalczaniu chorób wiśni.
2. Mgr Sylwester Masny, mgr Monika Michalecka – IO, Skierniewice.
Przełamanie odporności parchoodpornych odmian jabłoni.
3. Dr Ewa Mirzwa-Mróz, dr Ryszard Dzięcioł – SGGW, Warszawa.
Brudna plamistość jabłek – choroba powszechna, ale mało znana.
4. Dr hab. Anna Bielenin prof. nadzw., Dr Beata Meszka, dr Jolanta Szymczak, – IO, Skierniewice.
Terminy stosowania fungicydu Captan 80 WG, a pozostałości kaptanu w jabłkach.
5. Dr Beata Meszka, dr hab. Anna Bielenin, mgr Agata Broniarek-Niemiec – IO, Skierniewice.
Nowe możliwości w ochronie roślin jagodowych przed chorobami.
6. Dr Beata Meszka, dr Hanna Bryk, mgr Stanisław Berczyński, prof. dr hab. Piotr Sobiczewski – IO, Skierniewice.
Zmiany w zbiorowiskach mikroorganizmów w glebie po fumigacji.
7. Dr Jolanta Ciesielska – IWC, Warszawa, prof. dr hab. Piotr Sobiczewski – dr hab. Czesław Ślusarski, dr Beata Meszka – IO, Skierniewice.
Zrównoważone metody zwalczania organizmów szkodliwych w glebie.
8. Mgr Monika Kałużna, prof. dr hab. Piotr Sobiczewski – IO, Skierniewice.
Występowanie bakterii rakotwórczych na wiśniach w Polsce.
9. Dr Beata Komorowska – IO, Skierniewice.
Wirusy drobnienia czereśni – szkodliwość i wykrywanie.
10. Dr hab. Elżbieta Paduch-Cichal, prof. SGGW, dr Kinga Sala-Rejczak, mgr Elżbieta Kalinowska, inż. Maria Chodorska, prof. dr hab. Kazimierz Tomala – SGGW, Warszawa, dr Barbara Nowak, dr Zbigniew Gajewski – Uniwersytet Rolniczy, Kraków.
Wirusy na plantacjach borówki wysokiej w centralnych i południowo-wschodnich rejonach Polski.
11. Mgr Aneta Chałańska – IO, Skierniewice.
Nicienie glebowe – pasożyty roślin sadowniczych i warzywnych.
12. Prof. dr hab. Alina Basak – IO, Skierniewice.
Regulowanie zawiązania owoców jabłoni z użyciem metamitronu.
13. Dr hab. Barbara Łabanowska prof. nadzw. IO, dr hab. Stanisław Pluta prof. nadzw. – IO, Skierniewice.
Wielkopąkowiec porzeczkowy (Cecidophopsis ribis) – stopień zasiedlenia krzewów wybranych genotypów porzeczki czarnej.
14. Dr hab. Barbara H. Łabanowska prof. nadzw. IO, Skierniewice.
Monitoring lotu pryszczarka namaliniaka łodygowego.
15. Dr Zofia Płuciennik, dr hab. Barbara H. Łabanowska prof. nadzw. – IO, Skierniewice, dr Joanna Komorowska-Kulik – IPO Warszawa.
Monitoring lotu ogrodnicy niszczylistki.
16. Dr Teresa Badowska – Czubik, prof. dr hab. Remigiusz W. Olszak – IO, Skierniewice.
Ocena występowania wybranych grup szkodników w uprawach szkółkarskich drzew owocowych.
17. Mgr Paweł Bielicki, dr Teresa Badowska Czubik, dr Elżbieta Rozpara – IO, Skierniewice.
Szkodniki występujące w szkółkach jabłoni prowadzonych w ekologicznym systemie produkcji.
18. Mgr Jakub Garnis, mgr Alicja Chorąży – SGGW, Warszawa.
Toksyczność chemicznych środków ochrony roślin stosowanych w uprawie truskawki w stosunku do drapieżnych roztoczy.
19. Dr hab. Bożena Łozowicka prof. nadzw. IOR-PIB, mgr Piotr Kaczyński, mgr Magdalena Jankowska, mgr Ewa Rutkowska – TSD, Białystok.
Ocena ryzyka związana z narażeniem na pozostałości pestycydów w malinach.
20. Dr Ludwika Kawa-Miszczak, mgr Piotr Sikorski, mgr Krzysztof Rudziński, dr Artur Miszczak – IO, Skierniewice.
Oznaczanie pozostałości tiuramu w owocach, warzywach i glebie metodą chromatografii cieczowej (HPLC).
21. Mgr Wioletta Popińska, mgr Monika Kroc, dr Artur Miszczak – IO, Skierniewice.
Metoda oznaczania miedzi i siarki jako pozostałości środków ochrony roślin w owocach i warzywach.
22. Mgr Krzysztof Rudziński, mgr Joanna Kazimierczuk, dr Artur Miszczak – IO, Skierniewice.
Porównanie metod oznaczania pozostałości środków ochrony roślin przy pomocy techniki GC/MS.
23. Dr Jolanta Szymczak, dr Hanna Bryk, dr Artur Miszczak A – IO, Skierniewice.
Poziom pozostałości fungicydów w jabłkach po okresie przechowywania.
24. Mgr Joanna Kicińska, Ewelina Szustakowska, dr Artur Miszczak – IO, Skierniewice.
Pozostałości fungicydów z grupy ditiokarbaminianów w owocach w latach 2009-2010.
25. Mgr Ewa Wiercińska, mgr Joanna Sobczak, inż. Wiesława Kawczyńska, mgr Katarzyna Radziemska, mgr Barbara Śliwa – IOR PIB, Poznań.
Zmiany w rejestrze środków przeznaczonych do ochrony roślin sadowniczych w 2010 roku.

  • 56 Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych – 2013 Zaproszenie