Wybarwianie jabłek

wybarwienie jabłekDobre wybarwienie jabłek jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o opłacalności uprawy i możliwościach zbytu owoców deserowych. Duże jabłka o intensywnie czerwonej barwie na tle zielonej skorki są chętniej kupowane przez konsumentów niż jabłka małe o słabym rumieńcu. Powstawanie pożądanego efektu kolorystycznego nie jest jednak takie proste. Wybarwienie owoców jest procesem długotrwałym i skomplikowanym biochemicznie.

Czynniki wpływające na wybarwienie jabłek

Wybarwienie jabłek zależy od wielu czynników, m.in. od:

  • cech genetycznych otrzymanych w trakcie hodowli danej odmiany,
  • zawartości antocyjanów w liściach i owocach,
  • zasobności składników pokarmowych w glebie oraz zastosowanego nawożenia fosforem, potasem, magnezem, borem i manganem,
  • wysokości nawożenia azotem; nadmierne nawożenie azotem pogarsza wybarwienie owoców,
  • zawartości cukrów w owocach; im wyższa zawartość cukrów, tym wybarwienie owoców jest lepsze; na gromadzenie cukrów w owocach mają wpływ potas, bor i mangan, więc dobre zaopatrzenie drzew przez cały okres wegetacji w te składniki będzie wpływało pozytywnie na koncentrację cukrów i wybarwienie owoców,
  • przebiegu pogody w okresie dojrzewania owoców; wahania temperatury pomiędzy dniem a nocą sprzyjają wybarwianiu owoców, a wysokie temperatury i mała ich amplituda w ciągu doby hamują proces wybarwiania,
  • nasłonecznienia owoców; na wierzchołkach drzew owoce są lepiej wybarwione niż w głębi korony, gdzie jest ograniczony dostęp światła.
wybarwienie jabłek
Rubinstar - 5 x Nectar intense + 2 x Metalosate Ca

Antocyjany – barwniki roślinne

Antocyjany to barwniki roślinne o kolorze czerwonym, niebieskim lub fioletowym. Należą one do szerszej grupy związków zwanej flawonoidami. Mają charakter glikozydów, czyli w ich skład wchodzą części cukrowe pochodzące najczęściej od glukozy, a rzadziej od: galaktozy, ksylozy, ramnozy i arabinozy.

Barwa antocyjanów zależy od pH środowiska, w jakim się one znajdują; w przypadku pH poniżej 7 (kwaśne) są one czerwone, a w pH obojętnym lub zasadowym (pH > 7) mają barwę niebieską lub fioletową.

Oprócz antocyjanów na wybarwienie owoców mają wpływ karotenoidy, ksantofile i chlorofil.

mikrostar complex nawóz mikroelementyWspomaganie wybarwiania

W celu uzyskania zielonej skórki podstawowej owoców należy zapewnić dobre zaopatrzenie drzew w mangan, magnez i żelazo, szczególnie w okresie od ruszenia wegetacji do końca lipca. W 2012 roku przebieg pogody stwarzał dużo problemów sadownikom (zimna wiosna i upały na przemian) i zmuszał praktycznie każdego sadownika do opryskiwania sadów siarczanem magnezu i mikroelementami (np. nawozem Mikrostar complex).

Dostępność manganu dla roślin spada wraz ze wzrostem odczynu gleby, dlatego też na glebach o pH >6,5 w czerwcu należy wykonać dodatkowo 1–2 zabiegi nawozem Mikrostar Mn lub Mikrostar complex.

Nawozy wspomagające wybarwianie

nawożenie dolistneRosafos

Rosafos w 1 l zawiera 314 g fosforu oraz wapń i azot. Stosowany 2 razy na 4 i 2 tygodnie przed zbiorami w dawce 5–10 l/ha poprawia wybarwienie owocow.

Metalosate Potassium

Metalosate Potassium w 1 l zawiera 320 g potasu skompleksowanego aminokwasami, co zapewnia szybkie pobranie potasu, jego transport w roślinie i maksymalne wykorzystanie w metabolizmie roślin (potas ma duży wpływ na wybarwienie). Z racji antagonizmu z wapniem i pogorszenia zdolności przechowalniczych owoców nawóz należy stosować tylko na glebach ubogich w potas lub w sadach, gdzie zastosowano niskie nawożenie tym pierwiastkiem. Stosować na 3 tygodnie przed zbiorami, w dawce 2–4 l/ha, przemiennie z Rosafosem.

Nectar intense

Nectar intense zawiera 12,5 proc. wapnia oraz „Co-formulator” – to unikalny zestaw substancji, które mają największy wpływ na wybarwienie owoców. Nawóz należy stosować 3–5 razy w sezonie: pierwszy zabieg powinien być na początku wzrostu owoców, następne co 14 dni, a ostatni 10–14 dni przed zbiorami owoców. Od zastosowania pierwszego zabiegu drzewa owocowe produkują zwiększoną ilość antocyjanów [czerwono- niebieskich barwników roślinnych], które gromadzone są w owocach i liściach. W okresie intensywnej wegetacji i pełnej aktywności chlorofilu maskuje on swoim intensywnym zielonym kolorem inne barwiki zgromadzone w owocach i liściach.

W momencie rozpoczęcia procesu dojrzewania owoców antocyjany w nich zgromadzone maskują chlorofil, nadając im intensywny czerwony kolor oraz zwiększając zdecydowanie powierzchnie rumieńca w stosunku do drzew nienawożonych preparatem Nectar intense. Wpływa on bardzo korzystnie na równomierność dojrzewania owoców, co zdecydowanie ułatwia zbiór, a także wpływa korzystnie na wysokość plonu.

nawożenie wybarwianie jabłek

Polecane artykuły: