Topper 10 ST – zabezpiecza owoce przed opadaniem

Od lat sadownicy borykają się ze zjawiskiem przedzbiorczego opadania owoców. Czasami straty są olbrzymie i cały plon potrafi spaść na ziemię. Tak naprawdę do tej pory nie było skutecznego rozwiązania tego problemu. Dostępne wcześniej produkty oprócz podtrzymywania owoców powodowały również wcześniejsze ich dojrzewanie.

Problem przedzbiorczego opadania jabłek i gruszek dotyczy zarówno odmian letnich, jak i zimowych. Standardem stał się dwuetapowy zbiór jabłek odmian zimowych, takich jak Szampion, Ligol, Jonagold. Jest to spowodowane głównie wymogami związanymi z wybarwieniem owoców. Wówczas drugi zbiór przeprowadzany jest na granicy dojrzałości zbiorczej, a ryzyko opadnięcia owoców jest olbrzymie. Taka sytuacja miała miejsce w 2008 r., kiedy w wielu sadach spadło 90–100% Szampiona, a w ostatnim sezonie 2015 u sadowników, którzy czekali zbyt długo na „kolor”, spadły Jonagoldy właściwie w 90%.

topper-opadanie
Czynnikami wpływającymi na przedzbiorcze opadanie owoców są wszystkie te ingerujące w fi zjologię roślin. Wiadomo, że w miarę dojrzewania owoców tuż przed zbiorem, ilość auksyn w nasionach maleje, co powoduje produkcję kwasu abscysynowego i wytworzenie warstwy odcinającej między szypułką owocu a krótkopędem.

Wiele innych czynników może pośrednio lub bezpośrednio wpływać na to zjawisko:

  • intensywna produkcja etylenu przez daną odmianę,
  • zachwiania pogodowe, np. wysoka lub niska temperatura, silne wiatry, przymrozki, nadmiar wilgoci w glebie.

topperSkutecznym rozwiązaniem do zabezpieczenia owoców przed opadaniem jest preparat Topper 10 ST zawierający syntetyczną auksynę triclopyr. Sadownicy już trzeci sezon mogli korzystać z pozytywnych właściwości tego produktu. Okazał się doskonałym narzędziem do „podtrzymania” owoców, jak potocznie mówią sadownicy. Tym, co wyróżnia ten środek, jest formulacja ST, czyli tabletki do rozpuszczania w wodzie, bardzo wygodne do przygotowywania cieczy roboczej. Topper oprócz podtrzymania owoców wpływa również na lepsze ich wybarwienie i – co bardzo istotne – nie pogarsza właściwości przechowalniczych owoców. Do pełnej skuteczności zabieg należy wykonać 3–4 tygodnie przed planowanym zbiorem danej odmiany. Dotychczasowe zabiegi wykonywane przez sadowników pokazują, że największą skuteczność daje wyższa dawka, czyli 20 tabletek/ha.

 

Robert Binkiewicz