Trendy w uprawie malin

W latach 80. XX wieku w Polsce w uprawie malin dominowa艂y odmiany 2-letnie, kt贸rych hodowla by艂a ryzykowna ze wzgl臋du na przemarzanie p臋d贸w. Po wprowadzeniu odmian powtarzaj膮cych owocowanie 鈥 Polana (1991 rok) i Polka (2003 rok)聽 鈥 Polska sta艂a si臋 liderem w produkcji tych owoc贸w. Jakie trendy dzi艣 kr贸luj膮 na 艣wiecie w przemys艂owej i deserowej uprawie malin?

dr Agnieszka Orze艂/Niwa Hodowla Ro艣lin Jagodowych Sp. z o.o.

W ci膮gu ostatnich kilkudziesi臋ciu lat, dzi臋ki wprowadzeniu do uprawy nowych technologii, znacz膮co rozwin臋艂a si臋 uprawa owoc贸w deserowych w tunelach. W dalszym ci膮gu 80% produkcji przeznaczone jest na cele przemys艂owe. Rosn膮ce koszty robocizny wymuszaj膮 nowe trendy. Obecnie niezb臋dna jest dywersyfikacja produkcji owoc贸w maliny, maj膮ca na celu podniesienie dochodowo艣ci prowadzenia plantacji. Poni偶ej przedstawione zosta艂y g艂贸wne kierunki w uprawie malin oraz nadaj膮ce si臋 do nich odmiany.

KIERUNEK PRZEMYS艁OWY

Kombajnowy zbi贸r malin

Malina Delniwa
Maliny Delniwa 鈥 wolnostoj膮ca plantacja

Odmiany malin o owocach przeznaczonych do przetw贸rstwa powinny odznacza膰 si臋 wysok膮 plenno艣ci膮, 艂atwo艣ci膮 zbioru, przydatno艣ci膮 do zbioru maszynowego (niskie si艂y wi膮zania z dnem kwiatowym i 艂atwe otrz膮sanie owoc贸w), skumulowanym w czasie dojrzewaniem, odporno艣ci膮 na choroby i szkodniki. W Polsce w wi臋kszo艣ci gospodarstw owoce przemys艂owe wci膮偶 s膮 zbierane r臋cznie. Jednak rosn膮ce koszty tej metody spowodowa艂y, 偶e coraz wi臋cej producent贸w planuje zbi贸r maszynowy. Obecnie na rynku dost臋pnych jest kilka wersji kombajn贸w do zbioru maliny (Joanna 4, Natalka, Karen, Kokan, Oxbo, Littau Harvester). Ka偶dy z nich ma inne wymagania co do przygotowania plantacji. Na przyk艂ad Littau Harvester wymaga 6-metrowych uwroci, 200-metrowych rz臋d贸w (sadzonych w rozstawie od 2,7 do 3,5 m mi臋dzy rz臋dami i od 0,4 do 0,5 m w rz臋dzie), plantacji sadzonych na podniesionych zagonach z regulowan膮 liczb膮 p臋d贸w prowadzonych przy rusztowaniach. Odmiany sztywnop臋dowe, o 艣redniej sile wzrostu, takie jak Delniwa, mog膮 by膰 zbierane maszynowo na plantacjach wolnostoj膮cych, bez rusztowa艅.

Odmiany malin powtarzaj膮ce owocowanie 鈥 zbi贸r kombajnowy

Maliny Delniwa
Maliny Delniwa

Delniwa to wczesna odmiana powtarzaj膮ca owocowanie z programu hodowlanego Sp贸艂ki Niwa w Brzeznej, obj臋ta europejsk膮 ochron膮 prawn膮 od 2017 roku. Jej owoce wyr贸偶niaj膮 si臋 doskona艂ym smakiem, wysok膮 zawarto艣ci膮 ekstraktu (>12%), j臋drno艣ci膮 i d艂ug膮 trwa艂o艣ci膮 pozbiorcz膮 (nawet do 9 dni). S膮 trwa艂e w obrocie handlowym. Delniwa nadaj膮 si臋 r贸wnie偶 do mro偶enia, nie rozsypuj膮 si臋 po zbiorze kombajnowym. Wed艂ug w艂a艣cicieli mro藕ni w Kosowie przy zbiorze r臋cznym udzia艂 ca艂ych mro偶onych owoc贸w w klasie extra (IQF) wynosi 93%. Owoce do艣膰 艂atwo odchodz膮 od dna kwiatowego, jednak w por贸wnaniu do odmiany Poemat nie opadaj膮 zbyt szybko (zw艂aszcza w niekorzystnych warunkach klimatycznych), dlatego nie trzeba ich tak cz臋sto zbiera膰. Ro艣lina w trakcie upa艂贸w hamuje wzrost, owoce s膮 drobniejsze, ale tak偶e mniej podatne na oparzenie s艂oneczne w por贸wnaniu do odmiany Polka, kt贸ra gorzej znosi wysokie temperatury. Testy laboratoryjne (potwierdzone opini膮 producent贸w z obserwacji polowej w Kosowie) przeprowadzone w kulturach in vitro wykaza艂y, 偶e Delniwa jest mniej podatna na zgnilizn臋 korzeni wywo艂ywan膮 przez Phytophthora spp. Charakterystyczn膮 cech膮 tej odmiany s膮 sztywne p臋dy, dlatego nadaje si臋 ona do zak艂adania plantacji wolnostoj膮cych, prowadzonych bez rusztowa艅. Rozstawa mi臋dzy rz臋dami powinna wynosi膰 min. 4聽m. W rz臋dzie ro艣liny nale偶y posadzi膰 co 50 cm. Warto r贸wnie偶 ograniczy膰 szeroko艣膰 rz臋du do 50 cm oraz liczb臋 p臋d贸w do30聽na 1 mb. W przypadku ro艣lin posadzonych zbyt g臋sto owocowanie przenosi聽si臋 na g贸r臋 p臋d贸w, trudno jest r贸wnie偶 dotrze膰 z opryskiem wewn膮trz zagonu. W latach z du偶膮 ilo艣ci膮 opad贸w Delniwa wymaga ochrony przed zamieraniem p臋d贸w. Wi臋ksza podatno艣膰 ro艣lin na uszkodzenia powodowane przez patogeny glebowe mo偶e by膰 zwi膮zana z obecno艣ci膮 korzeniaka szkodliwego w glebie oraz nasilenia pryszczarka namalinka 艂odygowego. Wcze艣nie wykonane zabiegi (w trakcie wzrostu m艂odych p臋d贸w) owadob贸jcze i przeciwko zamieraniu p臋d贸w z u偶yciem 艣rodka o dzia艂aniu uk艂adowym i kontaktowym stanowi膮 dobr膮 ochron臋 przed rozwojem choroby. Z sadzonek typu plug plants w pierwszym roku uprawy mo偶na otrzyma膰 nawet do 1聽kg owoc贸w z krzewu.

maliny Poemat
Maliny Poemat

Poemat 鈥 polska odmiana maliny, kt贸rej w艂a艣cicielem jest Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach. Prawnie chroniona na terenie UE od 2016 roku. Dojrzewanie owoc贸w rozpoczyna si臋 wcze艣nie, kilka dni wcze艣niej ni偶 w przypadku odmiany Polka. Wzrost ro艣lin jest 艣redni do silnego. Wymaga stawiania rusztowa艅. Poemat to odmiana og贸lnou偶ytkowa, z deserowym i przemys艂owym przeznaczeniem owoc贸w. Owoce s膮 du偶e, ciemnoczerwone, j臋drne. Dobrze odchodz膮 od dna kwiatowego. Poemat nadaje si臋 do zbioru kombajnowego, wymaga jednak cz臋stszych zbior贸w, gdy偶 niesprzyjaj膮ce warunki atmosferyczne powoduj膮 opadanie owoc贸w.

Vintage to bardzo plenna odmiana ameryka艅ska. Owoce Vintage s膮 艣redniej wielko艣ci (3,2 g), wi臋ksze ni偶 te odmiany Heritage (2,4 g), jasnoczerwone. Nawet 50% zbioru przebiega wcze艣niej (10 sierpnia) w por贸wnaniu do zbioru odmiany Heritage (29 sierpnia).

Kokanee charakteryzuje si臋 wy偶szym plonowaniem w por贸wnaniu do odmiany Heritage. Owoce Kokanne s膮 du偶e lub 艣redniej wielko艣ci (3,5 g), j臋drne i jasne, aromatyczne i smaczne. Kokanne mo偶e by膰 wykorzystywana r贸wnie偶 do uprawy deserowej owoc贸w pod os艂onami. Zawarto艣膰 ekstraktu wynosi ponad 11,5%.

Odmiany malin owocuj膮ce na dwuletnich p臋dach 鈥 zbi贸r mechaniczny

Willamette 鈥 zosta艂a wprowadzona do obrotu handlowego w 1943 roku i do dzisiaj w wielu krajach, m.in. w Serbii, jest odmian膮 standardow膮. W Polsce Willamette mo偶na jeszcze spotka膰 w uprawie, ale jest podatna na przemarzanie, wi臋c poszukuje si臋 odmiany, kt贸ra mog艂aby j膮 zast膮pi膰.

Meeker by艂 odmian膮 bardzo popularn膮 w latach 80. XX wieku i szybko zast膮pi艂 Willamette. Meeker jest odmian膮 bardzo plenn膮. Owoce s膮 smaczne i aromatyczne. Mimo tego, 偶e ro艣liny maj膮 d艂ugie p臋dy owocono艣ne, odmiana Meeker znalaz艂a zastosowanie w mechanicznym zbiorze owoc贸w. Niestety, maliny te s膮 wra偶liwe na przemarzanie, dlatego nie nadaj膮 si臋 do uprawy w polskich warunkach klimatycznych.

Cascade Harvest to odmiana ameryka艅ska. Plonuje na wysokim poziomie. Owoce dojrzewaj膮 w 艣rednim terminie, kilka dni po odmianie Meeker. S膮 one du偶e, kszta艂tne, j臋drne i aromatyczne. Cascade Harvest jest wykorzystywana r贸wnie偶 w produkcji owoc贸w deserowych. Jest odporna na zgnilizn臋 korzeni maliny powodowan膮 przez Phytophthora rubi.

Cascade Premier to najlepsza z serii ameryka艅skich odmian przeznaczonych do kombajnowego zbioru owoc贸w. Ich dojrzewanie rozpoczyna si臋 we wczesnym terminie. Cascade Premier plonuje obficie. Owoce s膮 dobrej jako艣ci po zbiorze. Maliny te charakteryzuj膮 si臋 odporno艣ci膮 na choroby systemu korzeniowego.

Malina czarna do uprawy przemys艂owej

W ostatnim czasie na ca艂ym 艣wiecie ro艣nie zainteresowanie upraw膮 maliny czarnej. Wynika to z coraz wi臋kszej 艣wiadomo艣ci konsument贸w i ich lepszej dost臋pno艣ci do najnowszych wynik贸w bada艅 potwierdzaj膮cych przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne i przeciwnowotworowe dzia艂anie jej owoc贸w (dzia艂anie prewencyjne poprzez wprowadzenie owoc贸w do sta艂ej diety). Ze wzgl臋du na wysok膮 zawarto艣膰 antocyjan贸w malina czarna (Rubus occidentalis聽L.) od dawna wykorzystywana by艂a jako naturalny barwnik. Antocyjany to barwniki ro艣linne nale偶膮ce do grupy flawonoid贸w. Przybieraj膮 barw臋 od czerwonej po fioletow膮. Warto艣膰 antocyjan贸w jest jednym z kryteri贸w okre艣laj膮cych jako艣膰 owoc贸w przeznaczonych na rynek przetw贸rczy.

Maliny czarne r贸偶ni膮 si臋 mi臋dzy sob膮 zawarto艣ci膮 antocyjan贸w i polifenoli, nie zmienia to faktu, 偶e poziom omawianych zwi膮zk贸w w czarnej malinie jest zdecydowanie wy偶szy ni偶 np. w owocach bzu czarnego (Sambucus nigra), bor贸wki wysokiej (Vaccinium corymbosum), porzeczki czarnej (Ribes nigrum) czy je偶yny (Rubus subgenus Rubus). W zwi膮zku z tym jej owoce zaliczono do tzw. 偶ywno艣ci funkcjonalnej. Wykorzystywane s膮 one jako nutraceutyki 艂膮cz膮ce warto艣膰 偶ywieniow膮 i farmaceutyczn膮.

Maliny NR1711902
Maliny NR1711902

Obecnie na rynku s膮 odmiany malin owocuj膮ce na dwuletnich p臋dach 鈥 Bristol, Litacz, Jewel, Mac Black. Ze wzgl臋du na wysokie zawirusowanie dost臋pnych odmian czarnej maliny istnieje pilna potrzeba odtworzenia rynku tej odmiany w Polsce. W Sp贸艂ce Niwa wytypowano dwa interesuj膮ce klony hodowlane 鈥 jeden owocuj膮cy na dwuletnich p臋dach we wczesnym terminie (NR1755301), drugi powtarzaj膮cy owocowanie (NR1711902). Maliny te charakteryzuj膮 si臋 wysok膮 zawarto艣ci膮 ekstraktu (odpowiednio 11,8 i 13,0% Brix). Ich owoce s膮 j臋drne i nadaj膮 si臋 do transportu. W przypadku klonu NR1711902 dojrzewanie owoc贸w na p臋dach dwuletnich rozpoczyna si臋 w pierwszym tygodniu lipca, na p臋dach tegorocznych na pocz膮tku wrze艣nia. Owoce s膮 czarne, 艣redniej wielko艣ci (艣rednia masa 2,5 g, maksymalna masa 4 g). W tym roku na Lubelszczy藕nie b臋dzie prowadzona ocena przydatno艣ci wymienionych odmian i klon贸w hodowlanych czarnej maliny do zbioru kombajnowego.

KIERUNEK DESEROWY

Odmiany maliny z deserowym przeznaczeniem owoc贸w, nadaj膮cych si臋 do transportu na wi臋ksze odleg艂o艣ci, powinny charakteryzowa膰 si臋 ich wysok膮 jako艣ci膮. Sieci handlowe preferuj膮 owoce w jasnym kolorze, nieciemniej膮ce po zbiorze. Najwy偶sze ceny uzyskuje si臋 za odmiany wczesne, kiedy jest najni偶sza poda偶 owoc贸w na rynku, lub p贸藕n膮 jesieni膮, po zako艅czonych zbiorach w polu. Uprawa w tunelu pozwala na przyspieszanie lub op贸藕nianie terminu zbioru owoc贸w. Ponadto jest gwarancj膮 uzyskania sta艂ych zbior贸w, bez wzgl臋du na warunki atmosferyczne.

Odmiany malin owocuj膮ce na dwuletnich p臋dach

Sokolica, Przehyba, Laszka, Radziejowa to polskie odmiany owocuj膮ce na dwuletnich p臋dach, kt贸re bardzo dobrze sprawdzaj膮 si臋 w uprawie pod os艂onami.

Przehyba spo艣r贸d powy偶szych odmian zdoby艂a najwi臋ksze uznanie w艣r贸d producent贸w. Jej owoce nadaj膮 si臋 do transportu na wi臋ksze odleg艂o艣ci. Jednak odmiana ta ma r贸wnie偶 wady. Jest wra偶liwa na zgnilizn臋 korzeni maliny wywo艂an膮 przez聽Phytophthora spp.

Tulameen to odmiana wykorzystywana w uprawie doniczkowej. Jednak ze聽wzgl臋du na przemarzanie p臋d贸w ro艣liny wymagaj膮 przechowywania w ch艂odni.

Glen Ample jest wci膮偶 popularn膮 odmian膮 deserow膮. Problemy w uprawie Glen Ample stanowi膮 przemarzanie p臋d贸w i podatno艣膰 na przebarwiacza malinowego (Phyllocoptes gracilis). Odmian臋 t臋 spotyka si臋 najcz臋艣ciej na plantacjach polowych.

Glen Dee, Glen More, Glen Carron to odmiany szkockiej hodowli, kt贸re od 2022聽roku b臋d膮 dost臋pne w jednej z polskich szk贸艂ek. Glen Dee 鈥 odmiana p贸藕na (10鈥12 dni po odmianie Glen Ample). Glen More 鈥 wczesna (koniec czerwca), genetycznie odporna na Phytophthora rubi, patogen powoduj膮cy zgnilizn臋 korzeni maliny). Glen Carron 鈥 艣redniowczesna, genetycznie odporna na Phytophthora rubi. Te odmiany malin wymagaj膮 sprawdzenia pod k膮tem przydatno艣ci do uprawy w polskich warunkach klimatyczno-glebowych.

Odmiany malin powtarzaj膮ce owocowanie

W uprawie pod os艂onami, decyduj膮c si臋 na zbi贸r owoc贸w tylko z p臋d贸w tegorocznych, najlepiej wybra膰 odmiany wczesne. Do tej pory standardem by艂a polska odmiana Polka. Jej wady to ciemnienie owoc贸w po zbiorze oraz wysoka podatno艣膰 krzew贸w na rdz臋 maliny i wirus RBDV, dlatego producenci wci膮偶 poszukuj膮 lepszego odpowiednika.

Enrosadira 鈥 w艂oska odmiana, kt贸ra obecnie jest standardowa w uprawie pod os艂onami. Jej zaletami s膮 bardzo wczesny termin dojrzewania owoc贸w, ich wysoka jako艣膰 i jasny kolor (preferowany przez sieci handlowe). Owoce s膮 bardzo smaczne i aromatyczne. Enrosadira w uprawie tunelowej wymaga codziennego zbioru, poniewa偶 owoce pozostawione na krzakach szybko trac膮 j臋drno艣膰. Ro艣liny prowadzone s膮 na podw贸jny zbi贸r 鈥 z p臋d贸w 2-letnich i tegorocznych. Odmiana sprawdzi艂a si臋 w r贸偶nych strefach klimatycznych 鈥 uprawiana jest w Hiszpanii, Maroku, Portugalii, Meksyku, Australii, W艂oszech, Niemczech, Polsce, Serbii i Kosowie.

NR 1616002 to nowy, wczesny klon z hodowli Niwy. W sprzeda偶y dost臋pny b臋dzie od wiosny 2023 roku. Dojrzewanie owoc贸w przebiega w terminie odmiany Enrosadira. Z obserwacji prowadzonych w uprawie doniczkowej we Francji i w Polsce wynika, 偶e plonowanie tego klonu na p臋dach tegorocznych jest wy偶sze ni偶 w przypadku odmiany Enrosadira. W do艣wiadczeniu przeprowadzonym w Sp贸艂ce Niwa w Brzeznej w uprawie doniczkowej z p臋d贸w posadzonych w doniczce P9 uzyskano 1 kg owoc贸w. W uprawie pod os艂onami i polowej bez os艂on 艣rednia masa owoc贸w wynios艂a 8 g. Owoce s膮 j臋drne, b艂yszcz膮ce i smaczne.

Delniwa jest odmian膮 wczesn膮, dojrzewa przed Polk膮. Charakteryzuje si臋 skoncentrowanym zbiorem, wysok膮 jako艣ci膮 i trwa艂o艣ci膮 pozbiorcz膮 owoc贸w, kt贸re 艂atwo oddzielaj膮 si臋 od dna kwiatowego. S膮 one jasnoczerwone, b艂yszcz膮ce, j臋drne, nie mi臋kn膮 po zbiorze. Nadaje si臋 do uprawy gruntowej, na lokalne rynki, jednak ze wzgl臋du na wysok膮 trwa艂o艣膰 pozbiorcz膮 owoce nadaj膮 si臋 r贸wnie偶 do dalszego transportu. W Kosowie 艣wie偶e owoce tej odmiany z powodzeniem s膮 sprzedawane do Grecji, Albanii, Serbii, a nawet do Niemiec.

Powtarzaj膮ce owocowanie na podw贸jny zbi贸r owoc贸w

Uprawa w tunelu umo偶liwia uzyskanie wysokich p臋d贸w, jednak przydatno艣膰 ro艣lin do podw贸jnego zbioru owoc贸w jest cech膮 odmianow膮. Zwi膮zane jest to z d艂ugo艣ci膮 odcinka owocowania na p臋dzie tegorocznym. Je艣li odcinek ten jest zbyt du偶y 鈥 np. ponad po艂owa p臋du owocuje 鈥 to odmiana taka nie jest przydatna do podw贸jnego zbioru owoc贸w. Zasadniczo przyjmuje si臋, 偶e w przypadku odmiany na podw贸jny zbi贸r wiosn膮 na ka偶dym p臋dzie 2-letnim powinno pozosta膰 15鈥20 p膮k贸w.

maliny Polonez
Maliny Polonez

Polonez i Poemat to dwie polskie odmiany przydatne do podw贸jnego zbioru owoc贸w. Wad膮 odmiany Polonez jest spadaj膮ca j臋drno艣膰 owoc贸w po zbiorze. Natomiast Poemat lepiej sprawdzi si臋 do uprawy gruntowej, jako odmiana przemys艂owa. Zbi贸r odmiany Polka z p臋d贸w dwuletnich jest ryzykowny ze wzgl臋du na przemarzanie p膮k贸w kwiatowych.

maliny Husaria
Maliny Husaria

 

Husaria to nowa odmiana z programu hodowlanego Sp贸艂ki Niwa w Brzeznej, kt贸ra ma szans臋 sta膰 si臋 odmian膮 standardow膮 polecan膮 na podw贸jny zbi贸r owoc贸w. Ma bardzo du偶e (艣rednia masa 8 g), jasnego koloru owoce, kt贸re nie ciemniej膮 po zbiorze. W por贸wnaniu do innych odmian wyr贸偶nia si臋 j臋drno艣ci膮 i trwa艂o艣ci膮 pozbiorcz膮 owoc贸w. Owoce Husarii odchodz膮 bardzo 艂atwo od dna kwiatowego nawet we wczesnej fazie dojrza艂o艣ci zbiorczej. Ze wst臋pnych obserwacji wynika, 偶e jest to odmiana bardzo plenna. Husaria plonuje na poziomie 30 t/ha (z p臋d贸w 2-letnich i powtarzaj膮cych owocowanie). Charakteryzuje si臋 bardzo silnym wzrostem, wi臋c wymaga wy偶szych rusztowa艅 i dodatkowych linek podtrzymuj膮cych owoce.

Maliny Promyk, malina 偶贸艂ta
Maliny Promyk

Promyk 鈥 pierwsza 偶贸艂ta deserowa odmiana maliny powtarzaj膮ca owocowanie, nadaj膮ca si臋 do uprawy tunelowej z deserowym przeznaczeniem owoc贸w. Wyr贸偶nia si臋 bardzo wczesnym dojrzewaniem owoc贸w na p臋dach tegorocznych (tabela). Owoce s膮 du偶e, smaczne, charakteryzuj膮 si臋 wysok膮 zawarto艣ci膮 ekstraktu (12,2% Brix). Promyk to pierwsza polska wczesna 偶贸艂ta odmiana maliny, kt贸ra nadaje si臋 do uprawy tunelowej ze wzgl臋du na wysok膮 j臋drno艣膰 i trwa艂o艣膰 pozbiorcz膮 owoc贸w. Odmiana zosta艂a pozytywnie oceniona w projekcie Berry Tech w 2021聽roku. W do艣wiadczeniu prowadzonym w Brzeznej z uprawy doniczkowej uzyskano mniej wi臋cej 1 kg owoc贸w z ro艣liny wysadzonej z doniczki P9 w maju. Promyk mo偶e stanowi膰 rozszerzenie asortymentu owoc贸w deserowych maliny o nowy kolor. Niew膮tpliwie 偶贸艂te owoce wymagaj膮 promocji. Pod wzgl臋dem prozdrowotnym nie odbiegaj膮 one od malin czerwonych. 呕贸艂ty kolor zwi膮zany jest z brakiem albo bardzo niskim poziomem antocyjan贸w. Owoce maliny 偶贸艂tej s膮 bogatym 藕r贸d艂em makroelement贸w, charakteryzuj膮 si臋 podwy偶szon膮 zawarto艣ci膮 manganu (0,49聽mg/100聽g 艣.m.). Zwi膮zkami chemicznymi charakterystycznymi dla owoc贸w 偶贸艂tej maliny s膮 elagotaniny, a zw艂aszcza powstaj膮cy z nich kwas elagowy, maj膮cy silne dzia艂anie antyutleniaj膮ce. Maliny 偶贸艂te maj膮 wysok膮 zawarto艣膰 witaminy聽C. Wed艂ug zalece艅 dietetyk贸w jej dzienna dawka dla osoby doros艂ej wynosi 100 mg, w stanach infekcji i os艂abienia nawet 1000聽mg. W 100 g s.m. owoc贸w 偶贸艂tej maliny jest jej 100鈥200聽mg (zale偶nie od odmiany). Owoce te s膮 zatem cennym jej 藕r贸d艂em i powinny na sta艂e zago艣ci膰 w naszej diecie.

