55. Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych – zapraszamy!

Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych 2012 konferencja ossa15 i 16 lutego 2012 w Ossie koło Rawy Mazowieckiej odbędzie się 55. Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych. W tym roku konferencja odbywa się pod hasłem „Integrowana ochrona roślin sadowniczych przepustką do przyszłości”. Organizatorami spotkania są Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach i firma Bayer CropScience. Zapraszamy do zapoznania się z programem Konferencji oraz do odwiedzenia stoiska firmy Agrosimex.

Program 55. Ogólnopolskiej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych

15 lutego 2012, godz. 10:00-18:00 (Sala Amfiteatralna)
9:00-10:00 Rejestracja uczestników, wydawanie materiałów konferencyjnych i ankiet konkursowych – konkurs wiedzy sadowniczej Bayer CropScience
10:00-10:20 Otwarcie Konferencji − prof. dr hab. Franciszek Adamicki – Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa, Skierniewice, dr Manfred Weiser – Dyrektor Bayer CropScience w Polsce i Krajach Nadbałtyckich
10:20-10:40 Wystąpienie Podsekretarza Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Andrzeja Butry
10:40-10:50 Wystąpienie Przewodniczącego Towarzystwa Przyjaciół Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa mgr. Romualda Milczarka
10:50-11:10 Dr Bogusław Rzeźnicki – Zastępca Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW, Warszawa
Założenia krajowego planu działania na rzecz ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2013-2017
11:10-11:30 Mgr Tadeusz Kłos − Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Warszawa
Integrowana ochrona roślin i integrowana produkcja
11:30-11:5 Prof. dr hab. Remigiusz W. Olszak − Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
Integrowane zwalczanie szkodników – szanse realizacji systemu
11:50-12:10 Dr Romuald Ozimek − Ośrodek Integrowanej Produkcji Owoców, Wisowa
Integrowana ochrona roślin z perspektywy sadownika
12:10-12:30 Dr Beata Meszka, dr hab. Anna Bielenin, prof. IO, prof. dr hab. Piotr Sobiczewski – IO, Skierniewice
Główne problemy ochrony roślin sadowniczych przed chorobami
12:30-12:50 Dr hab. Barbara H. Łabanowska, prof. IO, dr Alicja Maciesiak, dr Zofia Płuciennik − IO, Skierniewice
Wybrane problemy w ochronie roślin sadowniczych przed szkodnikami
12:50-13:20 Dyskusja i przerwa na kawę
13:20-13:40 Prof. dr hab. Edward Żurawicz − IO, Skierniewice
Hodowla odpornościowa roślin sadowniczych – osiągnięcia i perspektywy

13:40-14:00 Prof. dr hab. Zbigniew T. Dąbrowski, inż. Radosław Okraska − SGGW Warszawa
Korzyści z indywidualnego prowadzenia monitoringu występowania szkodników
14:00-14:20 Dr Katarzyna Klimczak − Instytut Ochrony Środowiska − PIB, Warszawa
Rejestracja środków ochrony roślin a ochrona środowiska
14:20-14:40 Dr Beata Meszka, dr Alicja Maciesiak, dr hab. Anna Bielenin, prof. IO, dr hab. Barbara H. Łabanowska, prof. IO − IO, Skierniewice
Zmiany w Programie Ochrony Roślin Sadowniczych na rok 2012
14:40-15:00 Mgr Mirosław Korzeniowski − Bayer CropScience, Polska
Movento 100 SC – nowy insektycyd do stosowania w integrowanej ochronie sadów, warzyw i roślin ozdobnych
15:00-15:20 Prof. dr hab. Remigiusz W. Olszak − IO, Skierniewice
Dyskusja i prezentacja tematyki posterów
15:20-16:20 Sesja posterowa, obiad, konsultacje
16:20-16:40 Dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO − IO, Skierniewice
Regulacja zachwaszczenia w systemie integrowanej ochrony roślin sadowniczych – zalecenia, potrzeby i zagrożenia
16:40-17:00 Inż. Sławomir Kaszubowski − Bayer CropScience, Polska
Technika zabiegów i sposoby wyrażania dawek w uprawach sadowniczych w różnych krajach Europy
17:00-17:20 Prof. dr hab. Ryszard Hołownicki, dr Grzegorz Doruchowski − IO, Skierniewice
Miejsce techniki w bezpiecznej i skutecznej ochronie sadów
17:20-17:40 Dr Aleksandra Trąmpczyoska − Bayer CropScience, Polska
Bezpieczeństwo stosowania środków ochrony roślin
17:40-18:00 Dyskusja i rozstrzygnięcie pierwszej części konkursu wiedzy sadowniczej Bayer CropScience

