Uprawa wiśni – zalecenia i komunikaty z dn. 7.05.2013 r.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi zaleceniami dla producentów wiśni. W tym artykule omawiamy tematy takie jak: zwalczanie chwastów w sadach wiśniowych, ochrona przed chorobami grzybowymi, ochrona owadów zapylających.

Zwalczanie chwastów w sadach wiśniowych

Przed kwitnieniem sadów należy zaplanować zwalczanie chwastów. Zachwaszczenie sadów powinno być szczególnie starannie ograniczane od połowy kwietnia
do lipca. Konkurencja chwastów jest najbardziej dotkliwa dla drzew młodych. Bardzo ważne jest niedopuszczenie do kwitnienia chwastów w okresie kwitnienia wiśni (lepiej więc pamiętać o walce z chwastami odpowiednio wcześniej, aby przed kwitnieniem pod drzewami było tylko minimalne zachwaszczenie).

Powszechnie występującym chwastem w sadach jest żółto kwitnący mniszek pospolity, który jest bardzo atrakcyjnym pożytkiem dla pszczół, bardzo konkurencyjnym w stosunku do kwiatów drzew, ponadto konkuruje z drzewami o składniki pokarmowe i wodę w newralgicznym okresie dla drzew. Powinien więc być odpowiednio wcześniej zniszczony chemicznie lub przynajmniej często koszony.

Środki chwastobójcze

Do zwalczania chwastów w sadzie po wschodach polecane są głównie herbicydy dolistne z grupy aminofosfonianów: pochodne glicyny, zawierające w składzie glifosat (np. Roundup 360 SL i cała grupa herbicydów zawierających tą substancję aktywną) oraz pochodne kwasu fosfinowego, zawierające glufosynat amonowy -Basta 150 SL jest to preparat kontaktowy.

Zasadnicza chemiczna walka z chwastami w młodych nasadzeniach powinna być oparta właśnie na preparatach kontaktowych, bezpieczniejszych dla drzew niż glifosat.

Uzupełnieniem tych w.w herbicydów mogą być dwa herbicydy dolistne o działaniu układowym: Chwastox Extra 300 SL (substancja aktywna MCPA), niszczący tylko chwasty dwuliścienne, w tym trwałe na przykład ostrożeń, powój, mniszek a także skrzyp oraz środki zawierające fluroksypyr przeznaczony głównie do zwalczania głęboko korzeniących się chwastów dwuliściennych takich jak mniszek pospolity, szczaw tępolistny, skrzyp, jeżyna i inne.

Opryskiwanie tą grupą herbicydów należy wykonywać w okresie intensywnego wzrostu chwastów, najlepiej do początku ich kwitnienia (najwrażliwsze są chwasty o wysokości 10-15 cm przy temperaturze powyżej 10°C). Z grupy graminicydów zarejestrowane w wiśniach są: Agil, Fusilade Forte 100 EC, Targa Super 05 EC. Te polecane są na chwasty prosowate w fazie 2-3 liście –krzewienie, a na perz w fazie 4-6 liści.

Trzmiele do sadu

Sadownicy zainteresowani zakupem tripoli z trzmielami powinni to zaplanować odpowiednio wcześniej, gdyż ule z trzmielami powinno się wstawić do pierwszej kwitnącej kwatery sadu, kilka dni przed tym, kiedy otworzą się pierwsze kwiaty (5-7 dni przed otwarciem się pierwszych kwiatów). Oczywiście można je wykorzystać również w innych uprawach w gospodarstwie.

Komunikat dla producentów wiśni – pierwsze dni maja – okres tuż przed kwitnieniem

Wkrótce zaczną kwitnąć wiśnie. Termin ten będzie różny w zależności od regionu, gleby i stanowiska sadu. Każdy sadownik w swoim sadzie powinien w najbliższych dniach śledzić rozwój drzew i prognozy pogody, gdyż w pierwszej fazie kwitnienia konieczna jest ochrona przeciwko brunatnej zgniliźnie drzew pestkowych.

W celu ochrony kwiatów przed tą chorobą nazywaną powszechnie moniliozą należy koniecznie w każdym sadzie wiśniowym wykonać przynajmniej jeden zabieg zabezpieczający przed infekcją. Wykonuje się go w momencie otwierania się pierwszych kwiatów (rozchylania się pierwszych pąków), koniecznie przed opadami deszczu.

