Truskawka – budowanie plonu na kolejny sezon – komunikat jagodowy

Zapraszamy na komunikat jagodowy z 23 sierpnia 2023 r. z nowo założonej plantacji truskawek o bieżących zaleceniach dla młodych jak i starszych plantacji.

Z filmu dowiesz się:

00:30 – kiedy założyć nową plantację truskawek

00:57 – regularne nawadnianie – istotny czynnik do przyjęcia się roślin

01:43 – jak nawozić młode sadzonki truskawek

04:29 – nawożenie dolistne na zwiększenie masy zielonej

05:09 – antystresowa ochrona młodych roślin

05:50 – fertygacja młodych plantacji truskawki – poprawa ukorzenia roślin

06:32 – ochrona przed szkodnikami starszych plantacji po skoszeniu liści

 

Produkty polecane w filmie:

YaraMila Complex
Rosafert 12 12 17
Algasoil
Nitrabor
Saletra amonowa
Saletra wapniowa
Maral
Azofol
Rosaleaf zielony
Protaminal
ASX Tytan plus
ASX Krzem plus
Startus Active Duo
Rosasol 19-19-19
Ultrasol 20-20-20
Calcinit
Koromite 10 EC
Ortus 05 SC
Safran 018 EC
Penkona 100 EC
Talius Sad 200 EC
Dagonis
Viflo CuB
Select Super 120 EC

 

Transkrypcja

Witam serdecznie, Tomasz Domański, Agrosimex. Zapraszam na komunikat jagodowy dotyczący bieżących zaleceń na młodych, ale również i na starszych plantacji truskawek.

Jesteśmy dzisiaj na plantacji truskawek, która została założona kilkanaście dni temu. Tak, jak państwo widzicie, rośliny przyjęły się, zaczynają rosnąć. Większość z państwa już założyła swoje nowe kwatery truskawek, sadzonki zostały posadzone, zarówno sadzonki zielone, doniczkowe, jak również sadzonki frigo, ponieważ, jeżeli chcemy uzyskać dobrej jakości plony, wysokie plony w przyszłym sezonie, takie plantacje powinny być założone do około połowy sierpnia.

Większość z państwa zasadziła te truskawki, więc co dalej? Jak postępować dalej w najbliższych dniach z tymi plantacjami? Przede wszystkim najważniejszy czynnik, nawadnianie. Powinniśmy systematycznie i regularnie dostarczać wodę. Tak, jak państwo widzicie, tutaj też w ostatnich dniach było nawadnianie poprzez deszczowanie. Część pola już widzimy, że zaczyna przesychać, więc ta deszczownia już tutaj powinna zostać ponownie uruchomiona. Odpowiednia ilość wody i dostępność dla młodych roślin wody powoduje dobre przyjęcie, ale też szybki wzrost tych młodych roślin. Ponieważ system korzeniowy będzie nam się tutaj dobrze rozwijał, jeżeli będzie zaopatrzony odpowiednio właśnie w wodę. Dlatego to nawadnianie jest w tej chwili najważniejsze.

Co poza nawadnianiem? Oczywiście w tej chwili, jeżeli już te rośliny się przyjęły i tak jak tutaj widzimy, że ten wzrost zaczyna postępować, zaczynają wypuszczać rośliny młode liście, tu już możemy rozpoczynać nawożenie tak, żeby zbudować jak najwyższy potencjał plonotwórczy w przyszłym sezonie. Na tych młodych plantacjach oczywiście najlepiej, jeżeli składniki pokarmowe zostały uzupełnione przed założeniem plantacji w odniesieniu o analizę gleby. Wtedy mamy klarowną sytuację, w tej chwili wystarczy zasilić je jedynie delikatnie azotem. Ale nie każdy wykonuje analizy gleby i nie każdy stosuje nawozy przed posadzeniem roślin. Więc w tej chwili możemy zastosować nawozy wieloskładnikowe, takie jak Rosafert 12-12-17, YaraMila complex, ale również nawóz Algasoil. Jest to nawóz organiczny z algami morskimi. Jest to bardzo fajny nawóz, ponieważ poprawia on rozwój systemu korzeniowego właśnie tych młodych roślin. Te rośliny dużo lepiej wypuszczają te młode korzenie, właśnie dzięki temu, że w tym nawozie są zawarte algi morskie. Oprócz tego zwiększa on dostępność i wykorzystanie składników pokarmowych, takich jak azot, fosfor czy też potas. Również nawóz Algasoil aktywizuje procesy życiowe w glebie, dlatego te rośliny na pewno dużo lepiej i dużo szybciej będą nam tutaj rosły. Również, stosując nawóz Algasoil, jesteśmy w stanie ograniczyć nawożenie NPK o około 25%. Myślę, że też to jest dosyć istotne, ponieważ te składniki, które dostarczamy, właśnie są w dużo lepszy sposób wykorzystane przez roślinę. Dlatego ja zachęcam państwa do wykorzystania właśnie w tej chwili nawozu Algasoil na plantacjach. Oprócz tego, jeżeli ktoś zastosował nawożenie wieloskładnikowe przed założeniem plantacji i w tej chwili chce dostarczyć jedynie nawóz azotowy, no to myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie Nitrabor, czy też saletra wapniowa bądź też saletra amonowa. Dostarczmy ten niezbędny azot, który będzie nam tutaj wpływał na lepszy, silniejszy wzrost, ale również na zakładanie pąków kwiatowych. Teraz ten miesiąc jest kluczowy, ponieważ na starszych plantacjach dochodzi właśnie w tym momencie do inicjacji tworzenia pąków kwiatowych, czyli wpływamy na plon, jaki będziemy zbierali w przyszłym sezonie. Tu na tych młodych plantacjach jeszcze teraz musimy troszeczkę zawalczyć o rozbudowanie naszej karpy, rozbudowanie systemu korzeniowego i już za chwilę te rośliny również będą wytwarzały pąki kwiatowe, które będą nam tutaj determinowały plon w przyszłym sezonie. Dlatego to nawożenie w tej chwili jest bardzo ważne.

Proszę państwa, co dalej? Oprócz nawożenia tego pogłównego, posypowego, nawożenie dolistne. Jakie nawozy? Nawozy, które zwiększą nam tutaj intensywność wzrostu tych roślin, które będą odpowiadały również za lepsze ukorzenianie się roślin. Na pewno takim nawozem jest Maral. Maral, który zawiera w swoim składzie kompleks Ryzea, wyciąg z trzech rodzai alg morskich i ten nawóz naprawdę warto zastosować zarówno dolistnie, jak również do fertygacji. Oprócz Maralu, aby zwiększyć tę masę zieloną naszych roślin, warto zastosować takie nawozy jak Azofol, Rosaleaf zielony, Protaminal, ale również dwa nawozy, które będą wpływały antystresowo dla tych roślin. Ponieważ te rośliny zostały wyeksponowane na ostre promieniowanie słoneczne, zostały przesadzone z matecznika i aby zabezpieczyć takie rośliny, warto zastosować nawozy takie jak ASX Krzem Plus i ASX Tytan Plus. Te dwa nawozy będą bardzo dobrze niwelowały właśnie ten stres, na jaki zostały narażone rośliny. W ostatnich dniach mieliśmy bardzo wysokie temperatury, silną operację słoneczną i woda, to jest ten kluczowy czynnik, ale te nawozy również na pewno pomogą tym roślinom zniwelować ten stres.

Proszę państwa, część z was założyła plantację na zagonach, część z państwa również ma rozłożone taśmy kroplujące na tradycyjnych plantacjach, więc warto tam również zastosować fertygację. A co podawać łącznie z wodą poprzez system nawadniający? Przede wszystkim nawozy poprawiające ukorzenianie się roślin. Startus Active Duo i Maral. Tak jak już wspomniałem wcześniej, Maral również jest nawozem, który poprawia rozwój systemu korzeniowego roślin. Oprócz tego już teraz w tej chwili możemy podawać nawozy zrównoważone takie jak Ultrasol 20-20-20, czy też Rosasol 19-19-19, ale również na przemian z tymi nawozami możemy podawać saletrę wapniową na przykład Calcinit.

