Wizyta belgijskiego doradcy Barta Liesenborghsa

W minionym tygodniu w dniach 27-29 stycznia br. gościliśmy naszego doradcę sadowniczego z Belgii – Barta Liesenborghsa. W ciągu tych trzech dni przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy szereg szkoleń dla sadowników. Z uwagi na porę roku, skupiliśmy się głównie na pokazach cięcia jabłoni i grusz, ale nie zabrakło również szkoleń teoretycznych.

27 stycznia – Wtelno

W tym dniu udaliśmy się do odległego regionu sadowniczego, a mianowicie do miejscowości Wtelno k/Bydgoszczy w woj. Kujawsko-Pomorskim. Spotkanie sadownicze zorganizowaliśmy w gospodarstwie Państwa Klimkiewicz, z którymi Agrosimex współpracuje od wielu lat. Uprawy sadownicze w tej firmie zajmują powierzchnię ponad 100 ha, a uprawia się tam głównie jabłonie i grusze. Dzięki dobrej organizacji i pomocy ODR w Minikowie, udało się zgromadzić na szkoleniu ponad 100 sadowników, nie tylko z okolic Wtelna, ale również Włocławka i Białośliwia.

Rozpoczęliśmy od pokazu cięcia gruszKonferencja i Lukasówka. Bart Lisenborghs zaobserwował dużą ilość pąków kwiatowych, dlatego zademonstrował nieco intensywniejsze cięcie tej kwatery. Nie gorzej było w kwaterze Ligola i Idareda, które były cięte w dalszej kolejności. Drzewa w tym sadzie nie są wysoko prowadzone (ok. 3 m) dlatego dzięki dobremu nasłonecznieniu, ale również nawożeniu ilość i jakości pąków kwiatowych jest odpowiednia. Te praktyczne warsztaty szkoleniowe z Bartem Liesenborghsem cieszą się niezmiennie dużym zainteresowaniem sadowników, o czym świadczyć może duża frekwencja osób w nich uczestniczących.

Po pokazie cięcia wraz z grupą sadowników przemieściliśmy się do gospodarstwa, w którym, w nowoczesnym obiekcie sortowniczo-przechowalniczym odbył się poczęstunek i część wykładowa. Robert Binkiewicz przybliżył sadownikom z tego regionu ofertę firmy Agrosimex, w tym także w zakresie doradztwa sadowniczego, które stanowi wartość dodaną do produktów oferowanych przez tego dystrybutora. Do tej pory doradztwo to było realizowane m.in. dzięki funkcjonującemu już od kilku lat systemowi monitorowania występowania chorób i szkodników INFO-KARTA, w którym wykorzystywane były stacje meteo oraz sms-owy system powiadamiania funkcjonujący w oparciu o telefonię komórkową. W gospodarstwie Państwa Klimkiewicz również znajduje się jedna ze stacji meteo Agrosimex, dzięki czemu okoliczni sadownicy otrzymują w sezonie informacje – o zagrożeniach ze strony chorób i szkodników oraz sposobach ich zwalczania. Kolejną nową formą doradztwa oferowaną przez firmę Agrosimex w ramach zintegrowanego systemu doradztwa, jest nowy funkcjonujący od 17 stycznia br. portal www.doradztwosadownicze.pl, za pośrednictwem którego możemy docierać z informacjami do nieograniczonej liczby sadowników, także w odległych zakątkach kraju. Propozycja ta spotkała się z dużym zainteresowaniem uczestników spotkania.

W drugiej – teoretycznej – części wykładów Bart Liesenborghs przedstawił obszerną prezentację pt. „Fizjologia plonowania jabłoni”, w której skupił się na najważniejszych zabiegach agrotechnicznych wpływających na coroczną produkcję wysokiej jakości owoców, takich jak: nawożenie, poprawa zawiązywania owoców, przerzedzanie, zabiegi poprawiające jakość owoców.

