Zalecenia dla truskawek po zbiorach – komunikat jagodowy Agrosimex

Zapraszamy do obejrzenia komunikatu jagodowego, w którym Tomasz Domański omówi zabiegi w okresie pozbiorczym na plantacjach truskawek.

 

01:25 – koszenie plantacji
02:35 – uprawka mechaniczna
03:04 – nawożenie
04:12 – ochrona
04:35 – plamistość liści
05:08 – walka ze szkodnikami: przędziorek i roztocz
06:00 – walka ze szkodnikami glebowymi: opuchlak truskawkowiec
06:43 – chwasty

 

Transkrypcja:

Witam serdecznie. Tomasz Domański, Agrosimex. Zapraszam na komunikat jagodowy, dotyczący zaleceń dla upraw truskawek po zbiorach.

Dziś znajdujemy się na plantacji truskawek, która została założona w zeszłym roku w sierpniu, sadzonki kopanej. Proszę państwa, spotykamy się, żeby poruszyć bardzo ważne zagadnienia dotyczące zabiegów agrotechnicznych, jak również zabiegów ochrony na plantacjach po zbiorach truskawek.

Okres ten pozbiorczy to jest bardzo ważny okres w trakcie całego sezonu produkcyjnego. Tutaj nie możemy zapominać o naszych plantacjach. To nie jest tak, że po skończeniu zbiorów wyłączamy plantację z użytkowania, nie prowadzimy tutaj żadnych zabiegów i po prostu odpoczywamy. Nie, niestety my tutaj powinniśmy podjąć szereg bardzo ważnych zabiegów, które będą wpływały bezpośrednio na wielkość plonu w przyszłym sezonie. Truskawki zakładają pąki kwiatowe, ta inicjacja zakładania pąków kwiatowych następuje właśnie tutaj, w okresie lipca, sierpnia, aż do połowy września. Dlatego te zabiegi, które teraz wykonamy na naszych plantacjach, będą skutkowały tym, jak wysokie plony będziemy mieli w przyszłym sezonie. Proszę państwa, pierwsze takie bardzo ważne zagadnienie, nad którym na pewno każdy się zastanawia, to kosić czy nie kosić plantacji. Tutaj ta plantacja nie będzie skoszona w tym sezonie. Dlaczego? Dlatego że mamy bardzo dobrą kondycję roślin. Nie mamy stosunkowo dużo chwastów, tych chwastów jest niewiele, widzimy, że plantacja jest dosyć czysta, dlatego nie jest uzasadnione tutaj koszenie tej plantacji. Jest to też plantacja pierwszoroczna. Należy pamiętać, że jeżeli kosimy plantację, te rośliny muszą bardzo dużo energii spożytkować, zużyć na wytworzenie nowej masy liściowej, a następnie dopiero na zakładanie pąków kwiatowych. Dlatego plantacje dwuletnie, trzyletnie, nadmiernie zagęszczone czy też tam, gdzie mamy bardzo dużo chwastów, takie plantacje jak najbardziej powinniśmy kosić, po to, żeby przede wszystkim troszeczkę dostarczyć tego światła do karp, żeby można było wykonywać te zabiegi bardziej efektywnie, zabiegi ochrony właśnie teraz, w okresie pozbiorczym, ale również żeby zlikwidować te chwasty, które są uciążliwe, do walki z którymi nie mamy herbicydów. Proszę państwa, kolejny bardzo ważny zabieg to oczywiście uprawki mechaniczne. Tutaj w najbliższych dniach zostanie zastosowana uprawka mechaniczna przy pomocy glebogryzarki, po to żeby ściąć