16 lutego 2012, godz. 9:00-14:00 (Sala Amfiteatralna)

9:00-9:15 Dr Artur Miszczak − IO, Skierniewice
Pozostałości środków ochrony roślin w owocach z sadów prowadzonych zgodnie z zasadami integrowanej produkcji oraz przeznaczonych na eksport do Federacji Rosyjskiej
9:15-9:30 Mgr Sylwester Masny − IO, Skierniewice
Parch jabłoni – sygnalizacja i uwarunkowania meteorologiczne w sezonie 2011
9:30-9:45 Mgr Agata Broniarek-Niemiec, dr Beata Meszka, dr hab. Anna Bielenin, prof. IO − IO, Skierniewice
Występowanie form odpornych grzyba Venturia inaequalis na fungicydy w latach 2008-2011
9:45-10:00 Prof. dr hab. Piotr Sobiczewski, dr Joanna Puławska, dr Beata Meszka − IO, Skierniewice
Nowe zagrożenia upraw sadowniczych przez choroby

10:00-10:15 Dr Dorota E. Kruczyoska − IO, Skierniewice
Ocena podatności odmian gruszy na zarazę ogniową w doświadczeniach porównawczych
10:15-10:30 Mgr Agata Broniarek-Niemiec, dr hab. Anna Bielenin, prof. IO − IO, Skierniewice, mgr Tomasz Gasparski – Bayer CropScience
Możliwości zwalczania chorób grzybowych na plantacjach porzeczek i agrestu
10:30-10:45 Dr inż. Krzysztof Zawadzki − Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy, dr hab. Paweł Wójcik, prof. IO – IO, Skierniewice, dr Mieczysław Borowik – Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
Nawożenie dolistne koncentratem nawozowym INSOL Wap − formą ochrony przed gorzką plamistością podskórną i gorzką zgnilizną jabłek (Pezicula spp.)
10:45-11:15 Dyskusja i przerwa na kawę
11:15-11:30 Dr Alicja Maciesiak, mgr Małgorzata Tartanus − IO, Skierniewice
Przędziorki w sadach jabłoniowych − coraz większe trudności w ich zwalczaniu
11:30-11:45 Mgr Krystyna Jaworska, prof. dr hab. Remigiusz W. Olszak − IO, Skierniewice, mgr Mirosław Korzeniowski – Bayer CropScience, Polska
Movento 100 SC – nowe możliwości zwalczania miodówki gruszowej plamistej
11:45-12:00 Dr Zofia Płuciennik − IO, Skierniewice
Zwójka siatkóweczka – groźny szkodnik upraw sadowniczych w Polsce
12:00-12:15 Dr Małgorzata Sekrecka − IO, Skierniewice
Badania selektywności środków ochrony roślin
12:15-12:30 Dr Alicja Maciesiak, mgr Małgorzata Tartanus − IO, Skierniewice
Nasionnice – zagrożenie w sadach czereśniowych i wiśniowych
12:30-12:45 Mgr Michał Hołdaj, prof. dr hab. Remigiusz W. Olszak, mgr Damian Gorzka − IO, Skierniewice
Badania nad odpornością mszycy jabłoniowej Aphis pomi na stosowane insektycydy w sadach jabłoniowych zlokalizowanych w różnych regionach Polski
12:45-13:00 Dr Wojciech Warabieda, prof. dr hab. W. Remigiusz Olszak − IO, Skierniewice
Próba aktualizacji progów zagrożenia jabłoni przez przędziorka chmielowca
13:00-13:30 Prof. dr hab. Piotr Sobiczewski − IO, Skierniewice, dr Jerzy Próchnicki Bayer CropScience, Polska
Dyskusja i podsumowanie konferencji
13:30-14:00 Rozstrzygnięcie drugiej części konkursu wiedzy sadowniczej Bayer CropScience

