Zapewnienie dobrego odżywienia drzew od ruszenia wegetacji

Wpływ temperatury na pobieranie fosforu 2Przebieg pogody w 2011 r. – bardzo mokry lipiec z rekordowymi opadami sięgającymi 300 mm a następnie niespotykana o tej porze roku susza z opadami w wysokości tylko 15mm w okresie 15.08.2011-30.11.2011 oraz rekordowe plony jabłek sięgające nawet 90t/ha spowodowały duże pobranie i straty składników pokarmowych w glebach (co potwierdzają prowadzone analizy chemiczne gleb) oraz mniejsze zgromadzenie składników pokarmowych w pędach.

Skutki ciepłej zimy

Ciepła jesień i zima aż do 20 stycznia 2012 potęgowały mineralizację substancji organicznej, której w sadach jest bardzo mało, w wyniku aktywności mikroorganizmów glebowych. W celu zapewnienia obfitego kwitnienia niezmiernie istotne jest w tym roku:

 • Poprawa żyzności gleb, oraz stosunków wodno powietrznych w glebach i lepsze wykorzystanie składników pokarmowych. W tym celu należy zastosować Rosahumus w dawce 3-6 kg/ha. Nawóz ten stosujemy w formie oprysku pasów herbicydowych. Oprysk Rosahumusem jest niezbędny we wszystkich sadach , w których w lipcu 2011r stała woda oraz
 • Zastosowanie azotu przynajmniej na 4 tygodnie przed kwitnieniem. Nawożenie azotem będzie w tym roku miało decydujący wpływ na początkowy rozwój drzew i ich kwitnienie. Na początku wegetacji drzewa najpierw korzystają z azotu zgromadzonego w pędach a przy dużo niższej jego zawartości w pędach niż w latach poprzednich będą potrzebowały szybko dużo więcej azotu z gleby
 • Pierwszą dawkę azotu dostarczamy wraz z nawozami wieloskładnikowymi (Rosafert 12-12-17, Rosafert 15-5-20, YARA Mila Complex, Fructus, Ogrodnik, Blaukorn) a w sadach w których jesienią zastosowano nawozenie PK Mg stosujemy nawozy azotowe ( saletra amonowa, saletrzak Duslo, RSM, Tropicote, Nitrabor) bardzo wczesną wiosną, drugą w postaci saletry wapniowej Tropicote, Nitraboru, saletrzaku Duslo, salmagu z borem ,saletry amonowej lub RSM ( Roztwór saletrzano-mocznikowy) w fazie różowego pąka. RSM stosujemy w formie oprysku pasów herbicydowych. Pozostałą część azotu stosujemy już po opadzie czerwcowym zawiązków. W celu lepszego rozwoju liści rozetkowych wpływających w największym stopniu na odżywienie kwiatów i owoców przed kwitnieniem należy wykonać 1-2 opryski wzmacniające nawozem AZOFOL w dawce 3-5L/ha
 • Wiosną zdecydowanie lepiej i bezpieczniej dla drzew jest zastosować bezchlorkowe nawozy ogrodnicze
 • Wyniki analiz chemicznych gleby na zawartość NPKMg – Byki, 2011
  Wyniki analiz chemicznych gleby na zawartość NPKMg – Byki, 2011
 • Wyniki analiz chemicznych gleby na zawartość NPKMg – Uleniec 2011
  Wyniki analiz chemicznych gleby na zawartość NPKMg – Uleniec 2011

Regeneracja uszkodzeń mrozowych

W tym roku po krótkiej ale bardzo mroźnej zimie niezmiernie ważne będzie nawożenie dolistne. W pierwszej kolejności należy dostarczyć potasu, który wpływa na zwiększoną produkcję glutationu, hormonu odpowiedzialnego za regenerację uszkodzonych tkanek. Pierwszy zabieg, saletrą potasową w dawce 10-15 kg/ha lub nawozem Rosalef 4 (15-10-31), Rosaleaf 6(10-5-40) w dawce 3-4 kg/ha należy wykonać w okresie bezlistnym, w momencie ruszania wegetacji. Zabieg nawozami Rosaleaf powtórzyć 7 dni później.

W fazie mysiego uszka należy zastosować nawóz Zinc, Nawóz ten zawiera 600 g cynku/L, który stymuluje przemiany hormonalne zachodzące w stożkach wzrostu, zwiększa odporność na niskie temperatury oraz poprawia wykorzystanie azotu.

Bardzo dobrym nawozem stymulującym syntezę chlorofilu i poprawiającym aktywność fotosyntezy jest Pentakeep V. Nawóz ten stosujemy w dawce 0,5L/ha po rozwinięciu pierwszych liści.

Stymulacja rozwoju systemu korzeniowego

Głęboko zamarznięta ziemia nawet do 80-90 cm, będzie się długo nagrzewać, co dodatkowo osłabi system korzeniowy i utrudni pobieranie składników pokarmowych, których w glebie jest znacznie mniej (szczególnie azotu i potasu) niż w latach poprzednich. Niska temperatura gleby zdecydowanie ogranicza pobieranie magnezu i fosforu, który jest odpowiedzialny za rozwój systemu korzeniowego i jest źródłem energii niezbędnej do wszystkich procesów życiowych: fotosynteza, oddychanie, synteza chlorofilu oraz pobieranie składników pokarmowych.

Miejscowość Belsk Broniszew Olszew Podole
Temperatura gleby na głebokości 30cm 3,9 4,0 5,9 4,7
Temperatura powietrza 13,6 14,4 13,9 13,9

Temperatura gleby i powietrza w dn. 21.03.2012r o godz. 16,30.

Wpływ temperatury na pobieranie fosforu
Wpływ temperatury na pobieranie fosforu

Wpływ temperatury na pobieranie fosforu 2

Wpływ temperatury na rozwój systemu korzeniowego

W celu zapewnienia dobrego rozwoju systemu korzeniowego , który będzie w stanie pobrać dostateczną ilość składników pokarmowych niezbędnych do optymalnego rozwoju drzew oraz zapewnienia potrzebnej roślinom energii i obfitego kwitnienia niezbędne będzie:
– zastosowanie doglebowo, najlepiej podczas fertygacji (tym bardziej, że jesienna susza przy braku opadów wiosną będzie się pogłębiać) łatwo dostępnego fosforu i magnezu w postaci Fosfiron Mg lub Rosasol 15+30+15 lub 8+50+12 oraz dolistnie stosując Rosaleaf 1(10-52-5-2 +wit.C) lub Fosfiron Cu lub Rosasol 8-50-12.

Drugim sposobem poprawy zaopatrzenia drzew w fosfor jest zastosowanie nawozu Delsol, który stymuluje rozwój bakterii Pseudomonas Putidia i Pseudomonas Fluorescens. Bakterie te stymulują przemiany fosforu w glebie do łatwo dostępnych dla roślin form, aktywizują rozwój systemu korzeniowego i jego aktywność oraz wzmacniają naturalne mechanizmy obronne szczególnie w sytuacjach stresowych. Nawóz stosujemy w formie oprysku doglebowego wczesną wiosną lub podczas fertygacji w dawce 1-2L/ha.
Na pobieranie fosforu bardzo duży wpływ ma prawidłowy odczyn gleby, dlatego też na glebach kwaśnych należy zastosować nawozy wapniowe – Oxyfertil Mg 75/25,wapniak kornicki, PRP.