Wpływ systemów nawożenia na plon i jakość owoców – wideo

shavit parch mączniakDo prawidłowego wzrostu, rozwoju, a w końcowym rezultacie plonowania, rośliny przez cały okres wegetacji potrzebują odpowiednich składników pokarmowych. Drzewa owocowe w różnej fazie rozwoju wykazują zróżnicowane zapotrzebowanie na makro i mikroelementy. Dr Tomasz Lipa z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wygłosił podczas Targów Sadownictwa i Warzywnictwa wykład pt. „Wpływ różnych systemów nawożenia na odżywienie drzew oraz plon i jakość owoców dwóch odmian jabłoni„. Zapraszamy do obejrzenia filmu z wykładu.

Wpływ różnych systemów nawożenia na odżywienie drzew oraz plon i jakość owoców dwóch odmian jabłoni

dr Tomasz Lipa – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Część 1

Część 2

Wpływ różnych systemów nawożenia na odżywienie drzew oraz plon i jakość owoców dwóch odmian jabłoni

dr Tomasz Lipa – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Do prawidłowego wzrostu, rozwoju, a w końcowym rezultacie plonowania, rośliny przez cały okres wegetacji potrzebują odpowiednich składników pokarmowych. Drzewa owocowe w różnej fazie rozwoju wykazują zróżnicowane zapotrzebowanie na makro i mikroelementy.

Określenie wymagań pokarmowych roślin

Określenie wymagań pokarmowych roślin wieloletnich jest trudniejsze niż roślin jednorocznych. W przypadku drzew i krzewów owocowych tylko pewna część składników mineralnych wchodzi w skład owoców, stanowiących plon wywożony z sadu. Ponadto, część składników pobranych przez drzewo jest zużywana na wytworzenie nowych części zdrewniałych lub ich przyrost (grubienie gałęzi, korzeni) i w ten sposób unieruchamiana trwale w szkielecie drzewa. Natomiast część składników wykorzystywana jest przez roślinę na wytwarzanie organów nietrwałych, takich jak: liście, opadające kwiaty i zawiązki, owoce usuwane w trakcie przerzedzania. Organy te pozostają w sadzie, tam ulegają stopniowemu rozkładowi i w ten sposób wracają do gleby (recyrkulacja).

Uwzględniając specyfikę roślin wieloletnich wprowadzono pojęcie całkowitej ilości pobranych składników czyli ilości składników pobranych „brutto” oraz ilości składników pobranych „netto”; zużycie netto nie obejmujące składników podlegających recyrkulacji.

Efektywność nawożenia upraw wieloletnich uzależniona jest od wielu czynników. Należą do nich:

  • ustalenie dawki na podstawie analizy chemicznej gleby i liści,
  • gęstość nasadzenia,
  • rodzaj podkładki,
  • odmiana,
  • dobór odpowiednich form,
  • oraz termin podania składników pokarmowych.

Duże znaczenie ma także technika stosowania nawozów (posypowo, na całą powierzchnię sadu, w rzędy, wraz z nawadnianiem, czy pozakorzeniowo).

Techniki nawożenia jabłoni – wstępna ocena

Obecnie nawożenie roślin sadowniczych ukierunkowane jest przede wszystkim na uzyskanie jak najwyższej jakości owoców, o możliwie „dobrych” zdolnościach przechowalniczych, a jednocześnie uwzględnienie dbałości o środowisko naturalne i bezpieczeństwo konsumenta.Sposób podawania nawozów w dużym stopniu decyduje o dostępności i wykorzystaniu składników pokarmowych przez rośliny.

Fertygacja – nawożenie płynnymi pożywkami

Stosowane coraz częściej w naszych sadach nawadnianie kropelkowe stwarza możliwość nawożenia roślin płynnymi pożywkami (fertygacja). Wyniki prowadzonych od wielu lat badań nad efektywnością tego sposobu nawożenia nie są jednoznaczne. Zmiany w technologii produkcji między innymi: stosowanie karłowych podkładek, nowych odmian, wydłużanie okresu przechowywania jabłek, powodują że nawożenie roślin sadowniczych powinno być precyzyjnie dobierane dla podkładki, grupy odmian, rodzaju gleby, a nawet warunków atmosferycznych.

Takie możliwości daje stosowanie fertygacji. W doświadczeniu (tab. 1) badano wpływ różnych technik nawożenia (nawożenie posypowe, fertygacja) na stan odżywienia, plon oraz jakość owoców, dwóch odmian jabłoni (‘Mutsu’, ‘Jonagold Decosta’ – ‘M.9’). Wstępna ocena (jednoroczne wyniki badań) obejmuje zmiany w składzie chemicznym gleby, liści i owoców w zależności od sposobu nawożenia oraz dawki. W doświadczeniu określono również jakość owoców, oceniając średnicę, wybarwienie jabłek, a także jędrność miąższu, zawartość ekstraktu, kwasów (w przeliczeniu na kwas jabłkowy), cukrów redukujących i suchej masy poszczególnych kombinacji nawozowych.

techniki nawożenia fertygacja nawożenie