Ważne zabiegi w późnych odmianach borówki – komunikat jagodowy

Zapraszamy na komunikat jagodowy z 13 lipca 2023 r. dotyczący zaleceń w uprawie borówek w trakcie wzrostu owoców.

Z filmu dowiesz się:

01:18 – poprawa jakości i wielkości plonu borówki odmian późnych

01:40 – nawożenie dolistne wapniem i krzemem

02:46 – nawadnianie i ferygacja plantacji

04:50 – zabiegi przeciwko szarej pleśni

05:19 – ochrona borówek przed mszycami, pryszczarkiem

06:20 – podsumowanie

 

Produkty polecane w filmie:

ASX Chelat wapnia
Metalosate Calcium
ASX Krzem plus
Ultrasol 12 12 36
CaTS tiosiarczan wapnia
ASX Siarczan Magnezu
Aqualink
Signum 33 WG
Luna Sensation 500 SC
Samar
Switch 62,5 WG
Movento 100 SL

 

Transkrypcja

Witam serdecznie, Tomasz Domański, Agrosimex. Zapraszam na Komunikat Jagodowy dotyczący zaleceń w uprawie borówek w trakcie wzrostu owoców.

Jesteśmy dzisiaj na plantacji borówki wysokiej w województwie świętokrzyskim. Jest tutaj jedna z późniejszych odmian, jest to odmiana Klubowa. Widzimy, że owoce są w trakcie wzrostu i oczywiście co za tym idzie, tutaj pewne zabiegi podejmujemy, aby te późne odmiany wytworzyły nam bardzo dobrej jakości owoce, które będą bardzo trwałe w obrocie handlowym.

Wielu z państwa, wielu z plantatorów rozpoczęło już zbiory borówki, zrywacie państwo odmiany wczesne, takie jak Duke, rozpoczynają się zbiory Drapera. Na cieplejszych stanowiskach również już pokazują się pierwsze owoce Bluecropa. Jaki jest ten sezon na początku? Przede wszystkim to, co można powiedzieć, charakteryzuje się on, że owoce dosyć dobrze wyrośnięte, są grube, ładne, więc miejmy nadzieję, że zbyt na takie owoce będzie w tym sezonie bardzo dobry. Teraz czas na poprawę jeszcze jakości i wielkości plonu tych późnych odmian, Liberty czy też jeszcze Aurora. Tutaj mamy czas, aby troszeczkę podciągnąć te odmiany, zadbać o tę odpowiednią jakość tych owoców, tak żeby one były bardzo trwałe w obrocie handlowym. Proszę państwa, co teraz na takich plantacjach? Przede wszystkim jeżeli chodzi o nawożenie, nawożenie dolistne, to oczywiście ja rekomenduję nawozy wapniowe, takie jak ASX Chelat Wapnia, Metalosate Calcium, ale te nawozy zawsze warto łączyć z nawozem ASX Krzem Plus, tak aby ten krzem również wpływał na twardość skórki tych owoców borówki. Tak, żeby te owoce się nie odgniatały podczas zbioru, nie ocierały, nie było tych uszkodzeń w trakcie transportu, sortowania, czy też przechowywania. Takie nawożenie wapniem i krzemem jest bardzo ważne, ale to nawożenie musi być regularne, czyli od momentu kwitnienia aż do zbiorów cały czas powinniśmy prowadzić takie nawożenie. Tu, gdzie mamy możliwość wjechania na plantację, wjeżdżajmy, wykonujmy te zabiegi, tak żeby budować tę najwyższą jakość owoców. Owoce, które są dobrze wysycone wapniem, których skórka jest zabezpieczona właśnie krzemem, będą się charakteryzowały bardzo niskim odpadem na sortowni. Myślę, że to też jest bardzo ważne, aby już po zbiorze nie tracić owoców właśnie w trakcie sortowania i pakowania. Dlatego ja zachęcam do wykonywania tych zabiegów. Co oprócz tego? Oczywiście mamy bardzo duże deficyty wody w glebie, susze, cały czas wysokie temperatury, brak opadów deszczu i musimy nawadniać plantację. Oprócz wody oczywiście cały czas podajemy nawozy. Nie powinniśmy tutaj stosować samej wody, ale cały czas powinniśmy puszczać wodę z nawozami. Jakie nawozy w chwili obecnej? Do lepszego wzrostu owoców warto oczywiście stosować te nawozy z przewagą potasu. Ja rekomenduję Ultrasol 12-12-36 i nawozy wapniowe, czyli CaTs Tiosiarczan Wapnia. Oczywiście możemy dokładać również do Ultrasola siarczan magnezu, ponieważ jeżeli będziemy podawali tylko potas, jesteśmy w stanie zablokować pobieranie przez rośliny magnezu i te niedobory magnezu mogą wychodzić na liściach, dlatego też niskie dawki siarczanu magnezu powinniśmy poddawać do fertygacji.
Proszę państwa, jest jeszcze jeden produkt, taki jak Aqualink, który będzie nam ograniczał straty wody. Jest to adiuwant, który możemy stosować łącznie z nawozami właśnie do fertygacji. I stosowanie Aqualinku będzie zatrzymywało nam wodę w strefie korzeniowej naszych roślin, czyli ita woda nie będzie przesiąkała zbyt głęboko w profil gleby, gdzie oczywiście rośliny nie będą mogły pobierać, ale również Aqualink będzie ograniczał odparowanie wody z powierzchni gleby i co przez to idzie, rośliny będą mogły lepiej i więcej tej wody wykorzystać. Dlatego zachęcam państwa do wykorzystania jeszcze w tej fazie Aqualinku. Myślę, że nawożenie jest najważniejsze w tej chwili, ponieważ pogoda, którą obecnie mamy, na pewno nie jest korzystną do występowania chorób. Czy to szarej pleśni, czy też antraknozy. Susza, brak opadów, tutaj te owoce raczej nie powinny być porażane przez właśnie te choroby. Niemniej jednak zapowiadane są opady deszczu. Dzisiaj też mieliśmy tutaj małą chmurkę, delikatny deszcz. Pod sieciami, pod folią nie jest to takie groźne. Na pewno jeżeli będzie duże zwilżenie owoców czy też liści, warto wykonywać jeszcze na takich plantacjach zabiegi przy użyciu takich preparatów jak Samar, Signum, Switch czy też Luna Sensation. Jeżeli wystąpią opady deszczu, na pewno musimy tutaj zrobić zabieg interwencyjny, ale zawsze warto przed opadami zrobić taki zabieg zapobiegawczy, na pewno taka skuteczność takiego zabiegu będzie duża wyższa.