Spotkanie to potwierdziło potrzebę bliższej współpracy z sadownikami z mikroregionów sadowniczych, takich jak Wtelno czy Białośliwie i z pewnością Agrosimex będzie kontynuował tego typu działania.
[nggallery id=5]

28 stycznia – Goliany, Wola Łęczeszycka, Oleśnik.

Drugi dzień pobytu Barta Liesenborghsa w Polsce, poświęciliśmy na spotkanie szkoleniowe, które zorganizowaliśmy dla grupy „Młodych Sadowników” działających przy Towarzystwie Rozwoju Sadów Karłowych.

„Młodzi Sadownicy” funkcjonują od 2010 roku. Organizacja ta stworzona na wzór TRSK skupia grono młodych sadowników z całego kraju, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę m.in. spotykając się na konferencjach sadowniczych, uczestnicząc w zagranicznych wyjazdach szkoleniowych etc. W listopadzie 2010 r. grupa ta była na pierwszym wyjeździe szkoleniowym w Południowym Tyrolu, którego Agrosimex był głównym sponsorem. Agrosimex wspiera tę organizację w jej działaniach od samego początku, i m.in. dlatego zorganizowaliśmy to szkolenie 28 stycznia, jako pretekst do kolejnego spotkania.

W pierwszej części spotkania, w sadzie Państwa Barańskich w pobliżu siedziby firmy Agrosimex w Golianach, Bart Liesenborghs przeprowadził pokaz cięcia jabłoni. Następnie odwiedziliśmy sad Państwa Słomińskich w Woli Łęczeszyckiej, w którym Bart wyjaśnił i pokazał, w jaki sposób należy ciąć takie odmiany grusz jak Konferencja i Lukasówka, aby uzyskać dobre plony i wysokiej jakości owoce.

Po pokazach spotkaliśmy się w gospodarstwie agroturystycznym „Oleśnikowi Dolina’ w miejscowości Oleśnik. Podczas części teoretycznej doradca sadowniczy Robert Binkiewicz omówił możliwości i zasady współpracy „Młodych Sadowników” z firmą Agrosimex. Bart Lisenborghs w swojej prezentacji skupił się na dwóch bardzo istotnych elementach produkcji sadowniczej, a mianowicie na: racjonalnym nawożeniu oraz poprawie zawiązywania owoców.
[nggallery id=3]

29 stycznia – Belsk Duży, Grójec.

W trzecim dniu pobytu doradcy z Belgii zorganizowaliśmy pokaz cięcia dla sadowników rejonu Grójecko-Wareckiego, w ramach XVI Ogólnopolskiego Spotkania Sadowników zorganizowanego przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach. Pokaz cięcia odbył się w gospodarstwie Państwa Jasiorowskich w Belsku Dużym. Mimo dużego mrozu (- 10°), na spotkanie przybyła duża grupa 200 sadowników.

Wzorowo prowadzony sad Pana Jasiorowskiego był idealnym obiektem do zademonstrowania przez Barta Liesenborghsa nowoczesnych systemów cięcia intensywnego sadu. Karłowe drzewa Jonagold Decosta i Golden Delicious, dobrze zapąkowane, z wyhamowanym wzrostem, były najlepszym dowodem na to, że odpowiednia agrotechnika daje wymierne rezultaty.

Również grusze odmiany Konferencja cięte przez Barta Liesenborghsa charakteryzowały się spokojnym wzrostem i bardzo dobrym obłożeniem przez pąki kwiatowe.

Po pokazie cięcia nastąpił przejazd do Grójca, gdzie na hali sportowej odbyło się XVI Ogólnopolskie Spotkanie Sadowników zorganizowane przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, którego Agrosimex był Głównym Partnerem. Przy stoisku firmy Agrosimex Bart Liesenborghs udzielał sadownikom uczestniczącym w spotkaniu licznych konsultacji i porad fachowych.
[nggallery id=4]

Partner cyklu: sekatory Original Loewe