Uprawa śliw – zalecenia wczesnowiosenne

W okresie wczesnowiosennym i przed kwitnieniem powinny być zaplanowane i wykonane zabiegi przeciwko przędziorkom, pordzewiaczom i mszycom. Lokalnie mogą występować również zwójkówki i inne gąsienice zjadające liście.

Zwalczanie przędziorka owocowca

Przędziorek owocowiec jest bardzo groźnym szkodnikiem śliw, praktycznie wymaga corocznego zwalczania w każdym sadzie śliwowym. Tam, gdzie w poprzednim roku była duża presja ze strony tych szkodników i potwierdzi to wczesnowiosenna lustracja pędów, najlepiej jest „uszczelnić” ochronę w okresie wiosennym, wykonując  dwa zabiegi do kwitnienia. To bardzo ograniczy populację przędziorków w  okresie lata.

Zabieg przed kwitnieniem jest niezbędny, jeśli w okresie wiosennym  stwierdza się 3-4 stopień pokrycia pędów jajami przędziorków ( stopień 3-ci – silny to grupy jaj o średnicy od 0,5 cm do 1 cm, zaś stopień 4-ty oznacza grupy jaj o średnicy większej niż 1 cm). Kolejną lustrację powinno się zaplanować  w okresie białego pąka, dla oceny skuteczności wczesnowiosennego zabiegu i aktualnego zagrożenia. Do dyspozycji są 3 grupy preparatów, w tym preparaty olejowe, wybór jednej z nich zależy od terminu wykonywania zabiegu i dominujących na roślinie stadiów rozwojowych szkodnika.

Pordzewiacz i misecznik

W sadach, w których obok przędziorków stwierdzi się zagrożenie ze strony pordzewiacza poleca się zabieg  akarycydem Ortus 05 SC już od fazy zielonego pąka kwiatowego – w okresie wylegania się larw szkodnika. Z kolei w kwaterach, gdzie obserwuje się obok jaj owocowca, również uszkodzenia pędów z powodu żerowania misecznika śliwowego warto jeszcze sięgnąć po jeden z preparatów olejowych i zastosować go w fazie do zielonego pąka, a więc w najbliższych dniach (zabieg powinno się powtórzyć tuż przed białym pąkiem, ale już z użyciem pyretroidu – to ograniczy jednocześnie ewentualne zagrożenie ze strony piędzika przedzimka czy innych gąsienic). Bardzo ważny jest „reżim”  w przestrzeganiu właściwych terminów opryskiwań – nie wolno ich wykonać zbyt późno.

Zwalczanie mszyc w uprawie śliw

Kolejnym groźnym szkodnikiem śliw jest mszyca, odpowiedzialna za rozprzestrzenianie się szarki, również wymaga więc dokładnego monitorowania. Od kwietnia do lipca co 14 dni powinno się przeglądać ulistnienie  na 50 losowo wybranych drzewach.

Zabieg ochrony konieczny jest po zauważeniu pierwszych małych kolonii mszyc przynajmniej na jednym drzewie (co najczęściej ma miejsce w fazie zielonego pąka kwiatowego). Zalecane są chloronikotynyle i niektóre pyretroidy (Decis Mega 50 EW).

Zwalczanie owocnic

Trzeba już zaplanować ewentualną walkę z owocnicami a więc zakupić białe pułapki lepowe.

Zwalczanie torbieli śliw

Powinno się zaplanować ochronę śliw przed torbielą śliw. Niestety w tym momencie nie ma żadnych zarejestrowanych środków do zwalczania tej choroby. Dawniej do tego celu polecana była dodyna stozowana tuż  po pojawieniu się pierwszych białych pąków kwiatowych.

Polecane artykuły: