Xapiro 05 SC – zwalcza wszystkie formy ruchome przędziorka

Xapiro to akarycyd zawierający sprawdzoną substancję fenipiroksymat, który zwalcza wszystkie formy ruchome przędziorka w uprawie jabłoni.

Xapiro 05 SC – Zalety:

  • Na szkodniki działa kontaktowo i żołądkowo
  • Zwalcza wszystkie ruchome stadia rozwojowe przędziorków.
  • Na roślinie działa powierzchniowo.
  • Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna fenpiroksymat zaliczana jest do grupy 21A.

 

KUP TERAZ

 

Aby rozwinąć spectrum oddziaływania na wszystkie stadia rozwojowe pajęczaków i jednocześnie zapobiegać zjawisku odporności – XAPIRO (1l/ha) poleca się stosować łącznie z LIMOCIDE (2 l/ha), który jest środkiem oraz zwilżaczem o odmiennym mechanizmie działania.

Uprawa Agrofag Dawka Termin Zalecana ilość wody
jabłoń Przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec 1,0 - 1,5 l/ha Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika, w okresie od fazy kiedy owoc osiągnie wielkość do 20 mm do fazy kiedy owoc osiągnie połowę typowej wielkości (BBCH 72-75).
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
750- 1000 l/ha