呕贸艂te maliny mog膮 wype艂ni膰 nisz臋 produkt贸w delikatesowych. Ju偶 dzisiaj s膮 promowane jako 艣wietny dodatek dekoracyjny do napoj贸w czy w cukiernictwie. Owoce te maj膮 szans臋 na sta艂e zago艣ci膰 na p贸艂kach sklepowych, cho膰by dlatego, 偶e s膮 bardzo lubiane przez dzieci. Warunkiem op艂acalno艣ci uprawy 偶贸艂tej maliny s膮 smaczne, wysokiej jako艣ci owoce. Promyk spe艂nia wymagania jako艣ciowe sieci sklepowych, co potwierdza Adam Borz臋cki, w艂a艣ciciel plantacji, w kt贸rej odmiana by艂a uprawiana.

Czy wiesz, 偶e鈥

鈥olski program hodowli maliny w Brzeznej (wojew贸dztwo ma艂opolskie) zosta艂 za艂o偶ony w 1979 roku. Pocz膮tkowo prace prowadzone by艂y pod kierunkiem dr. Jana Danka w Sadowniczym Zak艂adzie Do艣wiadczalnym Instytutu Ogrodnictwa i wsp贸艂finansowane ze 艣rodk贸w pa艅stwowych. W 2012 roku staraniem tych samych hodowc贸w w Brzeznej powsta艂a Sp贸艂ka Niwa Hodowla Ro艣lin Jagodowych 鈥 pierwszy prywatny program hodowli owoc贸w jagodowych. Hodowla maliny i je偶yny prowadzona jest pod kierunkiem dr Agnieszki Orze艂. Pod wzgl臋dem liczby wykonywanych krzy偶贸wek i wysadzanych siewek jest to jeden z najwi臋kszych tego typu program贸w hodowlanych na 艣wiecie. W tym roku Niwa obchodzi 10-lecie dzia艂alno艣ci.

Plonowanie odmian powtarzaj膮cych owocowanie 鈥 wyniki z p臋d贸w tegorocznych. Do艣wiadczenie za艂o偶ono w聽maju 2021. Ro艣liny prowadzono w doniczkach 11-litrowych w uprawie tunelowej, Sp贸艂ka Niwa w Brzeznej

Odmiana Plon
kg/ro艣lin臋
Pocz膮tek dojrzewania owoc贸w 艢rednia masa owoc贸w
[g]
Zawarto艣膰 ekstraktu
% Brix
Kwasowo艣膰
NR1616002 1,0 27.07 8,0 11,9 1,6
Promyk 1,0 27.07 6,5 12,2 1,4
Delniwa 1,0 6.08 5,0 13,3 1,6
Husaria 1,5 24.08 8,5 11,0 1,5

 

W Polsce w wi臋kszo艣ci gospodarstw owoce przemys艂owe wci膮偶 s膮 zbierane r臋cznie. Jednak rosn膮ce koszty tej metody spowodowa艂y, 偶e coraz wi臋cej producent贸w planuje zbi贸r maszynowy.

 

Warto wiedzie膰, 偶e鈥

鈥 2022 roku w ramach wsp贸艂pracy firm Littau Harvester Inc (USA),

Rio Agro OOD (Bu艂garia) i Berry Innovation (Polska) oceniana b臋dzie przydatno艣膰 wybranych odmian maliny do zbioru kombajnem Littau Harvester. Oceniane b臋d膮 m.in. nowe ameryka艅skie odmiany Vintage, Kokanee i Cascade Premier.