Zabiegi na plantacjach truskawek latem i jesienią – część II

truskawka nawożenieTruskawka jest jedną z najważniejszych roślin sadowniczych uprawianych w Polsce. Posiada wiele chorób i szkodników, dlatego ważne jest, aby przez cały okres wegetacji prowadzić ochronę. Nie można zapomnieć o wykonywaniu zabiegów po zbiorach, ponieważ ma to ogromny wpływ na kondycję roślin oraz plonowanie w roku następnym.

Zobacz również: Zabiegi na plantacjach truskawek latem i jesienią – część I

Zwalczanie szkodników

Przędziorek chmielowiec

Latem obserwuje się największe nasilenie populacji przędziorka chmielowca, który bardzo szybko namnaża się w wysokiej temperaturze. Niestety, wciąż wielu producentów nie potrafi w odpowiednim czasie trafnie ocenić zagrożenia ze strony tego szkodnika.

Jeśli na plantacji nie przeprowadzono odpowiednio wcześnie zwalczania chemicznego lub podjęto je zbyt późno, rośliny mogą być bardzo osłabione jego żerowaniem. Przędziorki nie wymagają jednak zwalczania na wszystkich plantacjach i w każdym roku. Dlatego tak ważna jest lustracja plantacji co dwa tygodnie w celu monitorowania rozwoju tego szkodnika.

W aktualnych programach ochrony brak jest wprawdzie zarejestrowanych akarycydów do stosowania w tym terminie. Szkodniki te mogą być jednak zwalczane jednocześnie z roztoczem truskawkowcem. Do walki z nim polecane są dwa akarycydy: Sanmite 20 WP w dawce 2,25 oraz Ortus 05 SC (o ile ten nie był używany wcześniej, gdyż można go stosować tylko raz w sezonie).

Roztocz truskawkowiec

Roztocz to kolejny groźny szkodnik, na którego należy zwrócić uwagę jesienią. Jest jeszcze mniejszy od przędziorka (długość jego ciała wynosi 0,15–0,28 mm), a ponadto ukryty jest w najmłodszych, zwiniętych listkach i bez binokularu trudny do zauważenia.Namnaża się stopniowo, więc im starsza plantacja, tym szkody są większe.

Ważnym terminem zwalczania tego szkodnika jest właśnie okres po zbiorze owoców. Dla poprawy efektywności zabiegu ważne jest powtórzenie go po siedmiu dniach. Większą skuteczność uzyska się na plantacjach, na których skoszono liście (wówczas ciecz użytkowa ma większe szanse dotrzeć do najmłodszych liści), a opryskiwanie przeprowadzono przy użyciu opryskiwacza z dodatkowym strumieniem powietrza, co pozwoli na dobrą penetrację roślin przez ciecz.

Opuchlak

Innym szkodnikiem, o którym należy pamiętać po zbiorze owoców, jest opuchlak – chrząszcz z rodziny ryjkowcowatych. Aby ograniczyć skutki żerowania larw, powinno się zwalczać chrząszcze właśnie w okresie po zbiorach owoców.

Opryskuje się rośliny i glebę pod nimi, wykorzystując jeden z zalecanych insektycydów (np. Pyrisimex/Dursban 480 EC, Mospilan 20 SP).

Ochrona przed chorobami konieczna także po zbiorach

Zebranie owoców z plantacji wcale nie musi oznaczać zakończenia stosowania ochrony chemicznej przed chorobami, takimi jak: szara pleśń, biała plamistość liści czy mączniak prawdziwy.

Koszenie liści i usuwanie ich z plantacji po zbiorze ogranicza występowanie wyżej wymienionych chorób w następnym sezonie. Jeśli liści nie skoszono, wskazane są zabiegi chemiczne:

  • przeciwko szarej pleśni (Folpan 80 WG, Pomarsol Forte 80 WG, Sadoplon 75 WP lub Thiram Granuflo 80 WG),
  • przeciwko białej plamistości liści truskawki i mącznikowi prawdziwemu truskawki (Domark 100 EC, Topsin M 500 SC lub Zato 50 WG i Nimrod 250 EC). 

środki do zwalczania chorób i szkodników na plantacji truskawki

Kosić liście truskawki, czy nie kosić?

Jeżeli podjęto decyzję o koszeniu, powinno być ono wykonane najpóźniej dwa tygodnie po zakończeniu zbioru owoców. Opóźnienie tego zabiegu nie jest wskazane, gdyż utrudnia odpowiednie przygotowanie się roślin do zimy (wytworzenie dostatecznej masy liści okrywających zimą system korzeniowy oraz korony roślin) i obniża plonowanie w następnym roku (osłabienie procesu powstawania koron bocznych, zmniejszenie liczby zawiązanych pąków na rok przyszły).

Koszenie liści truskawek po zbiorze owoców nie jest zabiegiem niezbędnym, a przynajmniej nie w każdym przypadku. Jest to zabieg fitosanitarny polecany na plantacjach opanowanych przez choroby lub szkodniki.

Koszenie liści na plantacjach zdrowych i dobrze utrzymanych jest uzasadnione tylko w przypadku bardzo silnego wzrostu roślin. Jeżeli rośliny są zupełnie zdrowe albo jeżeli rosną słabo lub plantacja jest założona na bardzo lekkiej glebie, koszenie liści nie powinno być wykonywane.

Przy silnym uszkodzeniu roślin przez choroby i szkodniki celowe jest usunięcie skoszonych liści z pola, np. wraz ze zużytą ściółką. Przy niewielkim uszkodzeniu skoszone liście można pozostawić na plantacji (po wyschnięciu dają się one łatwo rozdrobnić i wymieszać z glebą).

Nawadnianie plantacji truskawki

Truskawka należy do najpłycej korzeniących się roślin sadowniczych, woda jest więc jednym z najważniejszych czynników plonotwórczych, decydujących o wysokości i jakości plonu.

Rośliny truskawki wymagają wody dostępnej w glebie w czasie całego okresu wegetacji, ale wyraźnie wyższe zapotrzebowanie na wodę wykazują między innymi w okresie zawiązywania pąków na następny rok.Nawadnianie w tych okresach jest bardzo ważnym i koniecznym zabiegiem pielęgnacyjnym, jeśli jest taka możliwość, a opady są niedostateczne.

Przed założeniem plantacji należy sprawdzić liczebność szkodników glebowych na polu w próbkach ziemi. Jeśli są szkodniki, to najlepiej wybrać inne, wolne od nich pole lub podjąć się zwalczania chemicznego.

Polecane artykuły: