Wiosenne przymrozki – sterowanie ochroną przeciwprzymrozkową

Wiosenne przymrozki Wiosenne przymrozki należy do zjawisk pogodowych powodujących największe szkody w drzewach owocowych. W niektórych obszarach geograficznych ochrona antyprzymrozkowa jest niezbędna do zapewnienia regularnych zbiorów w odpowiednim czasie oraz oczekiwanej ilości i najwyższej jakości owoców.

Katarzyna Byliniak

Drzewa liściaste są naturalnie odporne na zimowe mrozy. Jednak wiosną, gdy rozwijają się pąki i zaczyna kwitnienie, stają się wrażliwe na ujemne temperatury. Szkody spowodowane przez wiosenne przy-mrozki mogą obejmować uszkodzone pąki lub kwiaty, zniszczone owoce, niską jakość plonów, a nawet całkowitą utratę drzew.

Strategia ochrony antyprzymrozkowej

Diagram – proces potrójnej ochrony przed przymrozkami Ochrona antyprzymrozkowa stanowi integralny element prowadzenia wielu upraw, zwłaszcza sadow i plantacji jagodowych. Nawadnianie jest w tym przypadku najskuteczniejszą i najbardziej ekonomiczną metodą. Aby ochrona antyprzymrozkowa była skuteczna, należy ją stosować z taką samą ostrożnością i uwagą jak opryski, nawożenie, przycinanie i inne praktyki uprawowe. Sukces zależy od właściwego wykorzystania odpowiedniego sprzętu, osądu sytuacji, dbałosci o szczegóły i zaangażowania. System antyprzymrozkowy należy przygotować i przetestować przed rozpoczęciem sezonu przymrozkowego.

Przymrozek wiosenny – ochrona wodą

Woda odgrywa bardzo istotną rolę w ochronie antyprzymrozkowej. Jest ona używana do ochrony antyprzymrozkowej poprzez wykorzystanie jej właściwości fizycznych do ogrzania uprawy tak, by chronić rośliny. Ochrona antyprzymrozkowa za pomocą wody może być wielokrotnie bardziej efektywna energetycznie niż ogrzewacze sadownicze spalające paliwo.

Główne zalety stosowania wody w ochronie antyprzymrozkowej:

  • niższe koszty operacyjne,
  • łatwość obsługi,
  • wyższa efektywność energetyczna.

Instalacja antyprzymrozkowa – system przeciwprzymrozkowy

Uwaga – Powłoka lodowa musi być przezroczysta

Ochrona przed przymrozkiem za pomocą zraszaczy wymaga, aby system nakładał stałą warstwę wody na uprawę, aż temperatura powróci do bezpieczne-go poziomu. W przeciwieństwie do systemów nawadniających, które mogą nawadniać różne działki w systemie zmianowym, systemy ochrony przeciwprzymrozkowej muszą pokrywać cały sad przy zachowaniu wysokiego natężenia przepływu. Generuje to wysokie koszty systemu, związane przede wszystkim z pobieraniem wody ze źródła i rozprowadzeniem jej liniami głównymi. W tym przypadku celowe (rzędowe) zastosowanie wody — przy użyciu zraszaczy nadkoronowych działających wzdłuż rzędów — zamiast pełnego pokrycia może zrobić ogromną różnicę. W celu uzyskania opłacalnej ochrony zaleca się zaprojektowanie systemu w taki sposób, aby zraszacze podlewały drzewa, a nie przestrzenie między rzędami upraw. Na przykład, jeśli zraszacze nakładają wodę tylko na rzędy drzew, a nie na gołą ziemię, przy dawce 5 mm/h, wymaganej dla dobrej ochrony, główna linia systemu będzie musiała dostarczać tylko 2,5 mm/godzinę. Zmniejszy to koszt systemu o 30-40% w porów-naniu z pełnym pokryciem systemem zraszaczy obrotowych.

Sterowanie ochrona przeciwprzymrozkową

System ochrony przed zamarzaniem należy aktywować, gdy temperatura zacznie spadać poniżej 2,5°C. Wyłączenie następuje dopiero rano, po ustąpieniu mrozu, kiedy cały lód na liściach i drzewach topnieje. Frostie to regulator systemu ochrony antyprzymrozkowej, który automatyzuje monitorowanie temperatury i wilgotności. Po przekroczeniu progów zaprogramowanych w urządzeniu uruchamiany jest alarm. Alarm może wykorzystywać wyjście elektromagnetyczne lub przekaźnikowe do włączania zamgławiaczy zraszaczy i innych urządzeń ochronnych.

Frostie automatyzuje monitorowanie temperatury i wilgotności

Cechy systemu sterowania Frostie:

  • precyzyjna funkcja nawadniania w zależności od punktu zamarzania,
  • określa nie punktu zamarzania na podstawie punktu rosy, precyzyjne czujniki temp. i wilgotności,
  • rejestracja temperatury i wilgotności.

W celu uzyskania opłacalnej ochrony zaleca się zaprojektowanie systemu w taki sposób, aby zraszacze podlewały tylko drzewa, a nie przestrzenie między rzędami upraw.