Zabiegi przedzbiorcze 2013

Sadownicy są na finiszu zabiegów agrotechnicznych w tym sezonie produkcyjnym. Sezon ochroniarski nie należał do najłatwiejszych, należało wykonać wiele zabiegów, ale opłaciło się. W większości sadów towarowych, ilość i jakość owoców jest na wysokim poziomie. Aby być konsekwentnym w działaniach i postawić „kropkę nad i”, należy w okresie przedzbiorczym wykonać jeszcze kilka zabiegów.

Choroby przechowalnicze

choroby_przechowalniczeW okresie 3-4 tygodni przed zbiorem, zaleca się wykonanie 2 zabiegów, zabezpieczających przed porażeniem chorobami, które atakują owoce w tym czasie i rozwijają się podczas okresu przechowywania. Należą do nich m.in.:

  • Gorzka zgnilizna owoców
  • Szara pleśń
  • Mokra zgnilizna
  • Parch przechowalniczy

Do ochrony przed w.w. chorobami zaleca się wykonanie dwóch zabiegów, wykorzystując następujące preparaty: pierwszy na ok. 3-4 tygodnie przed zbiorem danej odmiany, drugi na ok. 7-10 dni przed zbiorem, przestrzegając okresu karencji (w nawiasie):

Captan 80 WG/Merpan 80 WG – 1,9-2,8 kg/ha – (28 i 7 dni)
Zato 50 WG – 0,2 kg/ha – (14 dni)
Topsin M 500 SC – 1,5 l/ha (14 dni)
Bellis 38 WG – 0,8 kg/ha – (7 dni)
Switch 62,5 WG – 0,75 kg/ha – (3 dni)

Zwójkówki

zwójkówkiKażdego roku w pierwszej połowie września pojawia się kolejne letnie pokolenie zwójkówek – siatkóweczki oraz/lub bukóweczki. Tak też jest i w tym sezonie. W zależności od obserwacji lotów motyli oraz presji danego gatunku w sadzie, należy podjąć decyzję o wykonaniu zabiegu w najbliższych dniach.
Polecane preparaty w tej fazie rozwojowej, wg. kolejności:

Affirm 095 SG – 2,5-3 kg/ha – (3 dni)
Rumo 30 WG/Steward 30 WG – 0,17-0,2 kg/ha – (7 dni)
Coragen 200 SC – 175 ml/ha – (14 dni)

Dokarmianie wapniem

dokarmianie_wapniemPrzebieg pogody w tym sezonie wegetacyjnym powoduje szereg problemów z zaopatrzeniem roślin w podstawowe składniki pokarmowe, a w poszczególnych fazach rozwojowych pobieraniem ich. Niestety również zaopatrzenie owoców w niezbędny wapń jest na różnym poziomie, co w przypadku niektórych odmian, wrażliwych na gorzką plamistość podskórną już powoduje problemy. W związku z tym, w okresie przedbiorczym, szczególnie na odmiany wrażliwe na GPP (Szampion, Ligol, Jonagoldy, Elise), zaleca się wykonanie 1-2 zabiegów jednym z zaawansowanych nawozów, zawierających łatwo i szybko dostępny wapń:

Viflo Cal S – 3 l/ha
Folanx Ca29 – 5 kg/ha
Rosatop Ca – 5 l/ha
Metalosate Ca – 2 l/ha

Wymienione produkty można bezpiecznie mieszać i stosować łącznie z polecanymi fungicydami stosowanymi przedzbiorczo.

Poprawa wybarwienia owoców

wybarwianie_owocowCzynnikami decydującymi o intensywności wybarwienia owoców są m.in.:

  • cechy genetyczne odmiany
  • stanowisko
  • typ gleby
  • pokrój drzewa
  • typ podkładki skarlającej

Są sady, w których nie ma większych problemów z wybarwianiem się jabłek i nie ma konieczności wykonywania specjalnych zabiegów, ale w większości warto wspomóc ten proces stosując wybrane produkty w okresie 2-4 tygodni przed zbiorami:

Rosafos – 5-10 l/ha
Rosaleaf (1) – 4 kg/ha
Rosasol 8-50-12 – 4 kg/ha
Nectar Intense – 2 l/ha (program 3-5 zabiegów od fazy orzecha laskowego)
Viflo wysokofosforowy – 5 l/ha