Szkodniki? Tutaj lustrując plantację, widzę, że pokazują się pierwsze… Pokazują się kolejne mszyce, nie pierwsze, ponieważ już w tym sezonie mieliśmy kilka nalotów mszyc na plantację borówki, możemy wykonać zabieg przy użyciu preparatu Movento. Movento ograniczy nam również szpeciele i pryszczarka. Widzimy, że tego pryszczarka jest dosyć dużo na tej plantacji. Niemniej jednak czasami już o tej porze nie warto walczyć z tym pryszczarkiem, ponieważ on będzie nam wyhamowywał wzrost pędów, ale będzie też dodatkowo rozkrzewiał te pędy. Tam, gdzie są młode plantacje, które chcemy, żeby nam jeszcze intensywnie rosły, warto również na tego pryszczarka właśnie zastosować Movento, które będzie sobie bardzo dobrze radziło z pryszczarkiem. Tutaj, jeżeli mielibyśmy wykonać zabieg tylko pod kątem pryszczarka, uważam, że takiej potrzeby nie ma, ale jest mszyca, dlatego też polecam na wykonanie takiego zabiegu.

Proszę państwa, to główne zabiegi, jakie należy w tej chwili wykonać na plantacji borówki. Tak jak państwo widzicie tutaj, owoców jest dużo. Owoców zawiązanych jest bardzo dużo, dlatego tutaj intensywne nawadnianie, fertygacja, nawożenie dolistne, to są te najważniejsze zabiegi, które trzeba wykonać, aby uzyskać jak najwyższej jakości plon. Jest folia, są sieci, borówka na pewno będzie zbierana bardzo długo, ponieważ liczymy tutaj na uzyskanie jak największej jakości, ale też jak największej wydajności z hektara, żeby cały plon można było swobodnie sobie zebrać.
Dziękuję bardzo, na dziś to wszystko i zapraszam do oglądania kolejnych komunikatów.