Należy unikać sytuacji otwierania się niezabezpieczonych kwiatów w warunkach deszczowej pogody (czasami do infekcji wystarczy jedynie silna rosa nocą). W niektóre lata sadownik ma krótkie, jednodwudniowe tzw. „okienko pogodowe” na wykonanie zabiegu zabezpieczającego (w związku np. z zapowiedzią nadchodzącego niżu), w inne, kiedy kwitnienie przypadnie na czas słonecznej i suchej pogody jest możliwe krótkotrwałe przesunięcie zabiegu w czasie.

Przy dużym zagrożeniu chorobowym tzn. w sadach w których w poprzednim roku wystąpiły charakterystyczne objawy choroby (zamieranie kwiatów i wierzchołków pędów, których nie usunięto z sadu), również w rejonach, w których wystąpią opady deszczu w trakcie kwitnienia, wymagane jest wykonanie drugiego zabiegu w pełni, czy tuż po pełni kwitnienia.

Polecane są następujące preparaty:

  • oparte na tebukonazolu: np. Orius Extra 250 EW, Horizon 250 EW
  • Bumper 250 EC

Wymienione wyżej produkty należą do grupy systemicznych triazolii (IBE)i będą odporne na zmycie od 2-3 godzin po zabiegu, jeśli temperatura w czasie zabiegu wynosi 15 °C i więcej, oraz 4-5 godzin po zabiegu, jeśli temperatura w tym czasie mieści się w zakresie 10-15 °C.

  • Topsin M 500 SC
  • Kaptan Plus 71,5 WP
  • Signum 33 WG
  • preparaty miedziowe (np. Nordox, Cuproflow) – powinny być zastosowane w każdym sadzie wiśniowym, w którym widać rany rakowe, zabiegi preparatami miedziowymi ograniczają przed kolejnymi infekcjami raka bakteryjnego a jednocześnie ograniczają również moniliozę (działają jednak najsłabiej na moniliozę). Powinny być także koniecznie wykonane w ciągu 24 godzin po przymrozku, jeśli ten wystąpiłby w czasie kwitnienia.

Poszczególne zabiegi należy wykonywać fungicydami należącymi do różnych grup chemicznych! (są oznaczone innymi kolorami). Fungicydy z jednej grupy chemicznej (są zaznaczone kolorem czerwonym) nie powinny być stosowane dwa razy w czasie kwitnienia. Fungicydy z grupy IBE (zaznaczone kolorem czerwonym) powinny być stosowane w temperaturze powyżej 12 °C (i z tendencją wzrostową).

W przypadku konieczności wykonywania zabiegu w temperaturze niższej niż 12 °C należy wybrać Topsin M 500 SC lub Signum 33 WG.

Uwaga na pszczoły!

Ponieważ zabiegi wykonywane są w czasie kwitnienia i aktywności owadów zapylających, należy zwrócić uwagę na okresy prewencji zastosowanych fungicydów. Zabiegi wykonywać zawsze po oblocie pszczół. W sytuacji, gdy w sadzie zakwitną chwasty proszę uważać na pszczoły zarówno przed jak i po kwitnieniu drzew.

W okresie kwitnienia wiśni ważna jest odpowiednia wilgotność gleby, wpływa to bowiem na lepszą produkcję nektaru przez drzewa i w konsekwencji- na lepsze zapylenie (kwiaty są wówczas bardziej atrakcyjne dla pszczół i trzmieli).

Jeśli sadownik nie uporał się wcześniej z chemicznym zwalczaniem chwastów, głównie z przeważającym w wielu sadach mniszkiem lekarskim (żółto kwitnący), powinien przynajmniej często go kosić, aby ograniczyć jego kwitnienie (ten chwast jest bardzo atrakcyjnym pożytkiem dla pszczół, bardzo konkurencyjnym w stosunku do kwiatów drzew, ponadto konkuruje z drzewami o składniki pokarmowe i wodę w newralgicznym okresie dla drzew. Jeśli kwiaty wiśni będą słabiej zapylone, wówczas większy może być opad zawiązków po kwitnieniu.

Kto nie zamówił pułapek lepowych na nasionnicę powinien to zaplanować na najbliższe dni, gdyż pułapki będą potrzebne w sadach w drugiej połowie maja

Barbara Błaszczyńska
Doradca Sadowniczy Agrosimex