VONDOZEB 75 WG i PENNCOZEB 80 WP – fungicydy na parcha jabłoni

parch jabłoni infekcjaWalka z chorobami nie jest łatwa, gdy wachlarz dostępnych środków ochrony nie jest szeroki. Od tego sezonu gama fungicydów przeznaczonych do ograniczania parcha jabłoni poszerzyła się o te dwa produkty zawierające mankozeb – substancję aktywną oznaczającą się szerokim zakresem działania grzybobójczego.

Stosowanie VONDOZEB 75 WG i PENNCOZEB 80 WP

Do stycznia br. zakres rejestracji VONDOZEB 75 WG i PENNCOZEB 80 WP był ograniczony do ochrony upraw rolniczych i warzyw przed chorobami grzybowymi.  VONDOZEB 75 WG zawiera 75% mankozebu, drugi produkt 80% tej substancji aktywnej. Środki mają działanie kontaktowe, są przeznaczone do stosowania zapobiegawczego.

Fungicydy należy stosować co 10-14 dni, nie częściej niż 4 razy w sezonie wegetacyjnym. Okres ten przypada na fazy od BBCH 51 do BBCH 81. Zalecane jest przemiennie stosowanie preparatów z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

Dawka zalecana dla jednorazowego zastosowania i dawka maksymalna wynosi: 2 kg/ha. Ilość wody do wykonania zabiegu to 500-750 l/haOkres karencji w jabłoni dla obu preparatów wynosi 14 dni.

Vondozeb Penncozeb

Polecane artykuły: