Większe plony borówki

nawożenie borówki amerykańskiejDostępność fosforu w glebie w praktyce uzależniona jest od takich czynników, jak pH gleby czy temperatura. Największa kumulacja tego składnika  występuje dla pH 6,5–7. Natomiast przy pH wynoszącym 4,5 aż 90% fosforu jest  niedostępne dla roślin. Podobnie jest z niskimi temperaturami – poniżej 13°C dostępność zmniejsza się o 70%.

Microstar PMX

microstar pmx - specyfikacja nawozu

Fosfor w nawozie Microstar PMX występuje w postaci połączeń organicznych, co zapewnia szybką dostępność dla rośliny niezależnie od pH gleby. Nawóz ten jest zalecany do stosowania w uprawie borówki wysokiej i żurawiny oraz w sadach rosnących na kwaśnych glebach.

Nawożenie borówki

Microstar PMX stosujemy wczesną wiosną w dawce 5–30 g na roślinę, a następnie drugi raz na początku wytwarzania pąków kwiatowych w takiej samej dawce. W uprawie roślin wymagających kwaśnego podłoża zaleca się także dodatkowe nawożenie w pełni kwitnienia  dawce 5–20 g na roślinę. Nawóz rozsiewamy równomiernie w promieniu wyznaczonym przez koronę rośliny.

borówka amerykańska - nawożenie - owoce

Doświadczenia z zastosowaniem Microstar PMX w uprawie borówki amerykańskiej

borówka amerykańska dowiadczenia nawozowe - plon owoców

Wpływ nawożenia nawozem Microstar PMX na plon przeliczeniowy z 1ha borówki amerykańskiej odmiany 'Bluecrop’

nawożenie borówki amerykańskiej

Wpływ nawożenia nawozem Microstar PMX na masę 100 owoców borówki amerykańskiej odmiany 'Bluecrop’

nawożenie borówki amerykańskiej

Wpływ nawożenia nawozem Microstar PMX na skład chemiczny owoców borówki amerykańskiej odmiany 'Bluecrop’

źródło:Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 2012

 

magazyn doradca sadowniczy