Sesja posterowa (Auditorium Maximum)

1. Dr E. Mirzwa-Mróz, dr R. Dzięcioł, dr M. Wioska-Krysiak, dr hab. J. Marcinkowska, prof. SGGW, dr hab. E. Pitera, prof. SGGW – SGGW, Warszawa
Brunatna plamistość jabłek – etiologia i szkodliwość
2. Dr B. Meszka, mgr M. Michalecka, dr hab. A. Bielenin, prof. IO – IO, Skierniewice
Występowanie grzyba Verticillium dahliae w glebie w różnych rejonach Polski

3. Mgr A. Poniatowska, dr hab. A. Bielenin, prof. IO – IO, Skierniewice
Charakterystyka morfologiczna grzybów z rodzaju Monilinia, sprawców brunatnej zgnilizny drzew pestkowych
4. Dr B. Meszka – IO, Skierniewice
Wpływ odkażania gleby na wzrost i plonowanie truskawek
5. Dr hab. E. Paduch-Cichal, prof. SGGW, dr K. Sala-Rejczak, mgr K. Mroczkowska, mgr E. Kalinowska, mgr M. Chodorowska, inż. K. Felczak, inż. W. Kukuła, inż. E. Sady – SGGW, Warszawa
Wirusy w uprawach borówki wysokiej i aktinidii w Polsce
6. Dr B. Komorowska, mgr T. Golis – IO, Skierniewice
Wirus 3 liściozwoju winorośli – występowanie, wykrywanie i szkodliwość
7. Dr M. Cieślioska, mgr B. Kowalik, mgr J. Wójcik-Seliga – IO, Skierniewice
Występowanie wirusów i fitoplazm maliny i jeżyny
8. Dr H. Bryk, dr K.P. Rutkowski − IO, Skierniewice
Pozbiorcze traktowanie jabłek gorącą wodą jako metoda zapobiegania gorzkiej zgniliźnie jabłek
9. Dr J. Szymczak, dr H. Bryk, mgr J. Kazimierczuk, mgr Ł. Wypych – IO, Skierniewice
Ochrona jabłek przed chorobami przechowalniczymi a pozostałości pestycydów w owocach w aspekcie bezpieczeostwa konsumenta
10. Dr H. Bryk − IO, Skierniewice
Bellis 38 WG i Switch 62,5 WG w ochronie jabłek przed gorzką zgnilizną
11. Mgr M. Kałużna, dr J. Puławska, prof. dr hab. P. Sobiczewski − IO, Skierniewice
Występowanie raka bakteryjnego drzew owocowych na jabłoniach
12. Mgr K. Rudzioski, dr A. Miszczak – IO, Skierniewice
Pozostałości tiofanatu metylu i karbendazymu w owocach po zastosowaniu preparatu Topsin M 500 SC w uprawie jabłoni
13. Mgr S. Masny, mgr A. Mikicioski, prof. dr hab. P. Sobiczewski – IO, Skierniewice
Efektywnośd bakterii antagonistycznych i ekstraktów roślinnych w ograniczaniu rozwoju Venturia inaequalis in vitro oraz na liściach jabłoni
14. Dr B. Hetman, dr T. Lipa − Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Antraknoza bzu czarnego
15. Mgr B. Śliwa, mgr K. Radziemska, mgr J. Sobczak, mgr E. Wiercioska − Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznao
Nowości w rejestrze środków ochrony roślin przeznaczonych do ochrony upraw sadowniczych
16. Mgr J. Garnis – SGGW, Warszawa
Wpływ stosowanych środków ochrony roślin na drapieżne roztocze w uprawach malin
17. Mgr A. Chorąży, dr hab. M. Kiełkiewicz, prof. SGGW, inż. E. Pawlak, inż. M. Rewioska, inż. R. Okraska – SGGW, Warszawa
Metody lustracji plantacji borówki wysokiej na obecność szkodników
18. Mgr A. Chorąży, inż. S. Matysiak – SGGW, Warszawa
Występowanie drapieżnych roztoczy w sadach jabłoniowych centralnej Polski