właśnie wszystkie wypuszczające rozłogi, ale również przemieszać z glebą tę ściółkę, tę słomę, która tutaj była w trakcie zbiorów, no i oczywiście dostarczyć tego powietrza do tej gleby po całym tym sezonie zbiorczym. Ale oprócz tego, proszę państwa, ten okres pozbiorczy to również czas na nawożenie. Ja zachęcam państwa do wykoannia analizy gleby w instytucie agronomicznym Fertico i na podstawie tej analizy zastosowanie nawozów. Ja rekomenduję w tej chwili stosowanie nawozów wieloskładnikowych, takich jak Rosafert 12-12-17, Yaramila Complex, ale również nawozów azotowych. Dawka azotu, którą teraz powinniśmy doświadczyć, właśnie pozbiorczo, to jest między trzydzieści a pięćdziesiąt kilogramów czystego składnika, czyli azotu, na hektar. Wiec tutaj również możemy zastosować w chwili obecnej saletrę amonową. Ten azot, który teraz właśnie dostarczamy, to jest główne źródło azotu dla truskawek w trakcie całego sezonu wegetacyjnego. Oprócz tego tam, gdzie są plantacje na zagonach, gdzie nie mamy możliwości dostarczenia nawozu w formie posypowej, powinniśmy cały czas prowadzić fertygację i w tej chwili rekomenduję podawać nawozy zrównoważone, takie jak Ultrasol 20-20-20. Oprócz tego również jeszcze możemy tam zastosować CaTs, żeby cały czas podnosić tę zawartość wapnia odżywczego w glebie. Proszę państwa, jeżeli chodzi o ochronę, teraz tutaj już powinniśmy wrócić do podstaw, do tego, co robiliśmy na początku sezonu, więc stosujemy miedź i siarkę. W tej chwili ja rekomenduję wykonywanie zabiegów Nordoxem w połączeniu z ASX Micriol i takie zabiegi należy wykonywać co siedem-dziesięć dni, aby zabezpieczać te liście przed porażeniem przez wszelkiego rodzaju patogeny. Widzimy tutaj też na tej plantacji, że jest troszeczkę plamistości liści i jest bakteryjna kanciasta plamistość liści, ale ta miedź, którą będziemy podawali, na pewno będzie ograniczała rozwój tych chorób. Oprócz tego, proszę państwa, zabiegi typowo na mączniaka. Tutaj rekomenduję w tej fazie Domark, Nimrod, Penkonę, te produkty jak najbardziej fajnie się sprawdzą w tej części sezonu, i należy te zabiegi też kilkukrotnie wykonać na plantacji. Oprócz chorób również tutaj szkodniki. Mieliśmy dosyć wysoką temperaturę w ostatnim czasie i rozwój szkodników też był bardzo szybki, i tych szkodników wystąpiło na naszych plantacjach sporo. Ale głównymi szkodnikami, z którymi teraz powinniśmy podjąć walkę, to przędziorek i roztocz. Proszę państwa, ja tutaj rekomenduję takie preparaty jak Koromite, Ortus czy też abamektyna, Vertigo. Te zabiegi powinniśmy tutaj wykonać koniecznie. Nawet jeżeli nie widzimy roztoczy na naszych plantacjach, powinniśmy tutaj zastosować zabiegi i możemy tutaj wykorzystać również preparat Movento, żeby te szkodniki zwalczyć, ponieważ my, jak zobaczymy już efekty żerowania tych szkodników, to już jest za późno, już nasza plantacja jest zdegradowana, jest troszeczkę zniszczona i to na pewno będzie też wpływało na plon w przyszłym sezonie. Proszę państwa, jeżeli chodzi o inne szkodniki, to również okres letni, przełom sierpnia i września, to czas na walkę ze szkodnikami glebowymi, szczególnie tutaj z opuchlakiem truskawkowcem. I ja tutaj proszę państwa, rekomenduję stosowanie nicieni, pożytecznych nicieni, w formie fertygacji czy też zabiegu, i

produkty takie jak Nemasys L, Nemasys G, Larvanem i Entonem. Jeżeli macie państwo na swojej plantacji problem z tymi szkodnikami, zapraszamy do kontaktu z nami, po to, żeby się skonsultować i jak najlepiej zastosować te produkty, żeby efektywność była w zwalczaniu tych szkodników jak największa. Ostatni temat, jaki chciałbym poruszyć, to są oczywiście chwasty. Myślę, że temat bardzo ważny, bardzo uciążliwe są chwasty na plantacji truskawek, a niestety nie mamy produktów do walki z tymi chwastami. Nie ma herbicydów, które moglibyśmy zastosować na plantacjach truskawek. Jedynym z herbicydów, które możemy teraz zastosować, jest Select Super. Jest to graminicyd, który stosujemy na chwasty jednoliścienne, i tam, gdzie są te chwasty jednoliścienne, jak najbardziej powinniśmy teraz ten zabieg wykonać. Jeżeli chodzi o chwasty dwuliścienne, tutaj należy zastosować uprawki mechaniczne, odchwaszczanie ręczne, a dopiero jesienią, późną jesienią, możemy tutaj zastosować Stom czy też Devrinol. Teraz to nie jest czas na stosowanie herbicydów doglebowych i przestrzegam państwa przed stosowaniem tych herbicydów, ponieważ z pewnością będą one w pewnym stopniu uszkadzały rośliny, a to będzie skutkowało gorszym zawiązaniem pąków kwiatowych na kolejny sezon. W dzisiejszym komunikacie to wszystko, dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do śledzenia naszych kolejnych komunikatów.

 

Produkty wymienione w filmie kupisz tutaj:
Rosafert 12-12-17
Yaramila Complex
Ultrasol 20-20-20
CaTs tiosiarczan wapnia
Nordox 75 WG
ASX Micriol
Domark 100 EC
Nimrod 250 EC
Penkona 100 EC
Koromite 10EC
Vertigo 018 EC
Movento 100 SC
Select Super 120 EC