XIV Konferencja Sadownicza w Lublinie

8 grudnia w Lublinie odbędzie się XIV Konferencja Sadownicza organizowana wspólnie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych i Urząd Marszałkowski w Lublinie. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji będzie „Przyszłość uprawy truskawki, maliny, porzeczki czarnej i borówki wysokiej w Polsce oraz ważne informacje dla producentów jabłek” Podczas licznych wykładów omówione zostaną problemy dotyczące m. in. spadku opłacalności produkcji owoców, krajowego przetwórstwa owocowego, produkcji owoców bezpiecznych dla zdrowia konsumentów. Zachęcamy do udziału w konferencji i zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem XIV Konferencji Sadowniczej.

XIV Konferencja Sadownicza w Lublinie odbędzie się 8 grudnia 2011 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Akademickiej 15

Program konferencji:

8.30 Rejestracja uczestników oraz odbiór materiałów konferencyjnych

9.30 Otwarcie – JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Prof. dr hab. Marian Wesołowski

Powołanie Komisji Wnioskowej

9.45 Problemy w przyszłościowej uprawie truskawki, maliny, porzeczki czarnej i borówki wysokiej – Eberhard Makosz, Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, Lublin

10.05 Produkcja oraz eksport świeżych i przetworzonych owoców jagodowych ze szczególnym uwzględnieniem tegorocznej sytuacji rynkowej – Bożena Nosecka, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa

10.25 Opłacalna produkcja czterech gatunków owoców jagodowych teraz i w przyszłości – Dariusz Paszko, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin

10.45 Znaczenie jakości owoców truskawki i maliny w produkcji, w przetwórstwie i w praktyce sadowniczej – Paweł Krawiec, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin

11.05 Pestycydy zalecane w integrowanej produkcji owoców jagodowych i jabłek, których pozostałości nie może być w owocach i przetworach – Barbara Łabanowska, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice

11.35 Integrowana produkcja a integrowana ochrona w ramach bezpieczeństwa żywności – Przedstawiciel Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa

11.55 Wyniki ankiety o problemach pozostałości pestycydów w przetworach owoców jagodowych – Mariusz Podymniak, HortusMedia, Kraków

12.15 Przerwa obiadowa

13.15 Problemy w produkcji owocowych soków stężonych i sposoby ich rozwiązywania – Romuald Ozimek, przewodniczący sekcji KUPS producentów soków zagęszczonych, Warszawa

13.30 Problemy w produkcji mrożonych owoców i sposoby ich rozwiązywania – Jan Danilczuk, Prezes Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw, Lublin

13.45 Problemy w produkcji i zbycie owoców borówki wysokiej – Jan Karwowski, producent owoców borówki wysokiej

14.00 Problemy w produkcji i zbycie owoców maliny i sposoby ich rozwiązywania – Tomasz Solis, producent owoców maliny

14.15 Problemy w produkcji i zbycie owoców porzeczki czarnej i sposoby ich rozwiązywania – Marian Gąsior, producent owoców porzeczki czarnej

14.30 Problemy w produkcji i zbycie deserowych owoców truskawki i sposoby ich rozwiązywania – Andrzej Sosiński, producent owoców truskawki

14.45 Dyskusja

15.15 Sytuacja na europejskim rynku jabłkowym oraz problemy do rozważenia i dyskusji – Eberhard Makosz, Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, Lublin

15.30 Dyskusja i ogłoszenie wniosków

16.00 Podsumowanie – Mirosław Maliszewski, poseł na Sejm RP, Eberhard Makosz, TRSK Lublin

16.30 Zakończenie konferencji

Dodatkowe informacje i zgłoszenia

Zgłoszenia i dodatkowych informacji udziela Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, Lublin, tel 81 524 71 04, fax 81 524 71 05, email: zenku@o2.pl, emakosz@o2.pl.