Zabezpiecz rany po gradzie

BBasia 3 179urze gradowe są najniebezpieczniejszym zjawiskiem pogodowym dla współczesnego sadownictwa. Największe zagrożenie gradem występuje przez całe lato, ale odnotowano także wiele przypadków uszkodzeń dojrzałych owoców również w trakcie ich zbioru.

Jakich uszkodzeń dokonują gradziny?

Im wcześniejsza faza rozwojowa, tym szkody są z reguły mniejsze. Rany na zawiązkach owoców są płytkie, a ich regeneracja przebiega znacznie szybciej niż na większych owocach. Kule gradowe przecinają nie tylko skórkę owoców, uszkadzają również korę, krótkopędy, liście oraz łamią gałęzie. To z kolei wywołuje poważne zagrożenie rozwojem chorób kory i drewna. Przez uszkodzone tkanki pędów przyśpieszone jest wnikanie patogenów i nieograniczone żadną barierą biologiczną.

Co zrobić, gdy gradobicie okaże się niszczycielskie w skutkach?

Po gradobiciu należy najszybciej jak to możliwe zabezpieczyć owoce i uszkodzenia kory przed wnikaniem patogenów (w ciągu 24 godzin od opadów gradu). Do tego celu najlepiej jest użyć jednego z preparatów np.: Merpan 80 WG, Captan 80 WG, Topsin M 500 lub ich mieszanki. W zależności od wielkości uszkodzeń i warunków pogodowych oprysk należy powtórzyć w odpowiednim terminie. W warunkach suchej i ciepłej pogody wystarczy powtórzyć opryskiwanie po 10 dniach. Natomiast w przypadku deszczowej pogody należy skrócić czas pomiędzy zabiegami i kolejny oprysk wykonać po 5-7 dniach. W przypadku zaobserwowanych uszkodzeń kory i drewna, zwłaszcza podczas wilgotnej, sprzyjającej infekcjom pogody należy kontynuować zabiegi zapobiegawcze do końca zbiorów.

Opatrunek przyśpieszający gojenie ran drzew

viflo_kanister_zelNowym sposobem na przyśpieszenie gojenia ran owoców, pędów i liści uszkodzonych gradem jest zastosowanie preparatu VIFLO Chitosol Silver. Najlepszym sposobem na pokrycie licznych ran jest wykonanie oprysku drzew w ilości 15 litrów preparatu na hektar, w maksymalnym rozcieńczeniu wynoszącym 1litr preparatu na 25 litrów wody. Środek zawiera biokompatybilny z żywymi komórkami chitozan srebra, który umożliwia tworzenie się na powierzchni kory specjalnej powłoki tzw. „filmu”, chroniącej lub zastępującej fizjologiczną powłokę kory. Chitozan stymuluje odporność roślin w stosunku do wielu grzybów chorobotwórczych. Natomiast srebro zawarte w nawozie ma silne działanie fitosanitarne, jest nośnikiem tlenu, co zwiększa natlenienie komórek roślinnych i aktywizuje procesy życiowe roślin. Aktywizacja fotosyntezy, oddychania, pobierania i transportu składników pokarmowych stymuluje mechanizmy obronne roślin.

Beata Konewka