I to, proszę państwa, są te najważniejsze zabiegi, które musimy wykonać na tych młodych plantacjach. Jeżeli chodzi o ochronę, jaką powinniśmy przeprowadzić, to przede wszystkim najpierw chciałbym się skupić na tych starszych plantacjach. Tu, gdzie jesteśmy już po skoszeniu liści, gdzie rośliny nam ładnie odbiły, wytworzyły już sporo nowych części zielonych, warto się skupić na ochronie przed szkodnikami. Należy przeprowadzić lustrację i sprawdzić, czy na plantacjach nie występują przędziorki, czy też roztocz. Ja osobiście już spotkałem na kilku plantacjach roztocz, tak że polecam zabieg przeciwko tym szkodnikom. Jakie preparaty możemy wykorzystać? No przede wszystkim tutaj Koromite, Ortus, ale również jeszcze w tym sezonie możemy wykorzystać abamektynę, czyli Safran. To, co bardzo ważne, to Safran po tym sezonie traci rejestrację w uprawach sadowniczych, tak że już nie będzie można kupić tego produktu z etykietą sadowniczą.

Oprócz właśnie szkodników, choroby. Głównie tutaj powinniśmy się skupić nad dobrą kondycją liści. Przede wszystkim przy takich warunkach pogodowych, gdzie mamy wysokie temperatury, ostrą operację słoneczną, na pewno tutaj będzie występował mączniak na plantacjach. Monitorujemy, ale też wykonujmy te zabiegi co jakiś czas zapobiegawczo, jeżeli jeszcze tego mączniaka nie ma, bo on się może pojawić i może zniszczyć nam strukturę liści, które oczywiście asymilują i wpływają nam na ten potencjał plonotwórczy w przyszłym sezonie. Jakie preparaty? Ja rekomenduję rotację preparatów Penkona, Dagonis, czy też Talius Sad. Myślę, że to są dobre rozwiązania, które warto wykorzystać właśnie w tym momencie. Plamistości liści, często też jest problem po sezonie, ponieważ już ograniczyliśmy tę ochronę, ale my w swojej palecie produktów mamy produkt, który pomaga nam w ochronie roślin przed właśnie plamistościami, ale jest to produkt nawozowy. Viflo Miedź-Bor, który w swoim składzie ma miedź o działaniu aktywnym, która ta miedź krąży w roślinie, jest bardzo fajnym produktem, który właśnie możemy wykorzystać przeciwko plamistościom w tym momencie, w tym okresie naszego sezonu wegetacyjnego. Dlatego ja państwa zachęcam do wykorzystania Viflo Miedź-Bor właśnie na plantacjach.

Co oprócz tej ochrony? Myślę, że te zabiegi, czy miedzią, czy też przeciwko mączniakowi za kilka, kilkanaście dni również trzeba będzie wykonać na młodych plantacjach, ale dostaję od państwa mnóstwo pytań, co z chwatami? Co, jeżeli mam posadzoną plantację, jest czysta, jaki herbicyd doglebowy zastosować? Ja proszę państwa, nie rekomenduję żadnego herbicydu doglebowego. Nie ma takich rozwiązań, które możemy bezpiecznie zastosować w chwili obecnej. Nie ma też produktów, które mają rejestrację, aby zastosować je w tym momencie w trakcie sezonu wegetacyjnego, tak że jedynym sposobem na likwidację chwastów w tej chwili są uprawki mechaniczne i ręczne odchwaszczanie. Tu na tej plantacji również, jako że tych chwastów jeszcze za dużo nie ma, ale już są panie, które prowadzą odchwaszczanie właśnie w sposób mechaniczny, ręczny, tak żeby zniwelować problem zarastania tej plantacji. Na starszych plantacjach możemy zastosować na chwasty jednoliścienne Select super, ale jeżeli tych chwastów nie jest dużo, warto też je usunąć mechanicznie, ponieważ zastosowanie już teraz każdego herbicydu w tej fazie rozwojowej, czyli w trakcie inicjowania pąków kwiatowych na pewno będzie ograniczało też rozwój tych pąków i tych pąków będzie mniej. Dlatego ja zachęcam do uprawek mechanicznych i ręcznego odchwaszczania, a nie stosujmy herbicydów. A tym bardziej w takich młodych plantacjach, które jeszcze mają słaby system korzeniowy, które jeszcze mogą pobrać te herbicydy i na pewno te herbicydy uszkodzą takie rośliny, będzie słabszy wzrost, słabsze zawiązanie pąków kwiatowych.

Na dziś to wszystko, dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do oglądania naszych kolejnych komunikatów.