Komunikat sadowniczy z dn. 21.03.2014 – Pierwsze zabiegi "miedziowe"

Po krótkiej i łagodnej zimie, w tym tygodniu większość gatunków sadowniczych rozpoczyna wegetację. Również jabłonie i grusze są w fazie nabrzmiewania lub pękania pąków. Jest to optymalny moment, na wykonanie pierwszego zabiegu tzw. fitosanitarnego jednym z preparatów miedziowych.

Zwalczane choroby w tej fazie to: zaraza ogniowa, rak bakteryjny, parch jabłoni i gruszy

W sadach, gdzie na odmianach najwcześniej rozpoczynających wegetację, popękały pąki i ukazuje się już tkanka zielona, będzie to również zabieg zapobiegawczy przeciwko parchowi.  Na podstawie naszych mikroskopowych obserwacji rozwoju parcha prowadzonych od kilku tygodni w różnych regionach sadowniczych wiadomo, że około 10%  z wykształconych zarodników jest już dojrzałych i gotowych do wysiewu. W związku z tym w przyszłym tygodniu, z uwagi na zapowiadane ocieplenie oraz opady deszczu, trzeba się liczyć z realnym zagrożeniem wysiewów zarodników workowych oraz infekcji, tam gdzie pojawi się tkanka zielona podatna na zakażenie.

W związku z powyższym, zalecamy jak najszybciej zabieg jednym z preparatów miedziowych:

jabłonie/grusze wiśnie/czereśnie
Nordox 75 WG – 1 kg/ha
Neoram 37,5 WG – 2 kg/ha
Cuproflow 375 SC – 2 l/ha
Funguran A Plus 50 WP – 1,5 kg/ha
Miedzian 50 WP – 1,5 kg/ha
Miedzian Extra 350 SC – 1,5 l/ha
Nordox 75 WG – 2 kg/ha
Neoram 37,5 WG – 3 kg/ha
Cuproflow 375 SC – 3 l/ha
Miedzian 50 WP – 3 kg/ha
Miedzian Extra 350 SC – 3 l/ha