Topper 10 ST pomaga chronić owoce przed przedwczesnym opadaniem

topper pomonit superIstnieje wiele powodów, dla których owoce mogą przedwcześnie opadać przed zbiorami. Przyczynami mogą być czynniki naturalne, związane ze środowiskiem lub z chorobami czy szkodnikami. Często zjawisko to wiąże się np. z wczesnymi przymrozkami jesiennymi, nadmiernie wysoką lub niską temperaturą powietrza, silnymi wiatrami, zmianami wilgotności gleby czy niedoborami pewnych składników.

Opadanie owoców

Najczęściej jednak problemem są silne wiatry i nawałnice w okresie poprzedzającym owocobranie (jabłka i gruszki są już wtedy w tej fazie wegetacyjnej, w której szypułki owoców są coraz słabiej związane z pędami drzew).

Dla sadowników szczególnie dotkliwe mogą być straty na skutek przedwczesnego opadania jabłek, zwłaszcza niektórych bardziej podatnych odmian, do których zalicza się np. ‘Šampion’ czy ‘Golden Delicious’ . Problemowi opadania owoców jabłoni i grusz można obecnie przeciwdziałać wykorzystując środek Topper 10 ST. Przy okazji poprawia on także wybarwienie owoców.

topper
Na przedwczesne opadnie owoców podatna jest odmiana „Golden Delicious

Czym jest Topper 10 ST?

Ten regulator wzrostu roślin został opracowany przez przedsiębiorstwo Dow AgroSciences na początku lat 90. ub.w. Od 2001 roku, produkt ten i związane z nim patenty są własnością belgijskiej firmy Agriphar SA. Topper 10 ST jest zarejestrowany w wielu krajach świata (m.in. w Algierii, Belgii, Chile, Cyprze, Egipcie, Francji, Grecji, Hiszpanii, Izraelu, na Kubie, w Maroku,Republice Południowej Afryki, Turcji, Urugwaju i Włoszech) do stosowania w różnych uprawach gatunków sadowniczych (np. cytrusów czy owoców litchi).

Od bieżącego sezonu jest on także dostępny w Polsce poprzez firmę Agrosimex Sp. z o.o. i został u nas zarejestrowany do zapobiegania przedwczesnemu opadowi jabłek i gruszek oraz do poprawy wybarwienia jabłek.

Substancją aktywną preparatu Topper 10 ST jest syntetyczna auksyna – trichlopyr, związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego. W 1 kilogramie środka znajduje się 100 g (10%) trichlopyru.

Tabletki do sadu…

Ciekawa jest formulacja tego preparatu, ułatwiająca sadownikom sporządzanie cieczy roboczej. Otóż Topper 10 ST jest produkowany w rzadko spotykanej na rynku formie rozpuszczalnych w wodzie tabletek, których liczbę potrzebną do napełnienia cieczą roboczą opryskiwacza sadowniczego można łatwo policzyć, bez konieczności sięgania po wagę lub pojemnik z dozownikiem objętości.

topper2
Bardzo dobre efekty działania preparatu Topper  ST stwierdzono w sadach gruszowych.

 Zalety preparatu Topper:

  • Topper 10 ST znacząco hamuje opadanie owoców przed zbiorami.
  • Dobre efekty zastosowania na wielu odmianach jabłoni i gruszy w różnych lokalizacjach doświadczeń. Bardzo dobre efekty w gruszach.
  •  Efekty zależą od warunków klimatycznych.Środek jest swego rodzaju polisą od wietrznej i burzowej pogody.
  •  Nie przyspiesza dojrzewania owoców.
  •  Nie pogarsza jędrności owoców.
  •  Aplikacja jednorazowa na 3–4 tygodnie przed zbiorem.
  •  Optymalna dawka 15–20 tabletek na hektar.
  •  Brak pozostałości substancji czynnej w owocach.
  •  Brak wpływu na pogorszenie właściwości przechowalniczych owoców.

Doświadczenia z preparatem Topper 10 ST

topper i pomonit - porównanie skutecznościtopper i pomonit

 

Zastosowanie

Jabłoń – opadanie jabłek

W przypadku tego gatunku środek Topper 10 ST zapobiega przedzbiorczemu opadaniu owoców oraz poprawia ich wybarwienie. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania w sadach jabłoniowych to 20 tabletek na ha, a dawka zalecana do jednorazowego zastosowania to 15–20 tabletek na ha. Zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania zalecana ilość wody to 1000 l/ha. Opryskiwanie powinno być wykonane na 3 lub 4 tygodnie przed spodziewanym zbiorem owoców z wykorzystaniem opryskiwacza pozwalającegouzyskać krople średniej wielkości. W sezonie wegetacyjnym można wykonać maksymalnie 1 zabieg.

Z dotychczasowych badań prowadzonych w różnych lokalizacjach wynika, że Topper 10 ST może być wykorzystywany bez ograniczeń w przypadku wszystkich odmian jabłoni. Nie stwierdzono wpływu tego środka na przyspieszenie dojrzewania jabłek czy obniżenie ich właściwości przechowalniczych, w tym na pogorszenie jędrności .topper i pomonit - porównanie skuteczności

Karencja środka wynosi 21 dni. W zebranych owocach nie stwierdzono pozostałości substancji czynnych.

Grusze – opadanie gruszek

W przypadku tego gatunku środek Topper 10 ST zapobiega przedzbiorczemu opadaniu owoców.

pomonit super stosowanie

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania w sadach gruszowych to 15 tabletek na ha, a zalecana do jednorazowego zastosowania – 10–15 tabletek na ha. Zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania ilość wody to 1000 l/ha. Opryskiwanie powinno być wykonane na 3 lub 4 tygodnie przed spodziewanym zbiorem owoców z wykorzystaniem opryskiwacza pozwalającego uzyskać krople średniej wielkości. W sezonie wegetacyjnym można wykonać maksymalnie jeden zabieg. Podobnie jak w przypadku jabłoni karencja środka wynosi 21 dni. Nie stwierdzono jego wpływu na przyspieszenie dojrzewania gruszek czy obniżenie ich właściwości przechowalniczych, w tym na pogorszenie jędrności. W zebranych owocach nie stwierdzono pozostałości substancji czynnych.

W świetle dotychczasowych badań Topper 10 ST może być z dużym powodzeniem wykorzystywany dla większości odmian grusz, z wyjątkiem odmiany ‘Guyot’.

Sporządzanie cieczy roboczej

Jak już wspomniano znacznym ułatwieniem przy odmierzaniu ilości środka jest jego formulacja w postaci tabletek o masie 10 g (są pakowane po 10 szt. w opakowaniu jednostkowym).

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej należy dokładnie ustalić potrzebną ilość wody. Odmierzoną liczbę tabletek miesza się najpierw w osobnym naczyniu z małą ilością wody, a następnie wlewa przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnia nią do potrzebnej ilości.

W przypadku zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku należy wymieszać mechanicznie. Drzewa należy opryskiwać z włączonym mieszadłem w zbiorniku opryskiwacza.

Zalecane jest opryskiwanie średniokropliste. Bardzo ważna jest dokładność wykonania zabiegu