Wczesnowiosenne zabiegi w sadach wiśniowych i czereśniowych

W tym tygodniu (faza nabrzmiewania i pękania pąków) niezbędne jest zabezpieczenie drzew wiśni i czereśni przed rakiem bakteryjnym i jeśli będzie taka konieczność – przed licinkiem tarninaczkiem i mszycami.

Choroby: Rak bakteryjny

Nabrzmiewania pąków to optymalny czas na zabezpieczenia drzew przed rakiem bakteryjnym. Zabieg ten powinien być standardem wykonanym bezwzględnie w każdym sadzie. Poleca się: Nordox 75 WG (dawka 2 kg/ha), Neoram 37,5 WG, Cuproflow 375 SC, Miedzian 50 WP, Miedzian Extra 350 SC. Wszystkie poza Nordoxem 75 WG stosuje się w dawce 3 kg/ha.
Można jeszcze zabezpieczyć większe rany rakowe – jeśli nie wykonano tego wcześniej. Po usunięciu chorych tkanek zabezpieczamy oczyszczone rany poprzez zasmarowanie ich pastami ochronnymi lub farbą emulsyjną z 2% dodatkiem fungicydu miedziowego (na 1 litr farby dodać około 2 dag preparatu).

Szkodniki: Licinek tarninaczek

Zabieg zwalczający licinka tarninaczka powinien być wykonany w tym tygodniu, optymalnie – do fazy pękania pąków. Opóźnienie zabiegu o kolejne dni będzie jednoznaczne z obniżeniem jego skuteczności. Zwalczanie licinka należy zaplanować tylko w niektórych sadach/kwaterach, w których w poprzednim roku w okresie kwitnienia stwierdzono uszkodzone kwiaty lub w których w poprzednim sezonie nie wykonano zabiegu zwalczającego. Do zwalczania licinka zalecane są tylko niektóre pyretroidy: Fastac 100 EC w dawce 0,15-0,18 l/ha, Karate Zeon 050 CS -0,15-0,2 l/ha. Zabieg należy zaplanować w dzień z temperaturą do 20°C. Będzie on jednocześnie zabiegiem na pierwsze wylęgające się mszyce.

Mszyce

Najbardziej skuteczne w zwalczaniu mszyc są zabiegi wczesnowiosenne już po zauważeniu pierwszych małych kolonii szkodnika. Ta grupa szkodników wymaga bezwzględnego zwalczania corocznie w każdym sadzie wiśniowym i czereśniowym, oczywiście po przekroczeniu progu zagrożenia. Próg zagrożenia jest bardzo niski, wystarczy tylko jedno drzewo z koloniami szkodnika (w próbie 50 drzew), aby zabieg zwalczający był już zasadny. Aby ocenić zagrożenie konieczne są regularnie wykonywane lustracje sadu. Jeśli nie stwierdzi się mszyc na początku okresu wegetacji, lustracje trzeba koniecznie powtórzyć po około 2-ch tygodniach (koniecznie jeszcze przed kwitnieniem). Jest to szczególnie ważne w sadach, w których wcześniej nie zwalczano licinka tarninaczka, a więc nie zastosowano żadnego insektycydu. Do walki z mszycami w pierwszej kolejności powinno się wybrać preparat selektywny Teppeki 50 WG lub Piromor 500 WG, jeśli tylko na jego aplikację pozwolą warunki pogodowe (powinno być ciepło) i nie będzie zagrożenia ze strony innych szkodników, jeśli z kolei będzie chłodno i obok mszyc pojawią się np. gąsienice zjadające liście, lepiej wybrać pyretroid Karate Zeon 050 CS lub preparat z grupy chloronikotynyli Calypso 480 SC/Mospilan 20 SP (chociaż te lepiej zostawić na okres zagrożenia przez nasionnice).

Sadownicy powinni już zaplanować zakup pułapek na nasionnice, aby móc je wywiesić w sadzie około połowy maja.

Barbara Błaszczyńska, Doradca Sadowniczy Agrosimex