Wygrana walka z przymrozkami wiosennymi

Ryzyko wystąpienia wiosennych przymrozków powodujących uszkodzenie roślin sadowniczych występuje w Polsce na terenie całego kraju, ale z różną intensywnością i częstotliwością zależnie od regionu.

W ostatnich kilku latach przymrozki pojawiały się co roku. Można pokusić się o stwierdzenie, że w związku ze zmianami klimatu i przesunięciem zimy z miesięcy jesiennych w kierunku wiosny, przymrozki wejdą na stałe do naszego kalendarza. Każdy spadek temperatury i związana z nim strata wielkości i jakości plonu jest bardzo dotkliwa dla sadowników. Nic więc dziwnego, że sięgają oni po wszelkie dostępne metody ochrony sadów przed skutkami przymrozków. Spośród wszystkich preparatów wykorzystywanych w tym celu biostymulator Asahi SL należy do najczęściej stosowanych i cieszy się zaufaniem sadowników popartym pozytywnymi wynikami skuteczności.

Jakie uszkodzenia w roślinach powodują przymrozki ?kwiaty

Wiosenne przymrozki są przyczyną uszkodzenia bądź zniszczenia pąków kwiatowych, kwiatów lub zawiązków owoców drzew i krzewów. W wyniku działania ujemnej temperatury dochodzi do powstania kryształów lodu w przestrzeniach międzykomórkowych i w komórkach roślin. To z kolei prowadzi do uszkodzenia lub zniszczenia organów w wyniku destrukcji struktury wewnątrzkomórkowej tkanek roślinnych. Stopień uszkodzeń zależy przede wszystkim od temperatury i od fazy rozwojowej rośliny (patrz: tabela). Na przykład w fazie zielonego pąka jabłoni do całkowitego uszkodzenia części generatywnych dochodzi przy temperaturze od -6°c do -8°c i odpowiednio w fazie różowego pąka przy temperaturze około -5°c, a podczas pełni kwitnienia w temperaturze od -3oC do -4oC.

Biostymulatory lekiem na skutki przymrozków

Preparaty te usprawniają procesy życiowe zachodzące w roślinach bez modyfikowania ich naturalnego przebiegu. Biostymulatory nie biorą bezpośredniego udziału w regulacji procesów życiowych rośliny, ale wpływają na ich metabolizm. Substancją aktywną biostymulatora Asahi SL są związki fenolowe, które uczestniczą w wielu ważnych procesach metabolicznych roślin. Sposób działania Asahi SL w ochronie przed skutkami przymrozków polega na wspomaganiu i przyspieszaniu wykorzystania dużych, naturalnych zdolności regeneracyjnych roślin. Rzadko się bowiem zdarza, żeby w czasie przymrozków zginęły lub zostały uszkodzone wszystkie komórki. Możliwości regeneracji zależą od tego, czy pozostałe żywe komórki będą w stanie funkcjonować. Asahi SL wspomaga regenerację żywych komórek. Zastosowany przed przymrozkami stymuluje także mechanizm obronny rośliny. asahi

W 2011 roku w okolicach Grójca w sadach jabłoniowym, gruszowym i wiśniowym rozpoczęto doświadczenia z Asahi SL. Na początku maja przez całą Polskę przeszła fala mrozów, która wyrządziła największe szkody w wielkopolsce i na Kujawach. Na Kujawach temperatura spadła poniżej -11°c, w wielkopolsce – poniżej – 6°c . w centralnej polsce obniżyła się do około -2°c w ciągu dwóch nocy.

wykres

W opisywanym doświadczeniu sprawdzano wpływ zabiegów preparatem Asahi SL, zastosowanym w dawce 0,5 l/ha, na jabłonie „Celeste” i „Braeburn”, gruszę „Konferencję” i wiśnię „Kelleris”. Zabiegi biostymulatorem Asahi SL wykonywano 3-krotnie: 2–3 maja, 9 maja i 16 –17 maja. Podczas pierwszego zabiegu jabłonie były w fazie różowego pąka, czyli początku kwitnienia, a grusze i wiśnie – w pełni kwitnienia. Zabiegi wykonano co najmniej 12 godzin przed pierwszą falą przymrozków. W doświadczeniach oceniano procent zawiązanych owoców po opadzie czerwcowym na podstawie liczby kwiatów i zawiązków przed opadem oraz plon i jego podstawowe parametry (patrz: tabela). Zastosowanie Asahi SL zdecydowanie poprawiło zawiązywanie owoców (o 5–11% w stosunku do kontroli). Wyższy odsetek zawiązanych owoców przełożył się na wysokość plonu, a lepsza jakość zawiązków – na większe owoce.

tabela

Asahi SL – nie tylko interwencyjnie

Wykorzystanie Asahi SL w uprawie roślin sadowniczych nie sprowadza się wyłącznie do zabiegów interwencyjnych podejmowanych w przypadku wystąpienia przymrozków. Podstawowym zastosowaniem powinno być włączenie tego preparatu do technologii produkcji owoców. Stosowanie tego środka razem z innymi kompleksowo poprawia wielkość i jakość plonów.

Asahi SL stosuje się w formie opryskiwania w dawce 0,6 l/ha. zabiegi należy rozpocząć po wznowieniu wegetacji wiosną, kiedy pojawią się pierwsze liście, dzięki którym rośliny mogą pobrać preparat. zaleca się wykonanie kilku zabiegów w sezonie jak wskazują badania i praktyka – nie częściej niż co 10–14 dni. Zabieg interwencyjny powinno się wykonać co najmniej 12 godzin przed spodziewanym przymrozkiem, po jego wystąpieniu zaś – najwcześniej po 12 godzinach (przy założeniu, że kolejna noc nie przyniesie spadku temperatury poniżej 0°c). Koszt Asahi SL wynosi ok. 100 zł/l (zależnie od opakowania i dystrybutora), czyli pojedynczy zabieg kosztuje około 60 zł/ha.

Sadownicy stosują Asahi od lat. Głównym celem zabiegu jest ochrona roślin przed przymrozkiem lub regeneracja po jego wystąpieniu. Dość często występujące przymrozki w różnych regionach sadowniczych potwierdziły wysoką skuteczność Asahi w ograniczaniu uszkodzeń i ochronie plonu. Niektóre zabiegi są również traktowane jako poprawiające kondycję i wigor roślin, co przekłada się na wzrost i plonowanie sadów. Zaletą preparatu jest dobra kompatybilność w mieszaninie z innymi pestycydami. – Robert Binkiewicz doradca sadowniczy Agrosimex

Dr inż. Adam Słowiński – Arysta LifeScience polska Sp. z o. o.