Wiosenne Spotkanie Klubu Borówkowego- relacja

W minioną środę 22.03 odbyło się już drugie w tym sezonie spotkanie Klubu Borówkowego. Ciepły marcowy dzień był idealnym momentem do zapoznania się z wiosennymi problemami w uprawie borówki amerykańskiej o czym świadczy frekwencja, która przerosła oczekiwania organizatorów.

Spotkanie podzielone było na dwie części. Podczas sesji wykładowej dr Paweł Krawiec z UP w Lublinie omówił kilka zagadnień dotyczących uprawy tego gatunku. Szczególną uwagę zwrócił na dobre przygotowanie miejsca pod nasadzenia, tak by uchronić się przed błędami już na samym początku.  Oczywiście niezbędnym jest nawożenie odpowiedniej ilości materii organicznej w postaci torfu i trocin, ale warto również zwrócić uwagę na to co znajduje się w glebie. Gleba jest siedliskiem wielu szkodników, między innymi larw chrząszczy i innych szkodników uszkadzających korzenie. Koniecznym jest ich zlikwidowanie już w momencie przygotowywania pola. Również wiele chorób może rozwijać się w środowisku glebowym np. różnego rodzaju fytoftorozy. Jedyną skuteczna metodą ich zwalczani jest fumigacja gleby np. przy  użyciu preparatu Basamid. Korzystne dla rozwoju i zdrowotności systemu korzeniowego jest podawanie kwasów humusowych w postaci Rosahumusu a także nawożenie siarczanami wapnia np. ASX CaTS. Prelegent rozwinął też wiele tematów na temat skuteczności zapylania przy wykorzystaniu różnych owadów zapylających.

IMG_2262

Z kolei Michał Malicki, który w Agrosimexie opiekuje się Klubem Borówkowym, szczegółowo opisał zagadnienia związane z nawożeniem. Mimo tego, że gleba jest jeszcze dość chłodna należy rozpocząć nawożenie posypowe. Warto dać nawozom wieloskładnikowym, takim jak Rosafert 12-12-17 czy 10-8-24, więcej czasu tak by granule w pełni się rozpuściły pod wpływem wiosennych deszczów i mogły dostarczać składniki pokarmowe już od początku wegetacji. Na młodych plantacjach szczególnie ważne jest obfite nawożenie azotem, którego znaczna część jest zatrzymywana przez świeżą ściółkę z trocin. Dlatego też przy stosowaniu dużej ilości świeżych trocin powinno się zwiększyć nawożenie azotem by nie dopuścić do zagłodzenia roślin. Dobrym nawozem dla borówki w tym wypadku jest siarczan amonu, który nie tylko wprowadza azot ale dodatkowo zakwasza glebę. W dalszej części sezonu konieczne będzie prowadzenie fertygacji, która pozwala dostarczać borówkom składniki pokarmowe wraz z wodą, bezpośrednio w obrębie działania korzeni. By pomóc plantatorom w fertygacji w ramach działania Klubu Borówkowego, plantatorzy mają możliwość nauczenia się racjonalnej fertygacji z wykorzystaniem sond drenażu glebowego, montowanych w rzędach roślin.

IMG_2284

 

Korzystając z dobrej pogody cała grupa udała się również na plantację Mirosława Wasiaka w Jajkowicach. Michał Malicki i Paweł Krawiec pokazali jak prawidłowo ciąć starsze i młode krzewy borówki. Można było również zobaczyć siewnik, skonstruowany specjalnie do podawania małych ilości nawozu Microstar PMX, dostarczającego  fosfor nawet w kwaśnym środowisku glebowym.

IMG_2308

Spotkanie na plantacji było również dobrym miejscem do oceny jakości pąków i pędów, które mogą być lekko przemarznięte po zimie. W takim wypadku należy już w wiosną, w momencie pękania pąków, nawozić dolistnie siarczanem potasu K-leaf w dawce ok 10 kg/ha łącząc ten zabieg z nawożeniem cynkiem np. Zinc 750.

By zabezpieczyć powstałe po cięciu rany można podawać nawozy zwierający duże ilości tlenochlorku miedzi np. Cuproflox 70.

IMG_2335