19. Mgr A. Chorąży, prof. dr hab. Zbigniew T. Dąbrowski – SGGW, Warszawa
Zmiany w percepcji i praktykach związanych ze stosowaniem chemicznych środków ochrony roślin sadowniczych w ciągu ostatniej dekady
20. Dr hab. B.H. Łabanowska, prof. IO, mgr M. Tartanus − IO, Skierniewice
Przebarwiacz malinowy (Phyllocoptes gracilis) – nowy problem w uprawie malin
21. Dr hab. B.H. Łabanowska, prof. IO, dr hab. S. Pluta, prof. IO − IO, Skierniewice
Występowanie wielkopąkowca porzeczkowego (Cecidophyopsis ribis) i innych szkodników na wybranych odmianach porzeczki czarnej
22. Dr A. Maciesiak, mgr M. Tartanus − IO, Skierniewice
Występowanie skorupika jabłoniowego (Lepidosaphes ulmi) w sadach
23. Mgr K. Jaworska, prof. dr hab. R.W. Olszak − IO, Skierniewice
Występowanie miodówek Cacopsylla picta i Cacopsylla melanoneura w sadach jabłoniowych
24. Dr A. Maciesiak, prof. dr hab. R.W. Olszak, mgr M. Tartanus − IO, Skierniewice
Możliwości wykorzystania preparatu Afik do zwalczania szkodników w sadach jabłoniowych
25. Prof. dr hab. A. Basak, dr M. Buczek, mgr T. Mrowicki, M. Krokocka − IO, Skierniewice
Gibereliny A 4+7 do poprawy jakości i plonu jabłek
26. Dr A. Miszczak, mgr Ł. Wypych, mgr J. Kazimierczuk, mgr K. Rudzioski, mgr J. Kicioska, mgr E. Szustakowska – IO, Skierniewice
Certyfikaty bezpieczeostwa do Federacji Rosyjskiej – wyniki badań pozostałości pestycydów w jabłkach w 2011 roku
27. Mgr W. Popioska, mgr M. Kroc, mgr M. Zdulska-Bizoo, dr A. Miszczak − IO, Skierniewice
Badania agrochemiczne prowadzone w Pracowni Badania Zanieczyszczeo Chemicznych w aspekcie Integrowanej Produkcji
28. Dr L. Sas Paszt, mgr S. Głuszek, prof. dr hab. R. Hołownicki – IO, Skierniewice, M. Egmose – EFSA, Włochy
Ocena emisji środków ochrony roślin do środowiska naturalnego pochodzących z upraw pod osłonami
29. Dr R. Dzięcioł, dr E. Mirzwa-Mróz – SGGW, Warszawa
Colletotrichum acutatum J.H. Simonnds – główny sprawca antraknozy borówki wysokiej

 

 

  • 56 Ogólnopolska Konferencja Ochrony Roślin Sadowniczych – 2013 zaproszenie

 

 

Polecamy również relacje z ubiegłorocznej 54. Ogólnopolskiej Konferencji Ochrony Roślin Sadowniczych: