Zakończono pierwszy sezon monitoringu szkodników – jakie wnioski?

Skuteczna ochrona sadu przed szkodnikami powinna charakteryzować się krótkim czasem reakcji na pojawiające się zagrożenia. Dzięki ciągłemu monitoringowi można skuteczniej prowadzić ochronę przed szkodnikami w sadzie. W związku z tym w 2014 roku, po raz pierwszy został uruchomiony ogólnopolski projekt monitoringu szkodników iTrap Polska. Podsumowanie z pierwszego sezonu funkcjonowania systemu zamieszczono w dalszej części komunikatu.

System oparty jest na nowoczesnych pułapkach feromonowych wyposażonych w kamery, umieszczonych w 13 lokalizacjach na terenie całego kraju:

 • Błędów
 • Mogielnica
 • Wilga
 • Las Dębowy
 • Tęgoborze
 • Grudziądz
 • Białośliwie
 • Warka
 • Biała Rawska
 • Łowicz
 • Gołębiów
 • Polubicze
 • Sompolno

Fenomen pułapki iTrap

Urządzenia z pozoru przypominają proste pułapki typu delta z trójkątnym daszkiem, lepem i dyspenserem feromonu. ITrap wyróżnia zamontowana w środku kamera, która wykonuje zdjęcia złapanych owadów, a następnie przesyła je na serwery. W każdej z lokalizacji umieszczono 3 pułapki na 3 różne gatunki szkodników: owocówka jabłkóweczka, zwójka siatkóweczka i zwójka bukóweczka. Po zamieszczeniu zdjęć na portalu Robert Binkiewicz (koordynator systemu iTrap) identyfikował szkodniki oraz umieszczał komentarz dotyczący aktualnej sytuacji w sadzie.

Jak uzyskać dostęp do danych z iTrap?

Sadownicy po zalogowaniu na stronie www.itrap-polska.pl mogli uzyskać bezpłatny dostęp do zdjęć, komentarzy oraz sporządzonych zaleceń dotyczących ochrony przed monitorowanym szkodnikiem. Dodatkowo poprzez system iTrap Robert Binkiewicz wysyłał do zarejestrowanych użytkowników powiadomienia o zagrożeniach i aktualnych zaleceniach za pomocą wiadomości sms, email.

Wnioski z sezonu 2014:

– System iTrap okazał się łatwym w obsłudze i doskonałym urządzeniem wspierającym pracę doradców i sadowników. Tradycyjne pułapki feromonowe wymagały codziennej terenowej kontroli, a przy pomocy systemu uzyskujemy raz na dobę zdjęcie szkodników nie wychodząc z domu. Dzięki szybkiej identyfikacji szkodników i ustaleniu preparatów odpowiednich do ochrony sadów w konkretnej fazie rozwojowej szkodnika sadownicy mogli skuteczniej chronić swoje sady. Zaobserwowano zróżnicowane występowanie szkodników w tym samym czasie, w zależności od lokalizacji pułapki. – powiedział Robert Binkiewicz, doradca sadowniczy z firmy Agrosimex.