Zalecenia ochrony po kwitnieniu

Parch jabłoni

Silne wysiewy zarodników oraz silne infekcje w na początku maja, z pewnością były najważniejszym, krytycznym okresem w zwalczaniu parcha w tym sezonie. Należy jednak pamiętać, że w sadach wciąż obecne są zarodniki workowe gotowe do wysiewów. W obecnej sytuacji, intensywnego przyrostu liści, obecności młodych, wrażliwych na porażenie zawiązków owocowych, oraz prognozowanych opadów w weekend, należy kontynuować intensywną ochronę zapobiegawczą.

Wciąż opierajmy zabiegi na preparatach z grupy kaptan:

Merpan 80WG/50WP
oraz
Captan 80WG/Kaptan 50WP

lub produktach opartych na dithianonie:

Delan 500WG / Ventop 350SC

W tym okresie zalecane jest stosowanie górnych dawek w.w. środków

W sadach, w których obserwuje się plamy parcha, lub jest już dłuższy odstęp od ostatniego zabiegu, wskazany jest zabieg interwencyjno-wyniszczający:

Difo 250EC lub Score 250EC 0,2 l/ha
Capitan 400EC 112 ml/ha
zawsze łącznie z preparatem kontaktowym np. Merpan/Captan, Delan

Uwaga na temperaturę: podczas i kilka godzin po zabiegu min. 12°C, a najlepiej powyżej 15°C.

Zwalczanie mączniaka

W sadach jabłoniowych obserwowane jest porażenie mączniakiem.
Na odmiany wrażliwe (Idared, Cortland, Paulared, Lodel, Early Genewa), a najlepiej w całym sadzie, jak najszybciej wykonać zabieg:
Wyżej wymienione preparaty interwencyjno-wyniszczające z grupy IBE również zwalczają mączniaka.
W przypadku dużego porażenia niezbędny jest zabieg jednym z typowych preparatów mączniakobójczych:

Nimrod 250EC  0,7-1,4 l/ha
lub
Domark 100 EC  0,4 l/ha

Wysoką skuteczność w zwalczaniu mączniaka wykazują również produkty strobilurynowe np. Ardent 500SC, Discus 500WG, Zato 50WG.
W związku z dużym zagrożeniem, po kwitnieniu wskazane są 1-2 zabiegi zapobiegawcze jednym z produktów siarkowych np.:

Siarkol Extra 80WP 7,5 kg/ha
Thiovit Jet 75WG/Microthiol 75WG 5-7 kg/ha

Mszyce

Obserwujemy rozwój nowych kolonii mszyc we wszystkich gatunkach sadowniczych. W zależności od wcześniejszej ochrony, po przeprowadzeniu lustracji, należy podjąć decyzję o wykonaniu zabiegu.
W tym okresie polecane są następujące produkty zwalczające mszyce:

Teppeki 50 WG  0,14 kg/ha
Actara 25WG   0,1-0,2 kg/ha
Calypso 480SC  0,1-0,2 l/ha
Mospilan  20SP 0,125 kg/ha
Movento 100SC  2,25 l/ha

Do zabiegu należy zastosować wyższą ilość cieczy roboczej oraz adiuwant np; Slippa lub Silwet.